Utdrag af protokollet öfver vägdelningen inom Hanekinds härads vägdistrikt år 1894


Blästadvägen

 

Skogs Norrgård

303,8

Gräshorfva

183,9

Wessentorp

694,8

Hofvetorp (till Korsgatan)

176,2

 

 

Stafsäters
vägen

 

Hofvetorp (från Korsgatan)

152,1

Karsnäs

477,8

Labbenäs

107,6

Persbo

828,5

Flådra

337,1

Svartsäter

542.7

Farsbo

458,6

Stafsäter till vid Löfudden

3946,0

 

 

Säbyvägen
till Landamäre bäck

 

Hofvetorp (från Korsgatan)

986,0

Skälstorp

498,5

Ringsnäs

199,9

Pinnerum

47.1

Barkesved

47,1

Åkroken

145,6

Hallingstorp

459,6

Hästemo

110,2

Cedersberg

1113,7

Göttorp

718,1

Fallemo

201,4