Hänt under 2010-2014

Årsberättelse för år 2010

Årsberättelse för 2010.

Föreningen hade vid årets slut 320 medlemmar. Styrelsen har haft 7 protokollförda möten.

Årsmötet hölls i Vist församlingshem som traditionen bjuder första torsdagen i mars. Anders Bockgård från Valdemarsvik, författaren till boken Drotsen Bo Jonsson Grip – välgörare och brutal imperiebyggare, höll ett intressant föredrag om bokens huvudperson som berörde oss alla eftersom hans hemvist en tid var på Bos holme i vår socken.

Från årets verksamhet i övrigt kan nämnas: 

 • En av pressen uppmärksammad kurs i gärdesgårdshägnad genomfördes på Hjortkälla tillsammans med Linköpingsortens JUF. Ytterligare 15 meter gärdesgård sattes upp. 
 • Hembygdsföreningen har på Hjortkälla räddat ett viktigt kulturarv. En i västerbotten boende familj, genomförde i somras en släktträff på Hjortkälla. Lars-Göran Brandt i Tråstorp, uttryckte sin tillfredsställelse över att i lugn och ro få gå på dessa tegar som bland annat hans morfars farfar var med att odla upp på 1600-1700-talet. 
 • Vårröjning i Bjärka-Säby Fornhem. · Vårens kulturvandring: Skälstenar runt Skog. 
 • Årets vårutflykt blev en kombinerad buss- och båtresa. Göta kanal firade under året sitt 200-årsjubileun. Vi åkte buss till Borensberg med stopp i Berg och Brunneby, därifrån med M/S Wadstena via Göta kanal och Vättern till båtens hemmahamn. Från Vadstena åter till Sturefors per buss. 
 • Den traditionella friluftsgudstjänst vid Bomtorpet med Frälsningsarmén och Svenska kyrkan gynnades av vackert väder. 
 • Slåttergillet i Bjärka-Säby Fornhem, omskrivet i både ÖC och Länstidningen, är en tradition som många medlemmar och JUF-ungdomar ser fram emot. Årets slåttergille genomfördes i varmt, skönt väder. 
 • Fältvandring med mottot fornminnen och blommor runt Styvinge samlade 12 deltagare trots åska och hällande regn. Alla var nöjda. Ett samarrangemang med Linköpings kommun. · Hembygdsdag vid Bjärka-Säby Fornhem med ett för året nytt inslag, Bo Knutsson, välkänd från tv-programmet Antikrundan, bedömde och kommenterade med stor kunnighet föremål medförda av hembygdsdagens besökare. 
 • Våffelfest i Bomtorpet. · Som ett ringa tack för gjorda insatser bjöds de medlemmar som under året hjälpt till i Bomtorpet och Bjärka-Säby Fornhem på smörgåstårta och kaffe. 
 • Kulturhusens dag hade i år bytt namn till Kulturarvsdagen. Årets tema var Kulturens vägar. Whbf deltog i evenemanget med en guidad vandring efter den gamla vägen från Sturefors slott till Sundsbro. 
 • Vid höstens kulturafton visades 2 lokalt inspelade filmer, ”Stureforsfilmen” (1950-talet) och ”Stavsättersfilmen” (1957). 
 • Julmarknad i Bomtorpet. · Studiecirklar i samarbete med Studiefrämjandet i växtkännedom, rågångar och skälstenar samt tolkning av gamla handstilar under ledning av Märta Almqvist respektive Anders Vistby. 
 • Studiecirkeln om Byar i Vist har funnit nytt, tidigare okänt kartmaterial från cirka 1650, viket har fördröjt den planerade boken i ämnet. 
 • Guidning i Bjärka-Säby Fornhem och löpande skötsel och underhåll av Bjärka-Säby Fornhem och Bomtorpet. · Sandgårdens loge och svinhus har fått nya halmtak. Arbetet utfördes av kunniga takläggare från Skåne med bistånd av föreningsmedlemmar och bekostades av statliga bidrag via Länsstyrelsen i Östergötland och Östergötlands Hembygdsförbund. Bidrag har sökts för nytt halmtak på vagnslidret 2011.

För ytterligare information se gärna vår hemsida www.wisthbf.se Många meddelanden från föreningens medlemmar kommer till styrelsen som elektronisk post, ”mail”, ett glädjande resultat av den cirkel i datoranvändning som genomfördes 2009. Vi följer med vår tid!

Samarbetet med Svenska kyrkan, Frälsningsarmén, Studiefrämjandet, Linköpingsortens JUF, Stureforsgillet är av stort gagn och värde. Styrelsen framför ett stort tack till alla som varit med på våra olika aktiviteter. Vi ser med glädje och tillfredsställelse framåt mot ett nytt aktivt år i vår bygd.

Sturefors den 15 januari 2011.

Ingmar Carlsson  
Ordförande  

Berit Bergqvist Sekreterare

Anders Vistby Kassör

Cecilia Lindroth Vice ordförande

Bertil Johansson

  Margareta Nilsson

Marie-Louise Pettersson

Rune Sundström

Hans Eneroth

 Rakel Fagius

Teresia Ängarne

Årsberättelse för år 2011

Wist Hembygdsförening.
Årsberättelse för år 2011.

Föreningen hade vid årets slut 348 medlemmar. Styrelsen har haft 6 protokollförda möten.

Årsmötet hölls i Vist församlingshem som traditionen bjuder första torsdagen i mars. Madeléne och Bengt-Otto framförde Visor i våra hjärtan, från Dan Andersson till Evert Taube. Lotteriförsäljning och kaffe med hembakta semlor. Avgående ordförande Ingmar Carlsson avtackades med blommor och en nyskriven sång framförd av styrelsen.

Från årets verksamhet i övrigt kan nämnas:

Kurs i gärdesgårdshägnad genomfördes på Hjortkälla tillsammans med Linköpingsortens JUF.
Vårröjning i Bjärka-Säby Fornhem
Måndagskvällarna i Fornhemmet startades upp, alla bjöds på korv med bröd.
Vårens kulturvandring: Bronsåldersgravarna i Stavsätter
Årets vårutflykt blev en bussresa till Boxholm, Malexander, Kisa. Tittade på 4000 år gammal hällkista Öringe, Ekeby socken. Malexander hembygdsgård. Pelargrottan. Kaffe i Kisa med guidad tur i nya museet
Den traditionella friluftsgudstjänsten vid Bomtorpet med Frälsningsarmén och Svenska kyrkan på pingstdagen genomfördes i solsken.
Slåttergillet i Bjärka-Säby Fornhem, började med en regnskur men vid starten kl 13.00 skingrades molnen och solen tittade fram. Eftermiddagen solig och varm, 25 grader.
Botanisk vandring i Hjortkälla med kommunekolog Gunnar Ölvingsson. Ett samarrangemang med Linköpings kommun.
Hembygdsdag vid Bjärka-Säby Fornhem med temat lokala förmågor. Försäljning av tavlor, hemstickade vantar, honung mm. Allsång med hjälp av prästen Cecilia Joelsson, Malena Karlsson och Pelle Druid. Den nya ordförande Rune Sundström berättade anekdoter från sitt jobb som busschaufför.
Våffelfest i Bomtorpet, välbesökt då man gräddade 100! våfflor.
Som ett ringa tack för gjorda insatser bjöds de medlemmar som under året hjälpt till i Bomtorpet och Bjärka-Säby Fornhem på smörgåstårta och kaffe.
Kulturarvsdagen ;Wist hbf representerades av Hans Hansson och Sven-Olof Ekström.
Vid höstens mycket uppskattade kulturafton uppträdde Sören Dahlgren från Åtvid. Han framförde visor av bla Bellman, Taube o Vreeswijk varvat med lite historier. Vistfödde Lars Kull gav oss en spännande inblick från sitt arbete under jord i Zinkgruvan. Lotterier och till kaffet avnjöts Marie-Louise hembakta äpplekaka.
Julmarknad i Bomtorpet.
Studiecirklar i samarbete med Studiefrämjandet, växtkännedom, samt tolkning av gamla handstilar under ledning av Bo Thor respektive Hans Hansson. Deltog även i hembygdskretsen kurs torp o gårdsforskning.
Besök i Fornhemmet av scouter från både Schweiz o Taiwann som förtjänstfullt togs om hand av Hans Hansson, Sven-Olof Ekström o Anders Vistby som guidade på engelska.
Guidning i Bjärka-Säby Fornhem och löpande skötsel och underhåll av Bjärka-Säby Fornhem och Bomtorpet.
Vagnslidret har fått nya halmtak, så även höladan. Arbetet utfördes av kunniga takläggare från Skåne med bistånd av föreningsmedlemmar och bekostades av statliga bidrag via Länsstyrelsen i Östergötland och Östergötlands Hembygdsförbund. Bidrag har sökts för nytt spåntak till Löten 2012.

Hemsida www.wisthbf.se

Samarbetet med Svenska kyrkan, Frälsningsarmén, Studiefrämjandet, Linköpingsortens JUF, Stureforsgillet är av stort gagn och värde. Styrelsen framför ett stort tack till alla som varit med på våra olika aktiviteter. Vi ser med glädje och tillfredsställelse framåt mot ett nytt aktivt år i vår bygd.

Sturefors den 24 januari 2012.

Rune Sundström
Ordförande
Berit Bergqvist
Sekreterare
Håkan Gustafsson
Kassör
Anders Ekdahl
Vice ordförande
Bertil Johansson
Margareta Nilsson
Marie-Louise Pettersson
Ingmar Carlsson
Cecilia Lindroth
Christina Gustavsson
Hans Eneroth

Årsberättelse för år 2012

Årsberättelse för år 2012.

Föreningen hade vid årets slut 349 medlemmar. Styrelsen har haft 7 protokollförda möten.

Årsmötet hölls i Vist församlingshem som traditionen bjuder första torsdagen i mars. Lasse Larsson Länsstyrelsen berättade om lo o varg i Östergötland. PRO-kören stod för sång o musik. Lotteriförsäljning och kaffe med hembakta semlor.

Från årets verksamhet i övrigt kan nämnas:

Kurs i gärdesgårdshägnad genomfördes på Hjortkälla tillsammans med Linköpingsortens JUF.
Vårröjning i Bjärka-Säby Fornhem
Flytten av magasinet på Tacketorp till Bjärka Säby fornhem påbörjades en dag i maj och arbetet fortskred under året. Ett arbete som till största delen utförts av medlemmar i hembygdsföreningen. Efter godkänd avsyning kommer en stor del av kostnaden att betalas av Leader Folkungaland
Vårens kulturvandring: Torpgrunder o slagghögar i Mörketorp
Tidsresan med fjärdeklassarna i Vist skola. En tidsresa tillbaka 100 år i tiden i Fornhemmet med arbete och husförhör.
Årets vårutflykt blev en återupplevelse av barndomens skolresa då den gick till Rök-Alvastra-Omberg och Motala motormuseum.
Den traditionella friluftsgudstjänsten vid Bomtorpet med Frälsningsarmén och Svenska kyrkan flyttades till Vist kyrka då det regnade.
Slåttergillet i Bjärka-Säby Fornhem. Efter sommarens regn fanns det mycket smultron i växtligheten till de yngres förtjusning..
Botanisk vandring i Hjortkälla med kommunekolog Gunnar Ölvingsson. Ett samarrangemang med Linköpings kommun.
Hembygdsdag vid Bjärka-Säby Fornhem. Besök av den tyska folkdansgruppen ”Klingendes Bogen”, andakt med Ulrika Scott försäljning av honung, tavlor, textilier, träkonst mm. Kaffe med hembakt bröd.
Våffelfest i Bomtorpet, välbesökt trots start i regn.
Som ett ringa tack för gjorda insatser bjöds de medlemmar som under året hjälpt till i Bomtorpet och Bjärka-Säby Fornhem på smörgåstårta och dryck.
Kulturarvsdagen ;Wist hbf representerades av Hans Hansson och Sven-Olof Ekström.
Vi deltog i Östgötadagarna med öppet hus Bjärka Säby fornhem som besöktes av ettbesöktes av ett 100 tal personer.
Vi deltog i Sturefors marknad. Medlemmar sålde böcker, honung och lotter.
Vid höstens kulturafton sjöng Vega Andersson och hennes man Lennart spelade gitarr. Christina Gustavsson o Ander Ekdahl framförde duetten Anders o Britta och ett bildspel över Tacketorpsflytten visades.
Två gamla böcker som blev stulna för 40 år sedan i Fornhemmet återlämnades tillsammans med ett brev från en ångerfull tjuv.
Julmarknad i Bomtorpet.
Studiecirklar i samarbete med Studiefrämjandet. Torpcirkeln gjorde uppmätning av husgrunder vid torpen Lillsäter, Örebro och Flådra.
Guidning i Bjärka-Säby Fornhem och löpande skötsel och underhåll av Bjärka-Säby Fornhem och Bomtorpet.
Spåntaket på logen vid Löten är i stort behov av förnyelse vilket bör/måste åtgärdas under 2013. Bidrag har sökts men ej beviljats.

Hemsida www.wisthbf.se

Samarbetet med Svenska kyrkan, Frälsningsarmén, Studiefrämjandet, Linköpingsortens JUF, Stureforsgillet är av stort gagn och värde. Styrelsen framför ett stort tack till alla som varit med på våra olika aktiviteter. Vi ser med glädje och tillfredsställelse framåt mot ett nytt aktivt år i vår bygd.

Sturefors den 29 januari 2013.

Rune Sundström
Ordförande

Berit Bergqvist
Sekreterare

Håkan Gustafsson
Kassör

Anders Ekdahl
Vice ordförande

Bertil Johansson

Margareta Nilsson

Marie-Louise Pettersson

Ingmar Carlsson

Cecilia Lindroth

Christina Gustavsson

Hans Eneroth

Årsberättelse för år 2013

Årsberättelse för år 2013.

Föreningen hade vid årets slut 341 medlemmar. Styrelsen har haft 7 protokollförda möten.

Årsmötet hölls i Vist församlingshem den 28/2. Före mötet sjöng Karin Elmehed med ackompanjemang av sina föräldrar på piano och gitarr. Henrik Ekman höll ett mycket intressant föredrag om vargar. Lotteriförsäljning och kaffe med hembakta kakor.

Från årets verksamhet i övrigt kan nämnas:

Årets allt annat överskuggande verksamhet var flytten från Tacketorp till Bjärka-Säby Fornhem av ett magasin, skänkt av greve Thure Gabriel Bielke på Sturefors gods. Arbetet genomfördes av ett 40-tal av föreningens medlemmar. I magasinet visas nu delar av våra tidigare ej visade samlingar.

Kurs i gärdesgårdshägnad genomfördes på Hjortkälla tillsammans med Linköpingsortens JUF.

Vårröjning i Bjärka-Säby Fornhem

Vårens kulturvandring gick till Kalvsveden-Håkantorp-Västerås-Lämbo.

Tidsresan med fjärdeklassarna i Vist skola. En tidsresa tillbaka 100 år i tiden i Fornhemmet med arbete och husförhör har genomförts.

Årets vårutflykt blev en resa norrut till Häfla Järnbruk, där vi gjorde en intressant guidad rundvandring.

Den traditionella friluftsgudstjänsten vid Bomtorpet med Frälsningsarmén och Svenska kyrkan fick flytta inomhus till Vist kyrka pga regn.

Slåttergillet i Bjärka-Säby Fornhem. Många deltog.

Botanisk vandring i Hjortkälla med Ingmar Carlsson. Ett samarrangemang med Linköpings kommun.

Hembygds- och hemvändardag vid Bjärka-Säby Fornhem. Landshövding Elisabeth Nilsson medverkade och invigde Tacketorpsmagasinet genom att slå in en dymmel. I samband med invigningen fick Ivan Thorn motta Hembygdsföreningens förtjänstnål för sitt engagemang o arbete i hembygdföreningen. Försäljning av honung, tavlor, textilier, träkonst mm. Kaffe med hembakt bröd. Välbesökt.

Våffelfest i Bomtorpet. De goda våfflorna lockade många besökare.

Som ett tack för gjorda insatser bjöds de medlemmar som under året hjälpt till i Bomtorpet och Bjärka-Säby Fornhem på smörgåstårta och dryck.

Vi sålde böcker, honung och lotter på Sturefors marknad.

Vid höstens kulturafton berättade Sune Lindgren från Tage Danielssonsällskapet om allas vår Tage.

Julmarknad i Bomtorpet med kaffe, glögg o pepparkakor. Lotterier och kransförsäljning.

2 studiecirklar i samarbete med Studiefrämjandet:
* Torp och gårdar i bygden
* Växtcirkeln som verkat sedan 1955 har inventerat Vist hembygdflora.

Guidning i Bjärka-Säby Fornhem och löpande skötsel och underhåll av Bjärka-Säby Fornhem och Bomtorpet.

Hemsidan www.wisthbf.se har fått en ny webmaster, Mats Persson.

Samarbetet med Svenska kyrkan, Frälsningsarmén, Vists skola, Studiefrämjandet, Leader, Linköpingsortens JUF, Stureforsgillet är av stort gagn och värde. Styrelsen framför ett stort tack till alla som varit med på våra olika aktiviteter. Vi ser med glädje och tillfredsställelse framåt mot ett nytt aktivt år i vår bygd.

Sturefors den 14 januari 2014..

Rune Sundström
Ordförande

Berit Bergqvist
Sekreterare

Håkan Gustafsson
Kassör

Anders Ekdahl
Vice ordförande

Bertil Johansson

Margareta Nilsson

Marie-Louise Pettersson

Ingmar Carlsson

Cecilia Lindroth

Christina Gustavsson

Greger Andersson

    
    
   
Årsberättelse för år 2014

Årsberättelse för år 2014.

Föreningen hade vid årets slut 330 medlemmar.
Styrelsen har haft 7 protokollförda möten.

Årsmötet hölls i Vist församlingshem den 6/3.  Innan mötet spelade o sjöng PRO-kören. Ragnar Pehrsson läste ur Selmas dagbok o sedan kåserade prästsonen Jonas Hultkvist om sin uppväxt i Sturefors. Lotteriförsäljning och kaffe med hembakta semlor.

 Från årets verksamhet i övrigt kan nämnas:

 •  I år byggdes ett vagnslider vid Löten med hjälp av ett flertal medlemmar.
 • Kurs i gärdesgårdshägnad genomfördes på Hjortkälla tillsammans med Linköpingsortens JUF
 • Vårröjning i Bjärka-Säby Fornhem.
 • Vårens kulturvandring gjordes i Risnäs byar, Bengt Gustavsson berättade.
 • Tidsresan med fjärdeklassarna i Vist skola. En tidsresa tillbaka 100 år i tiden i Fornhemmet med arbete och husförhör.
 • Årets vårutflykt blev en resa till Tåkern o Holaveden.
 • Den traditionella friluftsgudstjänsten vid Bomtorpet med Frälsningsarmén och Svenska kyrkan kunde genomföras ute i sommarvärmen.
 • Slåttergillet i Bjärka-Säby Fornhem. Många deltog.
 • Botanisk vandring i Hjortkälla med Ingmar Carlsson. Ett samarrangemang med Linköpings kommun.
 • Hembygdsdag även kallad hemvändardag vid Bjärka-Säby Fornhem. Försäljning av honung, tavlor, textilier, träkonst mm. Kaffe med hembakt bröd. Välbesökt.
 • Våffelfest i Bomtorpet. De goda våfflorna lockade många besökare.
 • Som ett ringa tack för gjorda insatser bjöds de medlemmar som under året hjälpt till i Bomtorpet och Bjärka-Säby Fornhem på smörgåstårta och dryck.  
 • Vi deltog i Sturefors marknad. Medlemmar sålde böcker, honung och lotter.
 • Vid höstens kulturafton kom Sven Linge o berättade om orgelbyggaren Wistenius som var bördig från vår socken. Rolf o Harald uppträdde med ett bejublat framträdande.
 • Julmarknad i Bomtorpet med kaffe glögg o pepparkakor. Lotterier o kransförsäljning.
 • Studiecirklar i samarbete med Studiefrämjandet, En genomgång av torp i alfabetets ordning.
 • Guidning i Bjärka-Säby Fornhem och löpande skötsel och underhåll av Bjärka-Säby Fornhem och Bomtorpet

Samarbetet med Svenska kyrkan, Frälsningsarmén, Vist skola Studiefrämjandet, Linköpingsortens JUF, Stureforsgillet är av stort gagn och värde. Styrelsen framför ett stort tack till alla som varit med på våra olika aktiviteter. Vi ser med glädje och tillfredsställelse framåt mot ett nytt aktivt år i vår bygd.

Sturefors den 13 januari 2015.

Rune Sundström
Ordförande

Berit Bergqvist
Sekreterare

Håkan Gustafsson
Kassör

Anders Ekdahl
Vice ordförande

Bertil Johansson

  Margareta Nilsson

  Marie-Louise Pettersson

  Ingmar Carlsson

Cecilia Lindroth

Christina Gustavsson

 Greger Andersson

 

2010

2010-03-02 Årsmöte – Årsberättelse
2010-04-17 Gärdesgårdshägnad
2010-04-18 Vårstädning i Fornhemmet
2010-05-09 Skälstensvandring
2010-05-29 Vårutflykt Göta kanal, Vadstena
2010-06-13 Gudstjänst Bomtorpet
2010-07-11 Slåttergille
2010-08-15 Hembygdsdag i Fornhemmet
2010-08-21 Våffelfest i Bomtorpet
2010-09-05 Avslutning i Fornhemmet
2010-09-12 Kulturarvsdag
2010-09-15 Fornhemmet nya halmtak
2010-10-21 Kulturafton
2010-12-xx Julmarknad

2011

2011-03-03    Årsmöte – Årsberättelse
2011-04-16     Gärdesgårdshägnad
2011-04-17     Vårstädning i Fornhemmet
2011-05-02    Arbetet i Fornhemmet påbörjas, fortsätter varje måndag
2011-05-08     Kulturvandring: Besök på Stavsäter
2011-05-28     Vårutflykten. Till Malexander
2011-06-12     Gudstjänst Bomtorpet
2011-06-26    Guidningarna i Fornhemmet börjar, pågår till 4 september
2011-07-10     Slåttergille tillsammans med JUF
2011-08-10    Botanisk vandring på Hjortkälla. Gunnar Ölvingsson
2011-08-14     Hembygdsdagen i Fornhemmet
2011-08-27    Våffelfest i Bomtorpet
2011-09-10     Höstmarknad
2011-09-11     Fornhemmet avslutning
2011-10-20    Kulturafton i Församlingshemmet
2011-12-xx    Julmarknad i Bomtorpet

2012

2012-03-08 Årsmöte – Årsberättelse
2012-04-14 Gärdesgårdshägnad
2012-04-15 Vårstädning i Fornhemmet
2012-05-07 Vi påbörjar arbetet i Fornhemmet
2012-05-13 Torpvandring Västra Sjöändan
2012-05-22 Wist skola tidsresa i Fornhemmet
2012-05-24 Flytt av magasin från Tacketorptill Fornhemmet påbörjad.
2012-06-02 Vårutflykt till Rök, Omberg och Motala
2012-06-17 Friluftsgudstjänst i Bomtorpet. Frälsningsarmén.
2012-06-24 Guidningarna i Fornhemmet börjar.
2012-07-08 Slåttergille i Fornhemmet
2012-08-08 Botanisk vandring på Hjortkälla. Gunnar Ölvingsson
2012-08-12 Hembygdsdag
2012-08-25 Våffelfest i Bomtorpet
2012-09-01 Östgötadagar i Fornhemmet
2012-09-09 Säsongsavslutning i Fornhemmet
2012-09-15 Höstmarknad Sturefors
2012-10-18 Kulturafton
2012-10-30 Återlämnat stöldgods
2012-12-15 Julmarknad

2013

2013-02-28 Årsmöte – Årsberättelse
2013-04-13 Gärdesgårdshägnad
2013-04-14 Vårstädning i Fornhemmet
2013-05-06 Arbetet i Fornhemmet inleds.
2013-05-12 Torpvandring runt Farsbo
2013-06-01 Vårutflykt till Övre Häfla bruk
2013-06-16 Friluftgudstjänst i Bomtorpet. Frälsningsarmén
2013-06-23 Guidningarna i Fornhemmet börjar
2013-07-07 Slåttergille i Fornhemmet
2013-08-07 Botanisk vandring i Hjortkälla. Gunnar Ölvingsson
2013-08-18 Hemvändar- och hembygdsdag
2013-08-24 Våffelfest i Bomtorpet
2013-09-08 Säsongsavslutning i Fornhemmet
2013-09-14 Sturefors marknad
2013-09-29 Mickelsmäss på Valla gård, medverkan
2013-10-17 Kulturafton på Vists Församlingshem
2013-12-14 Julmarknad

2014

2014-03-06 Årsmöte – Årsberättelse
2014-04-12 Kurs i gärdesgårdshägnad på Hjortkälla i samarbete med JUF.
2014-04-12 Vårröjning i Fornhemmet
2014-05-31 Vårutflykt till Gränna och Tranås
2014-06-15 Friluftsgudstjänst i Bomtorpet
2014-07-13 Lieslåtter och höhässjning vid Bjärka-Säby Fornhem
2014-08-17 Hembygds- och hemvändardag i Fornhemmet
2014-08-23 Våffelfest i Bomtorpet
2014-09-14 Avslutningsfest i Fornhemmet
2014-10-16 Kulturafton i Församlingshemmet
2014-12-13 Deltagande i Sturefors Julmarknad