Kvällspromenad vid Sturefors gods

Torsdag den 27 maj 2008. Solig och ovanligt varm majkväll.

Under ledning av Ivan Thorn gjorde ca 40 personer en kvällspromenad vid Sturefors. Promenaden startade vid magasinet där Ivan, utifrån Edvin Karlssons skrift, gav en kort redogörelse för godsets historia. Vi fick också titta in i magasinets övre våningar där ett museum med diverse redskap finns.

Efter en kort fikarast fortsatte promenaden till den gamla kraftstationen. Denna uppfördes 1911 och avgav c:a 120 kW. Elen levererades till egna gårdar samt dessutom till c:a 140 abonnenter i Vists och Landeryds socknar. Intill kraftstationen ligger den äng där midsommar firades under många år.

Nästa anhalt var det gamla mejeriet som numera rymmer ett viltslakteri. I mejeriets vindsvåning fanns en lägenhet, där Ivan Thorn med föräldrar bodde 1940-46. Där fanns också ett rum där ungdomar samlades, och det var där som Steiners orkester kom till.

Promenaden fortsatte därefter förbi ladugård, f. d. inspektorbostad och kontor till smedja och sågverk.