Nytorpet /Kotullen

Läge: ca 1 km väster om Styvinge
Byggt: 1780
Koordinater RT90: X:6467601 Y:1492945
Koordinater WGS84: 58°19’54″N 15°41’5″E
Adress: Styvinge Nytorpet 1

Karta Lantmäteriet

I syneprotokoll för år 1781 omtalas att ett nytt torp upptagits på skogen och det nya torpet kallades Kotullen.

I syneprotokoll för år 1785 anmärktes att vid detta torp inte fanns mer än stuga och fähus. Någon loge hade ej blivit uppsatt ”ehuru Herr Ryttmästaren mottagit timmer därtill vid sitt tillträde”. Det omtalas också att indelningshavaren Skjöldebrand fick betalt av dagsverkstorparen i Kotullen eftersom inte husen var färdiga och torpet inte kunde bära kostnaderna. Den första tiden gör torparen 1 dagsverke i veckan förutom hjälpdagsverken. Torparen får som understöd ½ tunna säd årligen och 1 tjog halm. Torpstugan är 1785 till tak och knutar förfallen och åboen kan inte mäkta underhålla huset förän det blivit förbättrat.

Vidare omtalas ny ängsuppodling i skogen.

År 1808 är en plöja upptagen vid Gummetorpsängen. Den plöjan är den tidigare åkern som vi kallar för ”Gyllings äng”, och är sedan 1960 planterad med granskog. Samma år 1808 bestämdes 3 dagsverken i veckan i stället för 2, samt under vintermånaderna 2 dagsverken i veckan på egen kost.

Vid synetillfället 1830 – 34 finns vid Nytorp: En stugubyggnad bestående av förstuga, kammare, stuga. Huset var 12 alnar (7,16 m) långt, 7 alnar (4,17 m) brett och 9 varv högt. Huset var ombyggt av dels nytt, dels gammalt timmer. Stugan var under torvtak. En bod med tvenne knutar skiftad emot stuggolven. Boden hade brädtak. Loge med ett golv och tröskbotten, 12 alnar (7,16 m) lång, 8 alnar (4,77 m) bred och 15 varv hög varintill en foderlada är tillskiftad. Fähus intill ladan, 7 alnar (4,17 m) långt, 8 alnar (4,77 m) brett och 15 varv högt. Ett skiftat skjul samt ett svinhus därintill. Taket bestod av bräder. En liten stensatt källare fanns vid torpet. Gärdesgårdarna bestod vid denna tid av 293 hot dugliga och 170 hot halvgoda. Syn 1870: Stugubyggnaden är troligen densamma som vid tidigare synetillfällen. Huset är fortfarande under torvtak men stugan är utvändigt brädfodrad. Innerväggarna var rappade både i stugan och köket. Om någon tillbyggnad av ekonomibyggnaderna har ägt rum sedan förra synen är svårt att säga men 1870 fanns loge med två sädeslador samt fähus och foderlada sammanbyggt i en sträcka med en längd av 54 fot (16,03 m), bredden var 15 ½ fot (4,60 m) och höjden 9 fot (2,67 m). Hela huset hade halmtak och som vanligt var det vid synetillfället i behov av reparation. Logen var på baksidan inklädd med bräder. Källarens mått engives till 10 fot (2,97 m) lång och 8 fot (2,37 m) bred. Den har en överbyggnad av timmer och tak av bräder.

Boendelängd

Nytorpet/Kotullen

Boende

 

Anm: I den mån familjens barn är kända redovisas dessa även om de inte var bosatta vid platsen i fråga

Boendeår 

Yrke

Namn

Född

Plats

Död

Dödsorsak

Övrigt

1773

1777

Torpare

Birgersson Birger

1716

 

17770101

Frossa och svullnad

 
   

Eriksdotter Maja

1777

 

1787

  

1777

1787

Torpare

Jonsson Per

     
   

Samuelsdotter Greta

     
   

Anna Maria Persdotter

1777

    
   

Jonas Persson

1777

    
   

Samuel Persson

17800421

Vist

   
   

Margareta Persdotter

17851122

Vist

   
   

Per och Greta hade gift sig 1769. Båda var då boende i Stensätter.

1787

1796

Torpare

Samuelsson Jonas

1756

Vist

   
   

Holstensdotter Maja

1764

Grebo

   
   

Jonasdotter Katarin

17890122

Vist

   
   

Jonasdotter Anna

17900629

Vist

   
   

Jonasson Samuel

17930715

Vist

   
   

Jonasdotter Maja Kristina

17960311

Vist

   
   

Jonas och Maja gifte sig 1788 och var då boende i Nytorpet. Familjen flyttade till Grebo 1796.

1796

1796

Torpare?

Andersson Per

     
  

Piga?

Persdotter Anna

1777?

Vist?

   
   

Karl Anders Persson

17960924

Vist

   
   

Pehr Andersson kan antas ha varit torpare i ”skarven” mellan föregående torpare Jonas Samuelsson och efterföljande Carl Persson.

1796

1806

Torpare

Persson Karl

1745

Vist

   
   

Olofsdotter Kajsa

1764

Grebo

   
   

Karlsdotter Stina Kajsa

1787

Vist

   
   

Karlsdotter Maria

1791

Vist

   
   

Karlsson Peter

1794

Vist

   

1805

1819

Torpare

Arvidsson Anders

1765

Grebo

   
   

Andersdotter Maria

17650324

Askeby

18191119

Bröstsjukdom

 
   

Andersdotter Helena Katarina

17990309

Vist

   
   

I husförhörsboken för 1809 – 1819 är Anders antecknad som oför.

1820

1847

Torpare

Hansson Erik

17930818

Vist

   
   

Persdotter Anna Lena

17950530

Åtvid

   
   

Eriksdotter Anna Lisa

18189726

Slaka

   
   

Eriksson Per Johan

18220402

Vist

   
   

Eriksson Johannes

18270412

Vist

   
   

Eriksdotter Lena Sofia

18330417

Vist

   
   

Eriksdotter Stina Greta

18351202

Vist

   
   

Familjen inflyttade från Slaka 1820 och flyttade 1847 till Börsebo.

1847

1855

Torpare

Samuelsson Samuel Gustaf

18220828

Vist

   
   

Persdotter Lovisa

18190530

Vårdnäs

   
   

Samuelsson Gustaf Alfred

18470611

Vist

   
   

Samuelsson Johan August

18500115

Vist

   
   

Samuelsdotter Vilhelmina

18530701

Vist

   
   

Familjen flyttade till Sjöberget 1855.

1856

1884

Torpare

Karlsson Karl Johan

18340625

Skeda

   
   

Månsdotter Katarina

18331228

Skeda

   
   

Karlsson Karl Adolf

18610209

Vist

   
   

Karlsdotter Anna Sofia

18621130

Vist

   
   

Karlsdotter Klara Matilda

18650105

Vist

   
   

Karlsson Johan

18670622

Vist

18690329

Mässling

 
   

Karlsson Fredrik

18670622

Vist

   
   

Karlsdotter Tekla Josefina

18691109

Vist

   
   

Karlsdotter Johanna

18711001

Vist

   
   

Karlsson Otto Vilhelm

18731217

Vist

   
   

Karlsson Johan August

18751014

Vist

   
   

Carl Johan kom från Styvinge 1856. Han var då ogift. Giftermål 1860-05-13. Utflyttade till Skeda 1884-03-17.

1883

1901

Torpare

Johansson Per Gustaf

18450117

Tjärstad

   
   

Andersdotter Kristina

18510718

Skeda

   
   

Johansson Oskar Leonard 

18760628

Skeda

   
   

Johansson Axel Vilhelm

18790406

Skeda

   
   

Johansson Anna Matilda

18820705

Skeda

   
   

Johansson Elsa Maria

18860119

Vist

   
   

Johansson Hilda Kristina

18870329

Vist

   
   

Johansson Emma Alfrida

18900602

Vist

   
   

Gifta  18731024Familjen inflyttade från Skeda 1883, flyttade 1901 till Styvinge.

1883

1901

Torpare

Johansson Per Gustaf

18450117

Tjärstad

   
   

Andersdotter Kristina

18510718

Skeda

   
   

Johansson Oskar Leonard

18760628

Skeda

   

1901

1935

Torpare

Samuelsson Gylling Anders Fredrik

18650730

Vårdnäs

   
   

Petersson Anna Sofia

18660401

Vårdnäs

   
   

Samuelsson Gylling Anna Maria

18840416

Vårdnäs

   
   

Samuelsson Gylling Hillevi Kristina

18891117

Vårdnäs

   
   

Samuelsson Gylling Ida Gunilla

18910503

Vist

   
   

Samuelsson Gylling Ernst Erik

18930803

Vist

   
   

Samuelsson Gylling Edla Elisabet

18960429

Vist

   
   

Samuelsson Gylling Daniel Emanuel

18990217

Vist

   
   

Samuelsson Gerda Linnea

19010514

Vist

   
   

Samuelsson Gylling Nils Martin

19030317

Vist

   
   

Samuelsson Gylling Märta Viktoria

19050419

Vist

   
   

Samuelsson Gylling Astrid Sofia

 

Vist

   
   

Samuelsson Gylling 

 

Vist

   
   

Familjen kom från Braberg 1901.
1917:
I Wist Lifsmedelsnämnds förteckning över självhushållen i Wist september 1917 anges beträffande Nytorpet:
A. F. Gylling. 6 personer. 2 ha åker. 1 häst. 3 nöt. 1 svin.
1919: ”Beslutades vid kommunalstämman att till ringkarlen A. F. Gylling överlämna Patriotiska Sällskapets Medalj. Gylling byggde gärdesvägen mellan Nyodlingen och Nytorp”.

         


1901 – 1935
Torp. Anders Fredrik Samuelsson Gylling *1865-07-30 i Vårdnäs. †1939-01-24.
h. Anna Sofia Petersson *1866-04-01 i Vårdnäs. †1937-01-03.
Gifta 1888-02-25.
Barn:
d. Anna Maria *1888-04-16 i Vårdnäs. d. Hillevi Kristina *1889-11-17 i Vårdnäs.
d. Ida Gunilla *1891-05-03 i Vist. s. Erns Erik *1893-08-03 i Vist.
d. Edla Elisabeth *1896-04-29 i Vist. s. Daniel Emanuel *1899-02-17 i Vist.
d. Gerda Linnéa *1901-05-14 i Vist. s. Nils Martin *1903-03-17 i Vist.
d. Märta Viktoria *1905-04-19 i Vist. d. Astrid Sofia *1907-11-27 i Vist.
Familjen kom från Braberg 1901.

1917:
I Wist Lifsmedelsnämnds förteckning över självhushållen i Wist september 1917 anges beträffande Nytorpet:

  1. F. Gylling. 6 personer. 2 ha åker. 1 häst. 3 nöt. 1 svin.

1919: ”Beslutades vid kommunalstämman att till ringkarlen A. F. Gylling överlämna Patriotiska Sällskapets Medalj. Gylling byggde gärdesvägen mellan Nyodlingen och Nytorp”.

1935-1958
Torpare Knut Alfred Svensson *1905-08-20 i Svanshals.
h. Astrid Sofia Gylling*1907-11-27 i Vist.
Gifta 1935-09-14.
Knut Alfrd Svensson inflyttade 1935 som jordbruksarbetare från Skorpa kvarn där han varit mjölnardräng. Samma år gifte han sig med Astrid Sofia Gylling, en av husets döttrar.
Barn:
d. Ulla Astrid Linnéa *1935-12-05 i Linköpings Domkyrkoförsamling.
s. Stig Axel Lennart *1937-10-14 i Linköpings Domkyrkoförsamling.
Knut Alfred Svenssons far:
Axel Svensson *1868-02-20 i Rogslösa. Inflyttade från Flistad 1939-11-29.
1940 gjordes en ombyggning av bostadshuset. Ladugården revs 1958.

Knut Alfred Svensson var den siste torparen på Nytorpet.

Nytorpet ägs i dag (2013) av Swerock och används som jaktstuga av anställda vid bergtäkten.