Torpvandring efter Kindbovägen mellan L. Hagen o Landamäre​


Torsdag 020516 19:00

Vi var drygt 30 personer som samlades vid Bjärka-Säby vackra tegelladugård från 1874 för en vandring längs den gamla Kindbovägen, efter den sträckning häradsvägen söder om Bjärka-Säby i riktning mot Bestorp hade år 1890 och dessförinnan. 

Första stoppet gjordes vid den milsten som tyvärr ligger ned i ett buskage vid sidan av vägen. 

Därefter letade vi efter en husgrund i skogen väster om torpet Hagen, objekt nr 88 enligt fornminnesregistret. Någon husgrund hittade vi inte, men vi såg åtskilliga spår efter äldre tiders verksamhet inklusive en stensatt källa. 

Efter fika vid torpet Gatan och besök vid Landamäre vände de flesta vid Skaggebobäcken, som är Vists sockengräns mot Vårdnäs. Några av oss fortsatte efter den gamla, igenväxande vägen söder om Skaggebobäcken fram till den nuvarande vägen mot Bestorp. Efter denna vägsträcka vi såg både rådjur och älg. Åter vid Bjärka-Säby först strax efter 22:00 efter en givande promenad.