Karsnäs

Läge: vid St. Rengen strax söder om Labbenäs
Byggt: 1841
Koordinater RT90: X:6464062 Y:1493060
Koordinater WGS84: 58°17’60″N 15°41’13″E
Adress: Karsnäs 1

Karta Lantmäteriet

Karsnäs, ½ mantal, arrendegård under Bjärka-Säby, är känd sedan 1377.
Namnformer: Karlsnes 1377, Karlsnæs 1382, Karlsnesi 1397 med flera. Första sammansättningsledet är det fornsvenska mansnamnet Karl. (Lindqvist Bjärka-Säby)
Den förste till namnet kände personen knuten till Karsnäs är Matts i Karlsnes (28/11 1377).
Torp under Karsnäs: Lorstugan

Ur Svenska gods och gårdar från 1939:

Areal: Total 70,5 har, därav 20,57 åker, 49,93 skog. Taxeringsvärde. 28.000.

Jordart: övervägande sursandsjord, lera och mulljord. Skogsbestånd.: Blandskog. Manbyggnad uppförd 1841, flygel 1870. Ladugård och loge uppförd på 1880-talet, magasin 1905.

3 hästar, varav 1 premierat avelssto, 1 unghäst, 12 kor, 8 ungdjur, 2 svin, höns till husbehov.

Ägare: Godsägare Oskar Ekman å Bjärka-Säby.

Boendelängd

Karsnäs

Anm: I den mån familjens barn är kända redovisas dessa även om de inte var bosatta vid platsen i fråga.

Boendeår 

Yrke

Namn

Född

Plats

Död

Dödsorsak

Övrigt

   

Brukningsenhet 1

1792

1820

Brukare

Samuelsson Peter

17510424

Vist, Karsnäs

18300703

Ålderdom

Föräldrar: Brukaren Samuel Persson och H Ingeborg Gustavsdtr.

   

Andersdotter Katarina

17560204

Vist, Labbenäs

  

F: Kerstin Börgesdotter i Labbenäs

   

Persson Samuel

17880305

Vist, Karsnäs

18530901

Bröstfeber

 
   

Persson Anders

17910314

Vist, Karsnäs

  

Flyttade 1814 som dräng till Vässentorp.

    

1820

1830

Till hus

Samuelsson Peter

17510424

Vist, Karsnäs

18300703

Ålderdom

Föräldrar: Brukaren Samuel Persson och H Ingeborg Gustavsdtr.

   

Andersdotter Katarina

17560204

Vist, Labbenäs

  

F: Kerstin Börgesdotter i Labbenäs

    

1820

1851

Brukare

Persson Samuel

17880305

Vist, Karsnäs

18530901

Bröstfeber

 
   

Lejon Sara Maria

18021018

Grebo

18500909

Kramp och indicest

F: Anders Leijon i Ebbantorp i Grebo och dennes hustru Rebecka Jonsdotter.

   

Samuel Persson var son till den tidigare brukaren Peter Samuelsson i Karsnäs och dennes hustru Cajsa Andersdotter.

1851

1853

Till hus

Persson Samuel

17880305

Vist, Karsnäs

18530901

Bröstfeber

Föräldrar: Bond Pet. Samuelsson och Hustru Cajsa Andersdtr.

    

1851

1853

Brukare

Johansson Johan Fredrik

18281011

Vist, Wässentorp

  

F: Johan Jönsson och Anna Cajsa Israelsdotter.

   

Karlsdotter Lena Sofia

18300806

Vist, Barkesved

  

F: Carl Jacobsson i Barkesved och dennes hustru Stina Arwidsdotter.

   

Flyttade 1853 till Hållingstorp.

   

Brukningsenhet 2

1792

1836

Brukare

Svensson Anders

17610110

Vist, Karsnäs

18441124

Ålderd

Betjent 

   

Andersdotter Stina

17700326

Vist, Karsnäs

18500617

Ålderdoms. Bräckligh.

 
   

Anders Svensson var son till Annika Gustafsdotter i Karsnäs. (Vid denna tid antecknades endast moderns namn i födelse- och dopboken). Vi vet ej, men har anledning anta att Annika Gustafsdotters make var brukare av hela eller halva gården Karsnäs.
Stina Andersdotter var dotter till Anders Jönsson i Karsnäs och dennes hustru Chirstin Månsdotter. Sannolikt var Anders Jönsson brukare av hela eller halva gården Karsnäs.

1836

1844

Till hus

Svensson Anders

17610110

Vist, Karsnäs

18441124

Ålderd

 
   

Andersdotter Stina

17700326

Vist, Karsnäs

18500617

Ålderdoms. Bräckligh.

 
    

1844

1850

Till hus

Andersdotter Stina

17700326

Vist, Karsnäs

18500617

Ålderdoms. Bräckligh.

Enka Föräldrar: Bond And. Jönsson och Hustru Kjerstin Månsdtr.

    

1836

1850

Brukare

Karlsson Karl

17860805

Vist, Risnäs

  

F: Carl Månsson i Risnäs Överby och dennes hustru Christina Persdotter.

   

Andersdotter Anna Maria

17891115

Vist, Karsnäs

18501225

Slag

Föräldrar: Framl And. Svensson och Hustru Stina Andersdtr.

   

Karlsson Anders

18101018

Vist, Risnäs Överby

18150307

Slag

 
   

Karlsdotter Maja Stina

18121126

Vist, Risnäs Överby

   
   

Karlsdotter Eva Charlotta

18150901

Vist, Risnäs Överby

   
   

Karlsdotter Anna Kajsa

18171124

Vist, Risnäs Överby Risnäs

   
   

Karlsson Karl Gustaf

18200714

Vist, Risnäs Överby

  

r.

   

Karlsdotter Albertina

18240129

Vist, Risnäs Överby

   
   

Karlsson Anders Peter

18261105

Vist, Risnäs Överby

   
   

Karlsdotter Lena Sofia

18300514

Vist, Risnäs Överby

   
   

Karlsdotter Johanna Karolina

18331022

Vist, Risnäs Överby

   
   

Familjen inflyttade 1836 från Risnäs Överby. Utflyttade till den andra Karsnäsgården som då brukades av Johan Fredrik Johansson.

1851

1853

Brukare

Karlsson Karl Gustaf

18200714

Vist, Risnäs Överby

  

Carl Carlsson i Risnäs Överby och dennes hustru Anna Majia Andersdotter.

   

Samuelsdotter Karolina

18250818

Vist, Karsnäs

  

F: Samuel Persson i Karsnäs (granngården) och dennes hustru Sara Cajsa Lejion.

   

Carolina Samuelsdotter var dotter till bonden Samuel Persson i Karsnäs (granngården) och dennes hustru Sara Cajsa Lejion.
Flyttade 1853 till Örtomta.

   

Karsnäs är fr. o. m. 1859 en brukningsenhet

1859

1865

Brukare

Johansson Johan Magnus

18221121

Link. S:t Lars

  

F: Joh. Nilsson i Valla och dennes hustru Cajsa Persdotter.

   

Månsdotter Maja Kristina

18260412

Skeda

  

F: Magnus Jönsson i Kerstinebo i Skeda socken och dennes hustru Brita Stina Persdotter.

   

Inflyttade från Skeda och flyttade tillbaka dit 18651031.

1868

1896

Brukare

Wistrand Anders Fredrik

18300103

Landeryd

  

F: Anders Wistrand i Edsberga och dennes hustru Brita Stina Persdotter.

   

Jern Matilda Gustava

18360230

Klockrike

  

F:

   

Wistrand Emilia

18661108

Landeryd

  

F: Anders Fredrik Wistrand och dennes hustru Hustru Mathilda Gustafva Jern. Utvandrade 17/9 1887 till Nordamerika. . Invandrade 27/11 1895 från Nordamerika.

   

Wistrand David

18691031

Vist, Karsnäs

  

Utvandrade 4/4 1892 till Nordamerika.

   

Wistrand Augusta

18720106

Vist, Korsnäs

  

Utvandrade 24/3 1891 till Nordamerika.

   

Inflyttade 15/5 1868 från Landeryd.

1896

1899

Till hus

Wistrand Anders Fredrik

18300103

Landeryd

  

F: Anders Wistrand i Edsberga och dennes hustru Brita Stina Persdotter.

   

Jern Matilda Gustava

18360230

Klockrike

   

1896

1923

Brukare

Johansson Karl Alfred

18641117

Vist, Seltorp

  

F: Johannes Månsson i Seltorp och dennes hustru Sofia Persdotter.

   

Wistrand Emilia

18661108

Landeryd

  

F: Anders Fredrik Wistrand och dennes hustru Hustru Mathilda Gustafva Jern. Utvandrade 17/9 1887 till Nordamerika. . Invandrade 27/11 1895 från Nordamerika.

   

Johansson Lilly Maria

18960704

Vist, Karsnäs

   
   

Johansson Alice Emilia

1898

Vist, Karsnäs

   
   

Johansson Karl Ivar

1899

Vist, Karsnäs

   
   

Johansson Elsa Aurora

1901

Vist, Karsnäs

   
   

Johansson Nils Hugo

1903

Vist, Karsnäs

   
   

Johansson Gustaf Edvin

1904

Vist, Karsnäs

   
   

Johansson Oskar Harry

1906

Vist, Karsnäs

   
   

Johansson Gunnar Olof

1908

Vist, Karsnäs

   
    

1923

>1939

Brukare

Johansson Herman

1891

   

Son till Johan Edv. Johansson och hans hustru Inga Helena

   

Johansson Lilly Maria