Göttorp

Läge: ca 1,4 km NO om järnvägsövergången i Bjärka-Säby
Byggt:
Koordinater RT90: X:6461304 Y:1497982
Koordinater WGS84: 58°16’31″N 15°46’15″E
Adress: Göttorp 1

Karta Lantmäteriet

Göttorp omnämnes första gången redan 1377. I Rosmans ”Bjärka-Säby och dess ägare” står: Öster om Hofvetorp, på andra sidan Stångån, där bygdevägarna draga fram mellan de gamla gårdarna, har Säbys ägare en rad af hemman, som gränsa till Sturefors ägor, nämligen Skälstorp, Hållingstorp och Göttorp, hvardera om 1 mantal. Delar af dessa sträckor hafva ända sedan medeltiden sammanhört med Säby, medan andra delar haft skiftande öden. Den del af Göttorp, som gränsar intill Torpa-gårdarna, är numera afskuren och lagd till Säby, hvaremot det öfriga brukas under arrende liksom Skälstorp och Hållingstorp. Skiftande är naturen å de tre gårdarna. Skälstorp är befryndadt med det angränsande Hofvetorp och har tämligen goda jordar och betesmarker. På Hållingstorp, med dess många torpställen, af hvilka flera numera äro upplåtna till själfständiga arrendatorer, exempelvis Hästemo, dominerar på långa sträckor den stenbundna marken, som dock kunnat upparbetas till åkerjord. Men också mossmark finnes där med jordar af sämre beskaffenhet. Af blandad typ är Göttorp, som med sina åkerfält ansluter sig till hufvudgården.

Boende enligt husförhörslängder

Anm: I den mån familjens barn är kända redovisas dessa även om de inte var bosatta vid platsen i fråga.

Boendeår 

Yrke

Namn

Född

Plats

Död

Dödsorsak

Övrigt

1751

1756

Brukare

? Göran

1725C

    
   

Nilsdotter Brita

1727

 

17881014

Watusot

 
   

Göransson Nils

17510827

Vist, Göttorp

   
   

Göransson Petter

17540811

Vist, Göttorp

17611205

Bröstplåga

 
   

Göransdotter Kerstin

17560408

Vist, Göttorp

   
    

1752

1755

Brukare

Elias

1725C

    
   

Jonasdotter Katarina

17260927

Vist, Åkroken

   
   

Eliasson Jonas

17491123

 

17520123

Mageplåga

 
   

Eliasson Nils

17520204

Vist, Göttorp

17520613

Mässling

 
   

Eliasdotter Lena

17530325

Vist, Göttorp

17530325

Mageplåga

 
   

Eliasson Jonas

17540413

Vist, Göttorp

17540731

Slag

 
   

Eliasson Petter

17551016

Vist, Göttorp

   
    

1776

1794

Brukare

Persson Gustaf

1748

 

18210213

Ålderdom

 
   

Eriksdotter Anna Maria

1750

 

18170610

Lungsot

 
   

Gustafsdotter Helena Katarina

17760407

Vist, Göttorp

   
   

Gustafsdotter Kristina

17790116

Vist, Göttorp

   
    

1792

1794

Brukare

Månsson Paul

1740

 

17940430

Lungsot

 
   

Månsdotter Maria

1755

    
   

Paulsson Magnus

17741218

    
   

Paulsdotter Kajsa

1782

    
   

Paulsdotter Katarina

17840109

    
   

Paulsdotter Brita Maria

1786

    
   

Paulsson Lars

17930517

Vist, Göttorp

17940625

Okänd Barnsjuka

 
    

1794

1805

Brukare?

Månsdotter Maria

1755

    
   

Maria var änka efter den tidigare brukaren Paul Månsson. Möjligen brukade nu Maria gården med äldste sonens hjälp.

1789

1795

Brukare

Svensson Anders

17580412

Vist, Kringstorp

18251123

Nerffeber

 
   

Pettersdotter Brita

17500925

Vist, Skälstorp?

17950726?

Blodstörtning

 
   

Andersson Petter

1785

 

17931004

Kikhosta

 
   

Andersdotter Katarina

17890214

Vist, Göttorp

17910101

Torsken

 
   

Andersson Sven

1791??12

Vist, Göttorp

17931109

Kikhosta

 
   

I hushållet fanns dessutom Britas barn från ett tidigare äktenskap:
Christina född 1781, död 1795. Ej hittad i Vist död- och begravningsbok.
Maria född 1783

1796

1805

Brukare

Svensson Anders

17580412

Vist, Kringstorp

18251123

Nerffeber

 
   

Persdotter Inga

1765

    
   

Andersdotter Anna Greta

17970212

Vist, Göttorp

18570426

Bröstfeber

 
   

Andersdotter Kristina

18010308

Vist, Göttorp

18010827

Koppor

 
   

Andersdotter Maria

18010308

Vist, Göttorp

18020312

Bröstsjukdom

 
   

Andersson Sven

18030527

Vist, Göttorp

   
   

Inga hade tidigare bott i Styvinge. Familjen utflyttade till Spjut.

1797

1799

Inhyses

Ersson Lars

1725

    
   

Olofsdotter Maja Lena

1732

 

17991002

Fråssa

Hust. Inhyses

   

Paret inflyttade från Cedersberg.

1800

1805

Inhyses

Månsson Petter

1768

 

18050324

Vattusot

 
   

Persdotter Inga

1778

    
   

Petter inflyttade 1800 från Skälstorp. Inga inflyttade 1801 från Vässentorp.
Efter makens död flyttade Inga Persdotter till Lundstorpet under Skälstorp.

1805

1810

Bonde

Karlsson Bengt

17490205

Vist, Torpa

18100522?

Bröstfeber

 
   

Eriksdotter Maria

1760

 

18110408

Lungsot

 
   

Bengtsson Karl Erik

17861006

Vist, Torpa

18460221

Vattusot

 
   

Bengtsdotter Kristina

17890410

Vist, Spjut

   
   

Bengtsdotter Helena

17930502

Vist, Spjut

18751003

Ålderdom

 
   

Bengtsson Anders

17960328

Vist, Spjut

18510227

Lungsot

 
   

Bengtsdotter Anna Greta

17990928

Vist, Spjut

18270419

Lungsot

 
   

Familjen inflyttade från Spjut.

1805

1815

 

Jonsson Petrus

17800403

Vist, Skog

   
   

Jakobsdotter Margareta

17850107

Vist, Åkroken

  

Maja Greta var dotter till torparen Jacob Carlsson i Åkroken och dennes hustru Stina Larsdotter.

   

Pettersdotter Lena Stina

18060215

Vist, Göttorp

   
   

Pettersdotter Maria Margareta

18080324

Vist, Göttorp

   
   

Pettersson Jakob

18101116

Vist, Göttorp

   
   

Pettersson Johannes

18140621

Vist, Göttorp

   
   

Petter och Maja Greta inflyttade 1805 från Åkroken.
Familjen flyttade 1815 till Pinnerum.

1810

1843

Bonde

Bengtsson Karl Erik

17861006

Vist, Torpa

18460221

Vattusot

 
   

Persdotter Maria Margareta

17880308

Vist, Dala

18691108

Ålderdom

Majia Greta var dotter till torparen Peter Jacobsson i Högmo och dennes hustru Stina Jacobsdotter.

   

Karlsdotter Kristina

18111227

Vist, Göttorp

  

Dottern Christina flyttade till Klockrike 1836.

   

Karlsson Peter

18150126

Vist, Göttorp

   
   

Karlsson Karl

18170626

Vist, Göttorp

  

Sonen Carl flyttade till Linköping 1843. 

   

Karlsdotter Maja Greta

18200304

Vist, Göttorp

18210502

Kikhosta

 
   

Karlsdotter Anna

18220604

Vist, Göttorp

   
   

Karlsdotter Katarina

18250507

Vist, Göttorp

18250716

Bröstsjukdom

 
   

Karlsdotter Katarina

18260628

Vist, Göttorp

   
   

Karlsson Anders

18290608

Vist, Göttorp

18290608

Slag

 
   

Karlsson Johannes

18301029

Vist, Göttorp

18320712

Frossa

 
   

Karlsdotter Elisabet

18330623

Vist, Göttorp

   
   

Carl Eric var son till Bengt Carlsson, den tidigare brukaren av Göttorp, se ovan. 
Gården övertogs av sonen Peter 1843.

1815

1824

Änka

Johansdotter Katarina

17610905

Vist, Hyttorpet

18241020

Slag

 
   

Cajsa var änka efter torparen Eric Jonsson i Pinnerum, död 1812-01-06. 1815 inflyttade hon från Pinnerum. Cajsa var mor till Helena (Lena) Ericsdotter, se ovan.

1815

1843

Bonde

Gustafsson Karl

17861001

Vist, Berget

  

Carl var son till Carl Gustafsson i Berget och dennes hustru Ingrid Persdotter.

   

Eriksdotter Helena

17860709

Vist, Pinnerum

  

Helena var dotter till Eric Jonsson i Pinnerum och dennes hustru Caisa Johansdotter.

   

Karlsson Erik Gustaf

18140212

Vist, Pinnerum

   
   

Familjen inflyttade 1815 från Pinnerum. Sonen Eric Gustav flyttade som bonde till Hållingstorp

1842

1851

Bonde

Larsson Torin Nils

17931120

    
   

Johansdotter Anna Kristina

17910207

Vist, Torpa

   
   

Nilsson Johan Karl

18140327

Vist, Torpa Norrg.

   
   

Nilsson Per August

18171113

Vist, Torpa Norrgård

   
   

Nilsson Nils Axel

18300218

Vist, Torpa Norrg

   
   

Familjen inflyttade 1842 från Torpa Norrgård.
Till hus änkan Brita Arvedsdotter, född 1768-02-12.
Anna Christina var dotter till Jan Petterson (Johan Persson, † 1841) i Torpa och dennes hustru Brita Arwedsdotter, som medföljde dottern och mågen vid flytten från Torpa.

1843

1869

Till hus

Persdotter Maria Margareta

17880308

Vist, Dala

18691108

Ålderdom

 
   

Änka efter tidigare brukaren Karl Erik Bengtsson med hemmavarande barn:
D. Anna, född 1822-06-04 i Vist.
D. Catharina, född 1826-06-28 i Vist.
D. Elisabeth, född 1833-06-23 i Vist.

1843

1869

Bonde

Karlsson Peter

18150126

Vist, Göttorp

   
   

Wallin Johanna

18200807

Vist, Solbacken

  

Johanna Wallin var dotter till daglönaren Carl Wallin i Solbacken och dennes hustru Cajsa Gustavsdotter.

   

Pettersdotter Augusta Emerentia

18450816

Vist, Göttorp

   
   

Pettersdotter Johanna Matilda

18480313

Vist, Göttorp

   
   

Pettersdotter Ebba Ulrika

18500701

Vist, Göttorp

   
   

Karlsson Hedvig Elisabet

18530613

Vist, Göttorp

   
   

Karlsson Karl Peter

18560711

Vist, Göttorp

   
   

Karlsson Johan Edvard

18650829

Vist, Göttorp

   
   

Peter Carlsson var son till Carl Eric Bengtsson, den förre brukaren på Göttorp.
Augusta Emerentia flyttade som piga till Dalshult 1862.
Ebba Ulrica

1862

1871

Skogvaktare

Gehlin Johan Oskar

18310226

    
   

Apelroth Adolfina Gustava

18390217

Hägerstad?

   
   

Gehlin Augusta Lovisa

18650516

Vist, Göttorp

   
   

Gehlin Edla Kristina Vilhelmina

18670702

Vist, Göttorp

   
   

Gehlin Oskar Bernhard

18690914

Vist, Göttorp

   
   

Gehlin Alma Katarina

18710911

Vist, Göttorp

   
   

Johan Oscar Gehlin inflyttade 1862 från Säby.
Adolfina Gustafva inflyttade 1863 från Hägerstad.
Familjen flyttade 1871 till Opphen under Seltorp, där Johan Oscar är antecknad som f.d. skogvaktare.

1869

1875

Fåraherde

Lövgren Nils Magnus

18240808

    
   

Fridleif Christina Maria

18370416

Vreta Kloster

  

Christina Maria Fridleif var dotter till livgrenadjären Nils Peter Fridleif i Härnstad och dennes hustru Christina Carlsdotter.

   

Löfgren Selma karolina

18601219

Ljung

   
   

Löfgren Konrad Adrian

18651117

Ljung

   
   

Löfgren Hulda Maria

18680203

Ljung

   
   

Löfgren Klas Magnus

18700604

Vist, Göttorp

   
   

Löfgren Amanda Kristina

18721225

Vist, Göttorp

   
   

Löfgren Nils Melker

18750704

Vist, Göttorp

   
   

Familjen inflyttade 1869 från Ljung, flyttade 1875 till Säby.

1871

1875

Murare

Andersson Gustav

18270216

    
   

Dalin Maja Greta

18310113

    
   

Andersson Karl Gustav

18610618

Opphem?

   
   

Familjen inflyttade 1871 från Opphem, flyttade 1875 till Cedersberg.

1875

1908

Brukare

Nilsson Jaen Peter

18410222

Hannäs

19080627

  
   

Niklasdotter Matilda Charlotta

18430810

Dalhem

19300521

 

Död i Stockholm

   

Jaensson Karl Johan Ludvig

18660314

Hannäs

1945

 

Carl Johan Ludvig flyttade 1891 till Stavsäter som fördräng.

   

Jaensdotter Katarina Charlotta

18680426

Hannäs

  

Catharina Charlotta utvandrade 1884 till Nordamerika.

   

Jaensdotter Alma Matilda

18701028

Hannäs

   
   

Jaensson Adolf Hjalmar

18721006

Hannäs

19641125

  
   

Jaensson Oskar Teodor

18721006

Hannäs

   
   

Jaensdotter Elin Amanda

18750428

Vist, Göttorp

  

Elin Amanda utvandrade 1896 till Nordamerika, där hon gifte sig med byggmästaren Nils Cronvall.

   

Jaensson Ernst Nicolaus

18770225

Vist, Göttorp

19531213

  
   

Jaensdotter Anna Olivia

18800501

Vist, Göttorp

   
   

Jaensdotter Maria Elisabet

18821129

Vist, Göttorp

18831106

Bröstkatarrk

 
   

Jaensdotter Maria Charlotta

18850202

Vist, Göttorp

   
   

Familjen inflyttade 1875 från Hannäs.

<1900

>1900

Dräng

Nyman Svante Sigfrid

1876

Hannäs

   

<1900

>1900

Dräng

Tapper Gottfrid Reinhold

1883

Törnevalla

   

<1900

>1900

Inhyseshjon

Larsson Karl Johan

1828

Västra Eneby

   
   

Enligt SCB-utdrag för år1900.

1908

>1920

Brukare

Eriksson Axel Vilhelm

1870

Grebo

   
   

Ström Klara Matilda

18641130

Vist, Tomta

   
   

Eriksson Arvid Folke

1907

Vist

   
   

Eriksson Gerda Vilhelmina

1909

Vist

   
   

Enligt SCB-utdrag för år1900. 
I hushållet fanns också Axels barn från 1:a äktenskapet: Agnes Elisabet (1892), Nils Verner (1895) och Märta Matilda (1897).

1908

>1920

Brukareänka

Niklasdotter Matilda Charlotta

18430810

Dalhem

19300521

 

Matilda Charlotta var änka efter förre brukaren Jan Peter Nilsson.

1908

>1910

Sjuksköterska

Nilsson Maria Charlotta

18850202

Vist, Göttorp

  

Maria Charlotta var dotter till förra brukaparet Jan Peter och Matilda Charlotta Nilsson.

         

 

Boende enligt födelse- och dödböcker
Individer födda och/eller döda i Göttorp vars familjetillhörighet är oklar 
 
EfternamnFörnamnFödelsedatumFförsamlingDödsdatumDförsamlingPersoninfo
??    1752Vist, GökstorpPiltebarn
??    1759Vist, GöttorpFlickebarn
??    1672Vist, GöttorpFader
??    17110205Vist, GöttorpPiga
?Nils    1710Vist, GöttorpTiggiaregåsse
??    16940121Vist, GöttorpPijga
??    16720128Vist, GökstorpBarn Föräldrar: Oluff
??    1752Vist, GökstorpPiltebarn
?Anna16940125Vist, Göttorp      
??17520911Vist, Gökstorp    F: Bengt 
??17520911Vist, Gökstorp    F: Bengt
??178102?Vist, Göttorp    Germund
AndersdotterIngrid    17250507Vist, Göttorp  
AndersdotterKarin    16701023Vist, Göttorp  
AndersdotterAnna16630322Vist, Gökstorp      
AndersdotterStina1724  17650906Vist, Göttorp  
AndersdotterAnnika17311212Vist, Göttorp17580601Vist, Göttorp  
AndersdotterMaria17340602Vist, Göttorp      
AndersdotterStina17381021Vist, Göttorp17390521Vist, Göttorp  
AndersdotterSara17501222Vist, Göttorp      
AndersdotterInga17501222Vist, Göttorp17591121?Vist, Bostorp  
AndersdotterSara1758  17960602Vist, GöttorpEnk. Hustru
AndersdotterMaria17830825Vist, Göttorp      
AnderssonJöns    16930106Vist, Göttorp  
AnderssonPer1661024Vist, Gökstorp      
AnderssonAnders16910308Vist, Risnäs Överby17550201?Vist, Göttorp  
AnderssonPetter1707  17801121Vist, GöttorpE.
AnderssonPetter1724  17460404Vist, Göttorp  
AnderssonSamuel17290306Vist, Göttorp      
AnderssonMattias1731  17561217Vist, Göttorp  
AnderssonNils17420113Vist, Gökstorp      
AnderssonJonas17420927Vist, Göttorp      
AnderssonErik1782  17920629Vist, GökstorpSon Föräldrar: Torparen Anders Hansson
AnderssonPetrus17860108Vist, Göttorp      
AnderssonAndreas17871111Vist, Gökstorp18490331VistF: Anders Hansson, Katarina Andersdotter, Gökstorp
AnderssonAnders Petter17970215Vist, Göttorp      
AnderssonSven18030527Vist, Göttorp      
AnderssonKristina Sofia18580601Vist, Göttorp      
AnderssonJohanna Maria18590506Vist, Göttorp      
Andersson Johan August 18610925Vist, Göttorp      
AnderssonKarl August18671123Vist, Gökshult      
AnderssonAxel Alrik18671123Vist, Gökshult      
BengtsdotterBrita16870814Vist, Göttorp      
BengtsdotterMagdalena17451118Vist, Gökstorp      
BengtsdotterStina17470911Vist, Gökstorp      
BengtsdotterAnna Kajsa17510406Vist, Gökstorp17520311Vist, Gökstorp  
BengtsdotterGreta17530830Vist, Gökstorp      
BengtssonLars17491012Vist, Gökstorp      
BengtssonNils17530830Vist, Gökstorp17570710Vist, Gökstorp  
BengtssonZakris17560303Vist, Gökstorp      
BromanAnna Maria1818  18620427Vist, GöttorpFöräldrar: F Olof Jacob och Hustru Lena Bengtsdotter
DahlströmAnna Charlotta18260630Vist, Göttorp      
EriksdotterGunil    16931015Vist, GöttorpH.
EriksdotterAnna Maria1750  18170610Vist, GöttorpHustru
EriksdotterMaria1760  18110408Vist, GöttorpEnka
ErikssonAnders16660617Vist, Göttorp      
ErikssonNils Edvin18930927Vist, Göttorp      
GermundsdotterKristina17691213Vist, Göttorp      
GermundsdotterKatarina17710328Vist, Göttorp17730820Vist, Göttorp  
GermundsdotterKristina17810127Vist, Göttorp17810127Vist, Göttorp  
GermundssonJonas    17671006Vist, Göttorp  
GermundssonOlof17740328Vist, Göttorp      
GustafssonPeter1800  18790314Vist, GöttorpInh. F. D. Torpare
GöranMaria    1643Vist, GökstorpH.
GöransdotterKatarina1689  17590828Vist, Göttorp  
GöranssonJonas1735  17430512Vist, Göttorp  
HansdotterSofia1665  16991012Vist, GöttorpHustru
HansdotterFredrika18080824Vist, Göttorp18240118Vist,Piga Föräldrar: Vargärningsk Hans Trapp och Anna Cajsa
HemmingssonHenrik16741011Vist, Göttorp      
IsaksdotterHelena    17790531Vist, Göttorp  
JohansdotterBenedicta1673  17110103Vist, GöttorpHustru
JohansdotterIngeborg17380322Vist, Göttorp      
JohansdotterKatarina17610905Vist, Hyttorpet18241020Vist, Göttorp  
JohansdotterBrita Kajsa18200906Vist, Gökhult      
JohanssonJonas17271215Vist, Göttorp      
JohanssonMåns1730  17660308Vist, Göttorp  
JohanssonGustaf17340228Vist, Göttorp17611025Vist, Skälstorp  
JohanssonIngolf17580103Vist, Göttorp      
JohanssonAnders17601019Vist, Göttorp      
JonasdotterLena17310930Vist, Göttorp      
JonassonAnders17360401Vist, Göttorp17390712Vist, Göttorp  
JonassonPetter17410828Vist, Göttorp      
JonsdotterAnna    17870327Vist, Göttorp  
JonsdotterAnna16400920Vist, Göttorp      
JonsdotterIngrid16630527Vist, Göttorp      
JonsdotterKarin16710809Vist, Göttorp      
JonsdotterElin16830528Vist, Göttorp      
JonsdotterAnna Maria17170126Vist, Göttorp      
JonsdotterKatarina17690713Vist, Göttorp      
JonsdotterKristina17711120Vist, Göttorp      
JonsdotterHelena17781130Vist, Göttorp      
JonsdotterAnna17861120Vist, Göttorp?      
JonsdotterMaria17870308Vist, Göttorp17881014Vist, Göttorp  
JonsdotterKristina Katarina17900122Vist, Göttorp      
JonssonPetrus    17811121Vist, Göttorp  
JonssonNils16430205Vist, Göttorp      
JonssonDavid16480305Vist, Göttorp      
JonssonLars16740322Vist, Göttorp      
JonssonAnders16810320Vist, Göttorp      
JonssonLars1712  17140401Vist, Göttorp  
JonssonPetrus17810803Vist, Göttorp      
JonssonAndreas17830119Vist, Göttorp      
JonssonJohannes17850524Vist, Göttorp      
JönsdotterKatarina17250524Vist, Göttorp      
JönsdotterIngeborg1747  17520530Vist, Göttorp  
JönssonSamuel1681  17520725Vist, Göttorp  
JönssonAnders17231111Vist, Göttorp      
JönssonKarl17290401Vist, Göttorp      
JönssonErik18010124?Vist, Göttorp?      
KarlsdotterKatarina    18250716Vist, GöttorpFöräldrar: Bond Carl Eric och Hustru Majia Greta
KarlsdotterLisken17290530Vist, Gökstorp      
KarlsdotterLisken17401109Vist, Gökstorp17521105Vist, Risnäs Storgården  
KarlssonPetter17080303Vist, Göttorp17080614Vist, Göttorp  
KarlssonDaniel17341129Vist, Gökstorp      
KarlssonNils17400220Vist, Gökstorp      
KarlssonBengt17490205Vist, Torpa18100522?Vist, Göttorp?Bonde Föräldrar: Bond Carl Bengtsson och Kierstin Nilsdtr.
KarlssonSamuel1802  18030818Vist, GöttorpSon Föräldrar: Inhys Carl Samuelsson
KarlssonSamuel18020506Vist, Göttorp      
KarlssonHedvig Elisabet18530613Vist, Göttorp      
KarlssonKarl Peter18560711Vist, Göttorp      
KarlssonJohan Edvard18650829Vist, Göttorp      
KlemensdotterSigrid    16680430Vist, Göttorp  
LarsdotterMaja1700  17481226Vist, Göttorp  
LarssonJon17000209Vist, Göttorp      
LarssonPetter17210416Vist, Göttorp      
LarssonAnders17240824Vist, Göttorp17251219?Vist, Fallemo?  
MatsdotterIngrid16500410Vist, Gökstorp1650Vist, Gökstorp  
MatsdotterMaja1693  17600512Vist, Göttorp  
MatsdotterKerstin1697  17250501Vist, Göttorp  
MatsdotterKerstin17320319Vist, Göttorp      
MatsdotterAnnika17341229Vist, Göttorp17360413Vist, Göttorp  
MatsdotterAnna17391216Vist, Göttorp17750820Vist, Labbenäs  
MatssonJonas1703  17450408Vist, Göttorp  
MatssonSven1729  17310522Vist, Göttorp  
MatssonAndreas17370529Vist, Göttorp      
MatssonAnders17570616Vist, Göttorp      
MånsdotterAnna1666  17450628Vist, Göttorp  
MånsdotterMaria17081223Vist, Göttorp17090204Vist, Göttorp  
MånssonLars    17650827Vist, Göttorp  
MånssonPer16840914Vist, Göttorp16840921Vist, Göttorp  
MånssonMats17410306Vist, Göttorp17570814Vist, Risnäs Storgården  
MånssonJohan17440709Vist, Göttorp17480823?Vist, Hybbeln?  
MånssonAnders17570711Vist, Göttorp      
MånssonJohan17600622Vist, Göttorp      
NilsdotterBrita    17141206Vist, Gökstorp  
NilsdotterIngeborg17160527Vist, Göttorp      
NilssonPer    17210719Vist, Gökstorp  
NilssonPer16841017Vist, Gökstorp      
NilssonSven17040202Vist, Gökstorp17060417?Vist, Ingetorp?Liten Gåsse
NilssonJon17161221Vist, Gökstorp      
NilssonPer17210710Vist, Gökstorp      
NilssonPetter17240307Vist, Göttorp      
NilssonPetrus18250508Vist, Göttorp      
NilssonJan Peter18410222Hannäs19080627Vist, Göttorp  
OlofsdotterKarin    16680325Vist, Göxtorp  
OlofsdotterWallborg16631115Vist, Gökstorp      
OlofsdotterKarin16650725Vist, Göttorp      
OlofssonLars16671121Vist, Gökstorp16671121Vist, Göxtorp  
OlofssonJöns1758  18220704Vist, GöttorpTorpare Föräldrar: Rusth Olof Jönsson och Kiersti
PersdotterKerstin1615  17050923Vist, Göttorp  
PersdotterSofia16880304Vist, Göttorp      
PersdotterElin16930716Vist, Göttorp      
PersdotterHelena1694  16960522Vist, Göttorp  
PersdotterKatarina1712  17780630Vist, Göttorp  
PersdotterBrita1740  17900529Vist, Göttorp  
PersdotterMaja Lisa1824  18450124Vist, GöttorpFöräldrar: Torp Pet. Andersson och Hustru Stina Jonsdtr.
PersdotterAnna Stina1831  18840206Vist, GöttorpHustru
PerssonJöns16851130Vist, Göttorp16870130Vist, Göttorp  
PerssonLars16861111Vist, Göttorp16861121Vist, Göttorp  
PettersdotterBrita17500925Vist, Skälstorp?17950726?Vist, Göttorp  
PettersdotterKerstin17610509Vist, Göttorp      
SamuelsdotterMaja Kajsa18190501Vist, Göttorp      
Samuelsson Samuel Gustaf 18111225Vist, Göttorps Soldatetorp      
SundbergSofia Charlotta1794  18140514Vist, GöttorpEn Fattig Tjänstepiga
SvensdotterBrita17480929Vist, Göttorp      
SvenssonSven1717  17920722Vist, GöttorpInhysesman
SvenssonSven1752  17630205Vist, Göttorp  
SvenssonOlof17550506Vist, Kringstorp17630203?Vist, Göttorp?  
SvenssonJöns17580412Vist, Kringstorp17630203Vist, Göttorp  
SvenssonSven18020101Vist, Göttorp      
SvenssonPetter18050725Vist, Göttorp      
SvenssonPetrus Leonard18510918Vist, Gatan Vid Göttorp      
SvenssonKarl Peter18600711Vist, Göttorp      
ÖfwidsdotterElisabet1677  17560831Vist, Göktorp