Stavsborg

Läge:
Byggt:
Koordinater RT90: X:6464652 Y:1491393
Koordinater WGS84: 58°18’19″N 15°39’30″E
Adress: Stavsätter Stavsborg 1

Karta Lantmäteriet

Stavsborg var ett av de mindre torpen vid Stavsätter. Torpet uppfördes på 1700-talet. Den sista torparen som bodde på, och brukade Stavsborg var Evert Lindh. Eftersom kravet på större bruksenheter blev mer påtagligt på 40-talet, så slogs Myran och Stavsborg tillsammans. Lind flyttade då in i Myran. Stavsborg blev i stället pensionärsbostad för Hässelkullatorparen David Kleist. Efter Kleists bortgång har torpet upplåtits till sommarbostad. Jorden är i dag införlivad med Stavsätter som jordbruksenhet. På en del av de mindre åkerlyckorna är i dag skog planterad.