Håkantorp

Läge:
Byggt:
Koordinater RT90: X:6461850 Y:1491791
Koordinater WGS84: 58°16’48″N 15°39’55″E
Adress: Stavsätter Håkantorp 1

Karta Lantmäteriet

Torpet Håkantorp tillhör de yngre torpen på Stavsäter. Torpet finns inte med på 1720 års karta. Den sista torparen vid Håkanstorp upphörde med sin torpargärning på 1910-talet. Efter honom stod torpet öde, och ett allmänt förfall av stugan började. På 1930-talet uppläts torpet som sommarbostad, och en blygsam renovering gjordes. På senare år har Robert Ekman gjort en fullständig renovering och rekonstruktion av husen.
Håkantorp utgör därför idag, ur kultursynpunkt, det värdefullaste byggnadsminnet bland alla torpen.