Hänt under 2005-2009

Årsberättelse för år 2005

Årsberättelse för år 2005

Wist Hembygdsförening. Årsberättelse för år 2005. Styrelsen för Wist hembygdsförening avger härmed berättelse för verksamhetsåret 2005. Årsmötet hölls i ett fullsatt Församlingshem. Över 150 medlemmar hade mött upp, när Henrik Ekman berättade om sin bok ”De sista ängarna”. Johan och Rakel i Bomanstorp spelade och sjöng, Viston underhöll med vacker sång.

Från årets verksamhet i övrigt kan nämnas:

Söndag den 17 april samlades en stor skara medlemmar i vår kyrka. Vi var spända av förväntningar när arkeologerna Anders Kaliff, Malena Karlsson och Alf Eriksson skulle delge oss ett nytt stycke av Midsommarkullens historia. Kolet som påträffades i en eldstad på kullens topp var 2700 år gammalt! En ny pusselbit om Bygden blev känd.

Den 23 april hölls en välbesökt och av pressen uppmärksammad kurs i gärdesgårdshägnad på Hjortkälla.

En månad senare samlades vi i Vässentorp, där Anders Ekdahl tog oss med på en intressant rundvandring kring gårdar och torp.

Den 28 maj gick den årliga bussutflykten, i år till Godegård. Uno Svensson berättade under resans gång om platser och natur lika säkert som i sin egen bygd.

I strålande sommarväder hölls friluftsgudstjänsten tillsammans med Frälsningsarmén i Bomtorpet, ävenså slåttergillet vid Fornhemmet i samarbete med JUF.

Många besökare kom till hembygdsdagen i Fornhemmet, som gynnades av vackert väder. Hans Eneroth med biträde av Tord Oredsson förrättade gudstjänst med barndop. Hantverk visades och Stureforsgillet dansade.

I höstas anordnade vi tillsammans med Kyrkan en kulturafton om Guds Trubadur, Gustav Berglund. Kantor Claes Gunnarsson från Vadstena berättade om denne begåvade man.

Bland årets guidningar märkes Cecilias 4:deklassare, som i tidsenliga kläder med liv och lust deltog i verksamheter som behövdes göras på en lantgård kring år 1800.

”Hemslöjden” har under året arrangerat studiedagar för internationella universitetsungdomar i Fornhemmet, som även besökts av ett antal skolklasser och pensionärsföreningar.

Studiecirklarna i växtkännedom har varit mycket populära, likaså forskningen kring Vretabyns historia. Bomtorpet har liksom tidigare år använts för styrelsemöten, cirkelträffar, ”våffelfesten”, Sturefors marknad och Julmarknad.

När vi nu i år firar 30-årsjubileum och ser tillbaka på dessa år av aktivitet, är det med stor tillfredsställelse. Vi har tillsammans skapat trivsel i vår bygd och hittat en stor del av socknens och bygdens tidigare historia, som nu även blivit vår historia. Bertil Wallin var här vid föreningens tillblivelse, vi började litet blygt det första året med 36 medlemmar, nu är medlemsantalet 354.

De återblickar över de gångna åren som skulle ha presenterats i en jubileumsbok får vänta ännu en tid. Vi ansåg att det var viktigt att skriva ner resultatet från studiecirkeln om Sturefors samhälle medan detta var i färskt minne. Vid årsmötet 2006 kommer detta studieresultat att föreligga i form av en färdig bok! Vi önskar boken skall bli till glädje för många läsare och kanske framför allt bli en historiebok för alla Vistbor. Vi vill redan här rikta ett stort tack till Westman-Wernerska fonden och övriga sponsorer för generösa bidrag till bokens tryckning och till deltagarna i tidigare, av JUF och Studiefrämjandet ordnade studiecirklar, mycket av materialet i den nya boken kommer från dessa cirklar. Likaså ett varmt tack till alla som bidragit med senare uppgifter till boken och särskilt till Sven-Olof Ekström och Hans Hansson som haft det stora arbetet med sammanställningen.

Av Harald och Gustav Ekmans stiftelse har vi med tacksamhet erhållit medel för inköp av en förnämlig skanner.

Ett gott verksamhetsår är slut. Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla medlemmar för gott arbete som gjort föreningen uppskattad – men även till glädje för alla som deltagit.

I hopp om ett gott nytt verksamhetsår skriver vi tack, och önskar föreningen kraft till nya tag år 2006!

Sturefors den 15 januari 2006.

Ingmar Carlsson Anders Ekdahl Anitha Dahlstedt Oscar Ekman Anne-Marie Berggården Ivan Thorn Bertil Johansson Cecilia Lindroth Hans Roos Bengt Gustavsson

Årsberättelse för år 2006

Årsberättelse för år 2006

Föreningen hade vid årets slut 367 medlemmar, en ökning sedan föregående år. Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden.

Det 30:de verksamhetsåret har varit fullt av glädje och framåtanda. Många medlemmar har ställt upp med liv och lust i våra aktiviteter. Den av föreningen nyutgivna boken om Sturefors från kyrkby till villasamhälle blev en stor framgång och är nu såld i över 700 exemplar.

Bland årets aktiviteter kan nämnas:

 • Studiecirklarna, som ger mycket kunskap och gemenskap.
 • Friluftsgudstjänsten i Bomtorpet.
 • Hembygdsdagen i Fornhemmet i strålande sol.
 • Vandringen i Vreta by.
 • Besöket vid Gustav Berglunds stuga där Clas Gunnarsson berättade.
 • Intrånget av växtcirkeln i Rosendals trädgård, något som gav nya medlemmar.
 • Bussutflykten till Örberga och Nässja med Uno Svensson som ledare.
 • Kulturaftonen i Församlingshemmet, där unge pojken Joakim frejdigt berättade om Kinda Kanal, vi riktigt rycktes med på båtarna åt olika håll.
 • Slåttergillet i Bjärka-Säby Fornhem och den trevliga resningen av äreporten för nygifta paret Gertz i Bomanstorp.
 • Den stimulerande kursen för nya värdar vid kommande somrars guidningar i Fornhemmet.
 • Sommarens besöksskaror i Fornhemmet har uttryckt beröm för skötseln av krydd- och köksträdgård, den välskötta gårdsplanen m.m.

En uppskattad tradition är att Wist skolas 4:de klassare har fått uppleva en arbetsdag på en gård som Fornhemmet.

Vår påstötning till kommunen om uppröjningen av Fornborgen uppmärksammades, likaså till Vägförvaltningen som nu åtgärdat milstenen vid Bjärka-Säby.

Höstens stora överraskning att tillsammans med Linköpingsortens JUF få framföra bygdespelet kring Hjortkälla inför en fulltalig publik.

Ett annat gott arbete som rönte stor uppmärksamhet bl.a. i pressen var den gamla tekniken och kunskapen om skörd av vass och läggningen av vasstaket på vagnslidret.

Två medlemmar i vår förening, Henrik Ekman och Maria Peterson har givit ut mycket läsvärda böcker, De sista ängarna samt Djurhållning och betesdrift i Östergötland.

Vi märker nu mer och mer vilken fast punkt vi har i bygden genom vårt ägande av Bomtorpet. Där har alla Vistbor möjlighet att söka vår sockens historia och även hjälpa till att hitta våra förfäders liv. Kännedomen om hembygden ger kraft att arbeta vidare för vår framtid. Tack vare Stureforsdagen, Våffelfesten och Julmarknaden mm är Bomtorpet ekonomiskt självförsörjande.

Varje dag besöks vår hemsida av ett antal surfare som läser och forskar. Det är vår tids sätt att överföra kunskap om kulturarvet, något som är viktigt för vidare utveckling bl.a. i Vist. Hemsidan är en del av Hembygdsföreningens och Vist sockens ansikte utåt och ger många människor glädje över hela världen.

Samarbetet med Frälsningsarmén, Svenska Kyrkan, Stureforsgillet, JUF-ungdomen och Studiefrämjandet är till stort värde och berikande.

Styrelsen vill till slut framföra ett tack till alla som deltagit och vi ser med tillförsikt en bra framtid för vår förening.

Sturefors den 20 januari 2007.

Ingmar Carlsson Anitha Dahlstedt Oscar Ekman Cecilia Lindroth

Margareta Nilsson Ivan Thorn Bertil Johansson Marie-Louise Pettersson

Hans Roos Bengt Gustavsson

Årsberättelse för år 2007

Årsberättelse för 2007

Föreningen har 367 medlemmar.

Styrelsen har haft 6 protokollförda möten.

Årsmötet hölls traditionsenligt första torsdagen i mars (2007-03-01) i ett fullsatt församlingshem. Johan Birath kåserade om Mitt 1800-tal. Ragnar Persson berättade om Selma i Källsäters dagbok från 1903. Wiston sjöng och Johan Gertz spelade till Rakel Fagius sång.

Kärnan till forskningen om bygdens historia går genom studiecirklarna. Mycket nytt har plockats fram, främst om våra 7 gamla vackra byar, ett material som vi hoppas så småningom kunna presentera i bokform.

Torpvandringarna har i år gått till Tegneby och Prästgårds Källsäter.

Övriga aktiviteter:

 • Underhåll och skötsel av Fornhemmet och Bomtorpet.
 • Uno Svenssons uppskattade växtcirkel om blommor och kryp i odlingslandskapet.
 • Gudrid Hansen kåserade vid kulturafton i Församlingshemmet till allmän munterhet.
 • JUF:s och Hembygdsföreningens kurs på Hjortkälla om hur man underhåller en gammal trinnegärdesgård.
 • Årets östgötaresa gick till Vikbolandet. Vi fick en utmärkt guide, Åsa Birgersson, som tog oss med på rundtur i Norrköping, till Getåravinen, utsikten över Bråviken vid Marmorbruket, Zarah Leandermuseet. Efter lunch på Mauritzbergs slott besökte vi Oklundastenen, åkte på flotte till den sevärda Dalmyra gruva. Besök på Hofgrens 1500-talshus. Kafferast vid Stegeborg och till sist Lasse Sylvans visning av Söderköping med bl.a. den vackra örtagården. Resan gav oss minnen för livet! Säker chaufför var Britt-Marie Pettersson från Svartmåla buss. Tack!
 • Kulturafton nr 2 i Församlingshemmet blev också en fullträff, Anna Eskilsson från Linköpings Universitet berättade om sin avhandling om hembygdsföreningars verksamheter, Birgit Hackl berättade om H C Andersens besök hos greve von Saltza på Bjärka-Säby och Brita Petersson kåserade om Torpapojken Carl Wilhelm Linder, som blev domprost i Linköping.

Genomförda arrangemang tillsammans med andra aktörer:

 • Den traditionella friluftsgudstjänsten tillsammans med Frälsningsarmén i Bomtorpet fick i år flyttas till kyrkan på grund av regn.
 • Guidning i Hjortkälla tillsammans med Linköpings Kommun (Gunnar Ölvingsson).
 • Slåttergille med Linköpingsortens JUF. Regn hela tiden, men effektivt och roligt. Omkring 50 personer deltog. Jan-Erik Lewissons köttdjur var mycket belåtna med välhässjat och gott slåtterfoder.
 • Kjell Antonsson på Länsstyrelsen medverkade vid Ekarnas och småkrypens kväll i Fornhemmet.
 • Kulturhusens dag i samarrangemang med Riksantikvarieämbetet blev spännande! 80 personer kom till Fornhemmet och följde vårt arbete. Vi slagtröskade råg från Ånväga och visade hur man lägger på vass från Sätra och Göttorp på tak vid Fornhemmet.
 • I samarbete med Kulturmiljövård Mälardalen hölls en 2-dagars kurs i Hjortkälla, Risberget och Skogen hur man genom inventering av torparnas växter kan ge mera liv och kunskap kring våra gamla torpgrunder. En utförligare rapport om detta kommer efter nyår.
 • Hembygdsdagen hölls med många besökare i strålande sommarväder. Hans Eneroth fick ett varmt tack för att han i över 20 år medverkat i våra friluftsgudstjänster. Några veckor senare bjöds alla medlemmar som hjälpt till i Bomtorpet och Fornhemmet på smörgåstårta och kaffe.

Föreningens hemsida har fått allt större betydelse, över 28 000 besökare säger tillräckligt, tack ”datagubbar”!

Våffelfesten, julmarknaden, studiecirklarna – ja allt som anordnats av duktiga medlemmar, har varit av mycket stor betydelse för föreningen. Styrelsen riktar ett stort tack och hoppas på många aktiva år framöver.

Sturefors den 24 januari 2008.

Ingmar Carlsson Rakel Fagius Oscar Ekman Cecilia Lindroth Margareta Nilsson Ivan Thorn Bertil Johansson Marie-Louise Pettersson Hans Roos

Årsberättelse för år 2008

Årsberättelse för 2008

Föreningen hade vid årets slut 375 medlemmar, det högsta medlemsantalet sedan föreningen bildades 1976.

Styrelsen har haft 6 protokollförda möten.

Årsmötet hölls, beroende på lokalbokningsproblem, i strid med traditionen först andra torsdagen i mars (2008-03-13) i Församlingshemmet. Uppslutningen var god, ca. 120 medlemmar deltog.

Vid årsmötet godkändes såsom vid föregående årsmöte en ändring av föreningens stadga, som därmed trädde i kraft.

Johan Gertz och Rakel Fagius från Bomanstorp spelade och sjöng. Anders Vistby kåserade om Mitt liv som handlarpojke i Vist. Pelle Druid sjöng, ackompanjerad av Barbro Persson och Märta Almqvist läste en dikt.

Övriga aktiviteter och händelser under året:

 • Löpande underhåll, skötsel och vård av Fornhemmet och Bomtorpet har genomförts i sedvanlig omfattning.
 • Därutöver kan speciellt nämnas:
 • Yttertrappan till Sandstugan har ersatts med en ny dito. För skötseln av gräsytorna vid Fornhemmet har inköpts en åkgräsklippare. En container har inköpts för att undvika att blanda verktyg mm. för Fornhemmets skötsel och underhåll med Fornhemmets inventarier. Ett stort tack till ”de som gjort jobbet”, dvs arbetsgrupperna för skötseln av Fornhemmet respektive Bomtorpet! Men dessa arbetsgrupper behöver förstärkas!
 • Traditionsenligt höll Frälsningsarmén en friluftsgudstjänst i Bomtorpet.
 • Uno Svenssons uppskattade växtcirkel om blommor och kryp i odlingslandskapet. Under Unos konvalescens leddes cirkeln av Ingmar Carlsson.
 • En kulturafton arrangerades med information om bygden, främst för nyinflyttade Stureforsbor.
 • JUF och Hembygdsföreningen genomförde en kurs på Hjortkälla om hur man bygger och underhåller en gammal trinnegärdesgård. Över 40 personer deltog.
 • En skolklass, som i tidsenliga kläder under en hel dag besökte Fornhemmet för att göra en tidsresa, deltog med liv och lust i verksamheter som barn i deras ålder kunde göra på en lantgård kring år 1910. Dagen leddes av Cecilia Lindroth.
 • En historisk vandring gjordes vid Sturefors gård med Ivan Thorn som guide.
 • Årets bussresa gick runt Roxen med Jan Edlund från Svartmåla buss som förare och Uno Svensson som guide. Ett stort tack till dem båda! Vi besökte Stjärnorp, Stjärnorpsravinen, Rododendrondalen vid Kolfall, Grensholmen och Åhls borgruin. Det planerade besöket vid Munkeboda borgruin i Norsholm fick utgå pga. tidsskäl.
 • Hembygdsdagen vid Fornhemmet var välbesökt, trots ihållande regn.
 • Några veckor senare bjöds alla medlemmar som hjälpt till i Bomtorpet och Fornhemmet på smörgåstårta och kaffe.
 • Vid årets andra kulturafton i Församlingshemmet lämnade föredragshållaren med mycket kort varsel återbud pga. sjukdom. Som reservprogram visades en videoinspelning med Gun Dahlqvist, som berättade om sin uppväxt på Vinstorp.
  Slåttergille vid Fornhemmet i samverkan med Linköpingsortens JUF.
 • Besök på Hjortkälla av Hadidja Lansén, vars morfars morfars farfars far, Per Nilsson, var Torparen i Hjortkällan 1743-1771.
 • Besök av Östkinds hbf med bl.a. guidade besök på Hjortkälla, i Vist kyrka och Sturefors park.
 • Guidat besök på Hjortkälla för Eklandskapsfondens ledamöter.
 • Guidat besök i hällregn i Fornhemmet av Club Corvette Sweden Öst
 • Vid kulturhusens dag i samarrangemang med Riksantikvarieämbetet under mottot Smaka På Husen, hus för framställning, tillagning eller utskänkning av mat och dryck, serverades till ett 40-tal besökare soppa, kokt på ”gammal vis” över öppen eld i Lötenstugan.
 • Efter idogt arbete i ”Selma-cirkeln” hämtades boken Syster Selmas dagbok från tryckeriet strax före jul och är därmed klar för försäljning.
 • En arbetsgrupp under Margareta Nilssons ledning har vårdat vårt arkiv, mycket har åstadkommits, men mycket återstår att göra!

Våffelfesten, julmarknaden, studiecirklarna, hemsidan och alla övriga, näst intill oräkneliga arrangemang och verksamheter, har varit av mycket stor betydelse för föreningen. Styrelsen riktar ett stort tack till alla medlemmar. Alla har vi hjälpts åt i ett aktivt och gagnande år i vår bygd. Till sist hoppas vi alla får vara med och forma ett nytt händelserikt år 2009!

Sturefors den 9 februari 2009.

Ingmar Carlsson Rakel Fagius Oscar Ekman Cecilia Lindroth

Margareta Nilsson Ivan Thorn Bertil Johansson Marie-Louise Pettersson Hans Roos

Årsberättelse för år 2009

Wist hembygdsförening.
Årsberättelse för 2009.

Föreningen hade vid årets slut 373 medlemmar.
Styrelsen har haft 6 protokollförda möten.

Från årets verksamhet i Fornhemmet och Bomtorpet kan nämnas:

En provisorisk lagning har gjorts av spåntaket på logen vid Löten. Ett nytt lager vass har lagts på vagnslidrets västra takfall. En ny brunnsvipp har satts upp som ersättning för den gamla dito. Stenstolpar ersatte de gamla trästolparna vid grinden till Fornhemmet
Bomtorpet med tillhörande uthus har målats utvändigt
Syrénhäcken vid Bomtorpet har kraftigt förminskats på såväl höjd som bredd.
Som ett ringa tack för gjorda insatser bjöds de medlemmar som under året hjälpt till i Bomtorpet och Fornhemmet på smörgåstårta och kaffe.

Övriga aktiviteter:
Vid Klampenborg har upptäckts ett stort gravfält. Fredrik Samuelsson berättade för oss drygt 50 medlemmar om utgrävningarna.

Det välbesökta årsmötet hölls traditionsenligt första torsdagen i mars i Vist församlingshem. Gunnar Elfströms kåserade om Vist kontra Linköping vid 1800-talets mitt.

JUF och Hembygdsföreningen höll en endagskurs på Hjortkälla om hur man bygger en klassisk trinnegärdesgård. Verksamheten dokumenterades i ett fylligt reportage av Länstidningen. På Hjortkälla har också hållits en överlevnadskurs samt ett flertal studiebesök.

Den uppskattade studiecirkeln Om blommor och kryp i odlingslandskapet med Uno Svensson. Ett givande besök gjordes hos Maj Carlsson i Bekarp och Evert Langvall i Årteryd.

Kulturvandringen till Bos holme var intressant och givande.

Årets bussresa gick till Uknadalen. Vi besökte: ÅSSA Industri- och fordonsmuseum och Bruks-och Facitmuseet i Åtvidaberg, Forsaström vattenkvarn, Gärdserums kyrka, lunch i Falerum, Kolsebro gamla oskiftade by, Stenebo gruva och till sist besök vid ruinen efter Bo Jonssons borg Vinäs.

Eleverna i årskurs 4 i Vist skola fick göra en tidsresa bakåt i tiden och leva o arbeta en dag i Fornhemmet som vid 1900-talets början. ”Skoldagen i Fornhemmet”, har uppmärksammats både nationellt och internationellt.

Friluftsgudstjänsten tillsammans med Frälsningsarmén fick i år genomföras i kyrkan på grund av dåligt väder. Ragnar Persson berättade inspirerat om syster Selma och hennes dagbok.

Årets slåttergille med Linköpingsortens JUF vid Fornhemmet spelades in av TV4 fakta. 58 ”slåttergubbar och dito gummor” samlades kl 10 o avslutade först kl. 15 efter många upprepanden och tidsödande omtagningar. Sändningen av programmet har enligt uppgift senarelagts till mars – april 2010.

Sveriges Hembygdsförbunds textilgrupp har genomfört en utställning vari ingått delar av våra högt värderade textilier i Fornhemmet.

Hembygdsdagen 2009 gynnades av vackert och lagom varmt väder. Publiktillströmningen var som vanligt god. Anders Vistby guidade publiken genom ett gediget program.

Nicklas Jansson vid Länsstyrelsen berättade om småkryp på ekar och Ingmar Carlsson berättade något om Bjärka-Säbys och Fornhemmets historia.

Föreningen deltog under rubriken Så gjorde vi i ett av Östergötlands hembygdsförbund arrangerat seminarium om torp och torpinventering.

Vid höstens kulturafton berättade gruppen Stay Close om Ted och Keneth Gärdestad och framförde några av deras musikstycken. Marie-Louise bjöd på hembakad äppelkaka. Anders Vistby kåserade om Jan-Erik Karlsson, Janne i Stohagen, Sturefors egen underhållare, eldsjäl i Stureforsrevyn mm på 1940-talet.

Föreningen har som gåvor erhållit ett antal äldre bruksföremål med kulturhistoriskt värde, ett stort tack till givarna!

Föreningens hemsida, som är en del av föreningens ”ansikte utåt”, har under året haft ca 5 000 besökare. Sedan starten har hemsidan haft över 38 000 besök.

2008 startades en studiecirkel med målsättningen att ta fram en ny bygdebok med arbetsnamnet 7 byar/gårdar i Wist. Arbetet har fortskridit även under år 2009, men ännu återstår mycket arbete innan boken är färdig.

För vår förening har Vist hembygd varit det centrala. Denna geografiska gräns har föreningen haft tydlig från starten 1976. I Anna Eskilssons bok Platser för en bättre värld och i en historisk tidskrift i Australien presenterades Whbf på ett berömmande sätt.

Våffelfesten, julmarknaden, studiecirklarna, – ja allt som anordnats av våra aktiva medlemmar, har gagnat vår bygd. Alla aktiviteter har givit ett kraftigt ekonomiskt tillskott genom kaffeverksamhet, lotterier, försäljning av böcker, honung och julkransar likaså. Styrelsen riktar ett stort tack till sponsorer och till de medverkande som sytt, vävt, bakat, byggt fågelbord, snickrat m.m. samt gjort ett gott arbete med vardagliga arbetsinsatser vid Bomtorpet o Fornhemmet! Vi hoppas på många aktiva år tillsammans!

Sturefors den 15 januari 2010.

Ingmar Carlsson, Ordförande, Berit Bergqvist, Sekreterare,Teresia Ängarne, Kassör

Anders Vistby, Vice ordförande, Bertil Johansson, Margareta Nilsson, Marie-Louise Pettersson,  Cecilia Lindroth, Hans Eneroth, Rakel Fagius, Rune Sundström2005

2005-03-03 Årsmöte – Årsberättelse
2005-04-16 Vårstädning vid Fornhemmet
Ungefär 15 personer från Wist hembygdsförening deltog vid den årliga vårstädningen vid Fornhemmet lördagen den 16 april. Det var upptakten till årets säsong på Fornhemmet. Husen var intakta, bortsett från ladugården vars halmtak läcker.
2005-04-17 Musik & Arkeologi i Vist. Malena Karlsson spelade musik av Mozart, Bach och Chopin. Alf Eriksson berättade om gränsproblem mellan Vist och Landeryd år 1337. Ett antal namngivna personer, bl. a från Norrberga och Styvinge deltog. Anders Kaliff hade fått ett brev med resultatet av en kol-14-analys av askan från en av de eldstäder som hittades vid utgrävningen av Midsommarkullen i augusti 2004. Brevet öppnades inför publiken och resutatet var – eldstaden är 2700 år gammal!
2005-04-23 Gärdesgårdshägnad i Hjortkälla
2005-05-12 Kvällsvandring vid Wässentorp
2005-05-27 Skoldag i Fornhemmet
2005-05-28 Bussutflykt till Sjunnarbo, Godegård, Övralid, Nubbekullen och Håkeberget.
2005-07-10 Slåttergille i Fornhemmet
2005-08-21 Hembygdsdag i Fornhemmet
2005-08-27 Våffelfest i Bomtorpet2005-09-04 Guidning i Hjortkälla
2005-09-04 Avslutning i Fornhemmet
2005-10-23 Claes Gunnarsson om Gustav i Berglund i Vist kyrka
2005-12-10 Julmarknad

2006

2006-03-02 Årsmöte – Årsberättelse
2006-04-22 Vårstädning i Fornhemmet
2006-04-24 Kulturafton om Kinda kanal.
2006-04-26 Växtcirkeln hade sin första träff för året.
2006-05-16 Vandring vid Vreta
2006-05-18 Besök vid torpet Berglund
2006-05-27 Vårutflykten
2006-06-02 Wist skola i Fornhemmet
2006-06-11 Gudstjänst vid Bomtorpet
2006-07-09 Slåttergille i Fornhemmet
2006-08-20 Hembygdsdag i Fornhemmet
2006-08-26 Våffelfest i Bomtorpet
2006-09-02 Guidning i Hjortkälla
2006-09-10 Kulturhusdagen i Hjortkälla
2006-10-13 Nytt vasstak på stallet
2006-10-19 Kulturafton i församlingshemmet
2006-12-09 Julmarknad

2007

2007-03-01 Årsmöte – Årsberättelse
2007-04-21 Vårstädning i Fornhemmet
2007-04-23 Kulturafton med Gudrid Hansen

2007-04-28 I härligt vårväder höll Linköpingsortens JUF-avdelning och Wist Hembygdsförening gärdsgårdshägnad i Hjortkällla på Styvinge i Vist socken. Förutom alla tips och knep fick fick ett 10-tal deltagare prova på hur man förr klöv gran till trinne med hjälp av älghorn. Tekniken är mycket gammal men den fungerade även nu riktigt effektivt.

2007-05-24 Vandring till Tegneby och Tacketorp
2007-06-02 Vårutflykt till Vikbolandet
2007-06-27 Guidning i eklandskapet i Hjortkälla av Gunnar Ölvingsson
2007-07-08 Slåttergille i Fornhemmet
2007-08-08 Ekar och fornminne i Bjärka-Säby med Kjell Antonsson, Länsstyrelsen
2007-08-19 Hembygdsdag i Fornhemmet
2007-08-25 Våffelfest i Bomtorpet
2007-09-09 Kulturhusens dag i Fornhemmet
2007-10-11 Kulturafton i Vist Församlingshem
2007-12-08 Julmarknad

2008

2008-03-13 Årsmöte – Årsberättelse
2008-04-19 Gärdesgårdshägnad i Hjortkälla
2008-04-21 Om Sturefors historia riktad till nyinflyttade Stureforsbor.
2008-04-26 Vårröjning i Fornhemmet
2008-05-05 Vi påbörjar arbetet i Fornhemmet och fortsätter varje måndag
2008-05-29 Promenad vid Sturefors gods
2008-05-31 Roxen runt
2008-06-15 Friluftgudstjänst i Bomtorpet med Frälsningsarmén
2008-06-22 Guidningarna i Fornhemmet börjar
2008-07-13 Slåttergille
2008-08-17 Hembygdsdag
2008-08-23 Våffelfest
2008-09-07 Avslutning Fornhemmet
2008-09-13 Sturefors marknad
2008-09-14 Kulturhusens dag
2008-10-23 Kulturafton i Församlingshemmet
2008-12-13 Julmarknad i Bomtorpet

2009

2009-02-05 Utgrävning Klampenborg
2009-03-05 Årsmöte – Årsberättelse
2009-04-18 Gärdsgårdshägnad i Hjortkälla
2009-05-09 Besök vid Bos holme
2009-05-10 Fornhemmet takreparation
2009-05-16 Uknadalen
2009-06-02 Skoldagen i Fornhemmet
2009-07-12 Slåttergillet
2009-08-16 Hembygdsdagen
2009-08-22 Våffelfest i Bomtorpet
2009-09-06 Avslutning i Fornhemmet
2009-12-xx Julmarknad