Broar över Stångån och Kinda kanal​

I Vists socken finns 10 broar över Stångån inräknat järnvägs- och gångbron vid Risnäs.

Därutöver finns fyra dammanläggningar vid Skorpa, Skälstorp, Kvarntorp och Säby bro där gående kan ta sig över ån.
I gångna tider fanns gångspänger vid Risnäs, vid Skorpa och nordost om Fornhemmet, Bjärka-Säby. En mindre bro, ”Kobron” fanns något längre norrut.

(Klicka på cirklarna i kartan eller på länkarna i högra spalten för att se och läsa mer om broarna)

Sundsbro

Bron byggdes 1960 som ersättning för en gammal bro som låg ca 90 m nordväst i anslutning till det gamla fiskartorpet Brostugan som idag kallas Sundsbro. Torpet ligger i Landeryd och sockengränsen går mitt i ån. De gamla brofästena finns kvar.

Broarna vid Sturefors slott

Bron uppfördes 1928 av Skånska Cementgjuteriet.

Sturefors
sluss (Kinda kanal)

Denna rullbro tillverkades vid Bergsunds Verkstad i
Stockholm 1870.

Grebovägen

Bron byggdes 1961 när Grebovägen drogs om väster om slottets ekonomibyggnader.

Risnäs

Bron är egentligen två broar, 49 resp 84 meter, varav den kortare sträcker sig över Stångån. Broarna invigdes 11 maj 1992 och ersatte den gamla svängbron levererad av Hässleholms Verkstäder 1901.

Hamra
(Kinda kanal)

Bron byggdes på 1963 när vägen förbi Hamra fick en rakare
sträckning och ersatte en träbro från 1934 som låg ca 20 m västerut.
Bron återuppfördes vid Svartmåla till Unön. Före 1934 fanns en svängbro av trä från 1869.

Skorpa

Hovetorp
(Kinda kanal)

Denna rullbro tillverkades vid Bergsunds Verkstad i Stockholm 1869 och senare (1953-54?) försedd med sidoplåtar.

Kvarntorp

Bron används för interna transporter och tidigare för att driva mjölkkor mellan beteshagar på Stångåns västra sida och Kvarntorps utemjölkningsstall som låg på östra sidan. Mjölkning i utemjölkningsstallar upphörde 1980. Bron var ursprungligen av trä, men renoverades i början av 1990-talet varvid bron över
järnvägen i Överum köpes i samband med att EU-regler krävde ökad bärighet för vissa broar. Bron kapades i lämpliga sektioner och gjordes bredare än den gamla träbron för att klara moderna jordbruksmaskiners ökade bredd.

Säby bro

Här har funnits en bro sedan urminnes tider. Den nuvarande bron är nybyggd år 2010. Fundament från tidigare broar finns kvar.
Under och vid sidan om bron finns en gångbro. Under bron finns också en dammanläggning.

Källor:

Johansson, Joakim, 2017. Kinda kanal och Linköpings hamn.
En historisk fotobok, första delen

Svahn, Willy, 2001. Kinda kanal vattenväg och insjövågor

Moderatho, Anders, 1979. Från vadställe till betongbro.
En kulturhistorisk inventering av broar i Östergötlands län 1978-79

BT 2020-08-04