Övergångar norr om Bjärka-Säby

Denn spång var belägen ca 200 meter NO om gården Sand i Fornhemmet. Den användes för att längs ett promenadstråk ta sig över Stångån. Spången renoverades i olika omgångar, men den revs när betesmarken på västra sidan av Stångån konverterades till åkermark och för att slippa ansvaret att hålla spången i säkert skick.

 

Spången

Kobron

Kobron var belägen ca 430 meter NNO om Fornhemmet i närheten av Djurgårdshumpen. Bron användes för att driva mjölkkor mellan beteshagar på Stångåns västra sida och Lanhagens utemjölkningsstall som låg på östra sidan. Mjölkning i utemjölkningsstallar upphörde 1980.

 

Skorpa