Vårstädning i Fornhemmet 2011-04-17

Text och foto: Hans Hansson

Sommarsäsongen 2011 vid Bjärka-Säby Fornhem inleddes med vårröjning den 17 april, vilket innebar räfsning av örtagården, kryddträdgården mm. och de gräsytor som under växtsäsongen brukar klippas. Grenar från under vintern kullblåsta och avverkade träd forslades bort etc.

Efter några timmars idogt arbete med avbrott för en vederkvickande kaffepaus var Fornhemmets yttre miljö åter i skick att ta emot årets besökare. Besökarna hade för övrigt redan hittat hit, under de timmar vårt arbete pågick var antalet besökare klart större än det ringa antalet ”vårröjare”.