Wist hembygdsförening, Kulturafton 2007-10-11

Wist hembygdsförening har haft en välbesökt kulturafton i Vist Församlingshem. Anna Eskilsson från Linköpings Universitet berättade om sin avhandling om hembygdsföreningars verksamheter. Hon har särskilt följt verksamheten i Wist, Tannefors och Vreta Kloster. Avhandlingen kommer i bokform våren 2008.

Birgit Hackl berättade mycket underhållande om H C Andersens veckolånga besök i Östergötland i juli 1849, där han bodde hos greve von Saltza på Bjärka-Säby.

Ur H C Andersens dagbok
Besöket refereras i Östgöta Correspondenten

Lite dansk historia (med anledning av referenser till det pågående kriget i Slesvig-Holstein)

Efter kaffet avslutade sedan Brita Petersson aftonen med en intressant redogörelse för den i Torpa by födde Carl Wilhelm Linders liv. Efter en akademisk karriär i Uppsala och Lund blev han domprost i Linköping där han dog 1882.

Text och foto: Hans Hansson