Hagstugan (Bostorp)

Läge:
Byggt:
Koordinater RT90: X:646505 Y:546651
Koordinater WGS84: 58°18’32″N 15°47’46″E
Rivet.

Karta Lantmäteriet

Den sist boende var Nils Fredrik Karlsson som flyttade 1948.