Hänt under 2021-2024

Årsberättelse för år 2021

Wist hembygdsförening
Årsberättelse 2021

Medlemsantalet har under året varit 310. Styrelsen har haft fem protokollförda möten.

Årsmötet genomfördes 2021 per capsulam. Per capsulam innebär att man inte träffas fysiskt utan att hela förfarandet sker via e-post eller vanlig post. Eftersom pandemin fortgick även denna vår och inget fysiskt årsmöte kunde hållas 2020 var det viktigt för föreningen att välja styrelse och komma igång igen. Kallelse skickades till 314 medlemmar varav 63 röstade.

Till skillnad från förra året har vi kunnat genomföra hembygdsdag, kulturafton och julmarknad. Eftersom restriktionerna för covid-19 upphörde 29 sept. kunde också kulturaftonen genomföras med sång av Peter Tersmeden som ackompanjerades av Staffan Dernroth. En fängslande historia om det stora bankrånet 1854 berättades av Camilla Smedberg.

 • Studiecirklar i byggnadsvård, natur, hägnad samt föremålsinventering i Fornhemmet har haft sammanlagt 35 deltagare.

 • Fornhemmet besöktes i år av ca 200 pers. under söndagsvisningarna men många kommer på andra tider och ofta får vi beröm för denna välskötta kulturskatt.

 • Slåtter med 23 deltagare.

 • Hembygdsdagen lockade runt 200 besökare till Fornhemmet. Vist-Vårdnäs församlingar inledde traditionsenligt med förstärkning av Frälsningsarméns blås. Lokala knallar sålde hantverk och närodlat. För underhållning med allsång stod Blue Berrys. Försäljning av kaffe med dopp, lotter, böcker och honung stärkte föreningens kassa. Hembygdsförbundets nål med lagerkrans tilldelades Ove Berggården för mångårigt engagemang i föreningen och värdefull skötsel av föreningens bin och honungsframställning.

 • Våffelfesten i Bomtorpets trädgård är mycket populär och välbesökt, så även detta år.

 • Julmarknaden lockade många, både försäljare och köplystna, till Bomtorpet. Dagen började i grådis som övergick i härligt solsken. Stämningen var på topp! Knallarna och vi i föreningen var mycket nöjda med antalet besökare och försäljningen.

Hemsidan uppdateras allt som oftast av våra flitiga nätredaktörer. Där finns mycket intressant historia om bygden och människorna som levt här, väl värd att ta del av.

Vår biskötare, Olof Peterson, levererar honung som har en strykande åtgång.

Styrelsen riktar ett varmt tack till er som hjälper oss att genomföra de aktiviteter vi erbjuder våra medlemmar. Vi tar tacksamt emot fler hjälpande händer.

Styrelsen riktar också ett varmt tack till er som skänkt gåvor, bakat och skänkt bröd.

Inga Andersson hade även i år vävt och skänkt en trasmatta till stora lotteriet, mycket värdefullt. Tack Inga.

Samarbetet med Vuxenskolan, Vist-Vårdnäs församlingar samt Frälsningsarmén har fungerat till det bästa.

Vår förhoppning är att ännu ett år kunna erbjuda trevliga aktiviteter trots oron i världen.

Sturefors den 10 mars 2022

…………………………………………… ………………………………………….. …………….……………………………
Anette Söderman Eva Sievert Håkan Gustafsson
Ordförande           Sekreterare Kassör

…………………………………………… ………………………………………….. …………………………………………….
Rune Sundström Margareta Nilsson Christina Gustavsson
Vice ordförande Ledamot                    Ledamot

……………………………………………. …………………………………………….
Marie-Louise Pettersson Claes-Erik Claesson
Ledamot                             Ledamot

Årsberättelse för år 2022

Årsberättelse 2022 Wist hembygdsförening

Medlemsantalet var 326. Styrelsen har haft 8 protokollförda möten samt en informell träff tillsammans med valberedningen och adjungerade.

Årsmötet hölls i Vist församlingshem den 31 mars 2022. Sextio medlemmar deltog. Stefan Dernroth inledde med pianospel och efter förhandlingarna visades en film från Sturefors 1987.

Årets stora begivenhet var 100-årsfirandet av Fornhemmets tillkomst. Många timmars planering och uppfräschning av byggnader och utemiljö resulterade i en mycket lyckad jubileumsdag. Medlemmar i tidstypiska kläder hade flyttat in i stugorna. De visade bl.a. hur man hägnade gärdesgård, slog med lie och hässjade hö, kardade ull och vävde. I drängstugan hade rallare Linderoth flyttat in. Kaffet serverades i gammaldags koppar. För att uppmärksamma att urtypen till den svenska herrgårdsosten skapades av en mejerska i Bjärka-Säby, serverades smörgåsar med herrgårdsost. Fåren bräkte och tuppen gol bland kacklande hönor. Hela området sjöd av liv. Bra väder lockade c:a 450 personer till evenemanget i Fornhemmet. Programmet för jubileet togs fram tillsammans med familjen Ekman på Bjärka-Säby. I festvåningen på godsets vackra byggnad Magasinet serverades en finare lunch av lokala råvaror med rökt hjortstek från Bjärka-Säby. Dagens initiativtagare Håkan Gustafsson välkomnade tillsammans med Anette Söderman och J-O Ekman, nittioåtta gäster till en vackert dukad festsal. Henrik Ekman kåserade över människor och livsöden från trakten under tidigt 1900-tal. Hembygdsförbundets ordförande Rolf Pettersson överlämnade ett diplom till föreningen och Säbyvisan framfördes av paret Fagius-Gertz. Godsets samling av gamla hästdragna vagnar visades under sakkunnig ledning av Åke Öberg.

Från verksamheten i övrigt kan nämnas:

 • Hägnadskurs i Fornhemmet med 7 deltagare

 • Slåtter i Fornhemmet med 30 deltagare

 • Byggnadsvård/underhåll av byggnader vid Fornhemmet och Bomtorpet har utförts av 11 deltagare vid 17 tillfällen.

 • Naturcirkeln lockade 26 deltagare och kallades då folkbildning enl. Vuxenskolan. Första träffen var vid Stureforsbadet och spaning efter sjöfågel, därefter promenad till Risnäs. Nästa samling i Ebbetorp för promenad mot Börsebo med Kjell Gustafsson som guide. Fornhemmet, Lennart och Birgitta Karlssons trädgård samt Bjärka-Säby Västerskog besöktes också.

 • Torpvandringen startade där fattigstugan/ålderdomshemmet Källsätter en gång stod. Anders Kaliff hade tagit fram ett kompendium med kartor och bilder, han berättade om en svunnen tid. Promenaden fortsatte till Lövingsborg där vi blev väl mottagna av Dan Andersson och fick oss nya berättelser till livs.

 • Gökotta med inofficiell invigning av spången i Vistkärret, kommunekolog Johan Molin guidade. Ett samarrangemang med Linköpings kommun. 14 morgonpigga mötte upp.

 • Visning av Nya slottet i Bjärka-Säby för 16 medlemmar.

 • Elva söndagsvisningar i Fornhemmet med 102 besökare totalt.

 • Fem bokade visningar i Fornhemmet, Södra Skogsägarna hade en aktivitet med 106 deltagare.

 • Våffelfest i Bomtorpets trädgård med 65 gäster.

 • Kulturaftonen lockade ett 60-tal medlemmar. Prästen Erik Gruvebäck ”spelade Allan”. Erik underhöll med sång, dragspel och berättelser om Allan Edwall. M-L Pettersson läste en berättelse nedtecknad av mamma Maja. Kaffe med äppelkaka enl. tradition.

 • Välbesökt julmarknad i Bomtorpet. Dignande bord med bröd skänkt till lotteriet. Det kylslagna vädret gav klirr i glöggkassan, mycket bra försäljning.

 • Medlemsvärvning under Fotbollens dag på idrottsplatsen.

 • Deltagande på Kulturarvsdagen i Östergötlands museum, Äldredagen i Konsert och Kongress, Stafsäters marknad samt Hembygdsförbundets januarikonferens i Fontänen.

 • Artikel i Vist & Vårdnäs församlingsblad.

 • Besök av andraklassare i Bomtorpet.

 • Värmepump installerad i Bomtorpet.

 • Sju experter från Antikrundan gjorde ett stopp i Fornhemmet mellan inspelningarna.

 • Den ursprungliga källan vid Hjortkälla har troligen hittats av två entusiaster.

 • Tacklunch på golfrestaurangen i Västerby.

 • Hemsidan uppdateras kontinuerligt av flitiga nätredaktörer.

 • Värdefullt samarbete under året med Vuxenskolan, Vist församling och Frälsningsarmén.

Styrelsen riktar ett varmt tack till er medlemmar som gör det möjligt att genomföra dessa omfattande arrangemang och verksamheter. Varmt tack också till alla som bakat och skänkt gåvor och till vår biodlare Olof för god honung att sälja.

Sturefors den 15 februari 2023

Årsberättelse för år 2023

Årsberättelse 2023                                                                                               Wist hembygdsförening

Under året hade föreningen 301 medlemmar. En minskning med 25 personer.  Styrelsen har haft 7 protokollförda möten, samt en ”pratkväll” tillsammans med valberedningen och adjungerade.

Årsmötet hölls i Vist församlingshem den 23 mars 2023 med ett 70-tal deltagare. Hans Wincent var mötesordförande. Efter mötesförhandlingarna visade Wincent bilder och berättade om hur han blev mentor i TV 4:s program Farmen. Till kaffet hade Marie-Louise bakat semlor som traditionen bjuder.

Årets verksamhet i Fornhemmet

 • Hägnadskurs med 10 deltagare
 • Städning inne i husen och vårröjning utomhus
 • Slåttergillet fick i år besök av Bosse Bäckman från Länstidningen. Reportaget visade  medlemmar som glatt slog med lie och hässjade hö i hällande regn.
 • Hembygdsdag som började med friluftsgudstjänst ledd av församlingsherde Douglas Scott, Vist-Vårdnäs församlingar. Frälsningsarméns blås deltog. Kaffeservering med hembakat, knallar, lotteriförsäljning och underhållning av Blue Berrys. En mycket lyckad eftermiddag med c:a 200 besökare.
 • Söndagsvisningarna startade i år redan 21 maj och pågick t.o.m. augusti och besöktes av 133 pers.

Årets verksamhet i Bomtorpet

 • Friluftsgudstjänst i kvällssol med vår nya kyrkoherde Emma Malmström. 20 besökare ackompanjerades i psalmerna av David Fredriksson på gitarr.
 • Våffelfest. Succé! Ett 80-tal besökare lät sig väl smaka av frasiga våfflor med sylt och grädde. PRO:s akvarellgrupp visade några av sina alster i trädgården.
 • Julmarknaden var välbesökt. Försäljningen gick bra och alla deltagare var mycket nöjda.

Studiecirklar

 • Byggnadsvård.  12 deltagare har restaurerat taket på uthuset i Bomtorpet och påbörjat att byta ut stockar på ladan i Fornhemmet.
 • 26 deltagare som skådat fåglar, besökt resterna av Bo Jonsson Grips 1300-tals borg och Karlssons lundträdgård i Bjärka-Säby. Gökotta vid Sturefors slott, svampplockning med examination vid Långnäs.
 • Föremålsinventering i Fornhemmet.

Övrigt

 • Vi besökte Tolemålen, Stora Fallemo och Sand som samtliga bidragit med byggnader till Fornhemmet.
 • Naturguidning med ekolog Torbjörn Blixt från Länsstyrelsen vid Fornhemmet. Temat var ”Småkryp i eklandskapet”.
 • Tacklunch på Vesterby Golfrestaurang för 48 personer.
 • Kulturafton i Vist församlingshem. Barnkören Tonfiskarna sjöng under ledning av Jeanette Ståhlberg. Därefter följde ett föredrag om ”Östgötamat från farfars tid till nu” med Louise Ridderström.
 • Amerikanare på släktträff blev guidade på engelska i Fornhemmet.
 • Under en ceremoni med sin familj, också i Fornhemmet, fick en liten flicka från Stockholm sitt namn Hellin.
 • Vi har även deltagit på Hembygdsförbundets Januarikonferens, Inspirationsdag och Höstkonferens. Fotbollens dag med Sturefors IF och Äldredagen som arrangeras av Linköpings kommun.
 • Arbetet har påbörjats med att flytta vår hemsida till en modernare plattform som också gör den mer mobilanpassad.
 • Värdefullt samarbete med Vuxenskolan och Vist församling.

Styrelsen riktar ett varmt tack till alla er medlemmar som på ett eller annat sätt bidragit till föreningens verksamhet och arrangemang. Extra varmt tack till er som bakat och skänkt bröd och Inga Andersson för mattan till stora lotteriet. Från föreningens tre bikupor i Fornhemmet har Olof Petersson enligt avtal levererat 50 kg honung, stort tack för allt arbete med det.

Sturefors den 5 februari 2024

 

2021

2021-02-26 En av jätteekarna vid ingången till Fornhemmet har rasat
2021-03-11 Nu har vi fått hjälp att lyfta undan den stora eken.
2021-04-24 Hägnadskurs vid Fornhemmet i samarbete med JUF
2021-04-27 Studiecirkel, i samarbete med Vuxenskolan, inleds.
2021-05-09 Vårröjning utomhus och invändig städning vid Fornhemmet.
2021-07-18 Slåttergille med höhässjning vid Fornhemmet.
2021-08-15 Hembygdsdagen i Fornhemmet
2021-09-19 Studiecirkeln avslutas i Bomtorpet med svampexkursion
2021-10-21 Kulturafton
2021-12-11 Julmarknad i Bomtorpet

2022

2022-03-21     Årsmöte
2022-04-23     Hägnadskurs tillsammans med JUF
2022-04-27     Naturcirkel, i samarbete med Vuxenskolan, börjar
2022-05-28     Torpvandring till Lövingsborg och Källsäter
2022-06-08     Visning med rundvandring på Nya slottet, Bjärka-Säby
2022-07-17     Slåttergille och höhässjning vid Fornhemmet.
2022-07-22     Fornhemmet fyller 100 år. Öppet hus och jubileumslunch
2022-08-21     Våffelfest i Bomtorpet
2022-09-14     Naturcirkeln avslutades vid Säby Västerskog.
2022-10-20     Kulturafton i Församlingshemmet
2022-12-10     Julmarknad i Bomtorpet

2023

2023-03-23 Årsmöte
2023-05-07 Vårröjning utomhus och städning inomhus vid Fornhemmet.
2023-05-21 Torpvandring till Tolmålen m fl
2023-06-08 Ekolog Torbjörn Blixt från Länsstyrelsen berättar om småkryp i eklandskapet.
2023-06-16 Slåttergille och höhässjning vid Fornhemmet.
2023-07-23 Friluftgudstjänst i Bomtorpet
2023-08-13 Hembygdsdagen i Fornhemmet inleds med friluftsgudstjänst
därefter underhåller Blue Berrys. Lokalla knallar, kaffeservering, lotterier.
2023-08-27 Våffelfest i Bomtorpet

2024

Text : Mats Persson
Foto: Bertil Tunel

Årsmöte 2024-03-21

Annette Söderman hälsade medlemmarna välkomna till årsmötet.

Staffan Dernroth, piano och sång, och Peter Tersmeden, sång, underhöll oss med fyra vackra sånger från olika tider och olika kompositörer.

Årsmötesförhandlingarna leddes med akuratess av Oscar Ekman med Eva Sievert som sekreterare och Anette Söderman som bisittare.
Valberedningens Nils-Åke Carlsson meddelade att man inte lyckats få fram något förslag till ny ordförande efter avgående Anette Söderman. Efter konsultation med Hembygdsförbundet lägger man fram förslaget att föreningen kan ledas utan ordförande. Styrelsen delar på ordförandens uppgifter. Detta förslag antogs av årsmötet.

Marie-Louise Pettersson och Christina Gustavsson avgick från styrelsen och tackades för sina betydelsefulla insatser. Stefan Mirow som varit suppleant valdes till ordinarie styrelseledamot liksom Anette Söderman som avgick som ordförande och valdes in i styrelsen som ledamot. Annika Borg blev ny styrelseledamot.

Stureforssonen och arkeologen Anders Kaliff höll sedan ett engagerat föredrag som först innehöll några tidiga minnen från sin uppväxt, men som snart gled över till vårt behov av hiskeliga spökhistorier genom alla tider. ’Hinjakta’ är en spöklegend som förekommer i flera kulturer. Han illustrerade berättelserna med bilder. Jag vill minnas att ridande våldsmän drabbade stackars människor på nätterna. Man glömde nästan bort hur kaffesugen man var mot slutet.
Men då skramlade det till från köksregionerna och kaffe med färska, hemgjorda semlor serverades

2024-04-20 Kurs i gärdsgårdshägnad

Wist Hembygdsförening i samarbete med JUF.

24 meter ny gärdsgård blev det denna gång.

Naturcirkel

Text: Bertil Tunel och Mats Persson

Naturcirkeln startade den 17 april med en fågellektion av Mats Persson i Bygdegården. Vi lyssnade på inspelade fågelläten som kan höras här och nu. Ett 25-tal intresserade fågelskådare begav sig sedan till badplatsen där den svala kvällen tyvärr inte gav så många ”obsar”. Skäggdoppingarna hade kommit och grågässen hade utkämpat sina revirstrider utanför vassarna.
Vi fortsatte ut till Fågeltornet och såg storskrakar och kärrhöken som häckar på andra sidan rakt söder om badplatsen. Medhavd fika värmde sedan i den kyliga kvällen.

En fin vårkväll den 4 maj fortsatte cirkeln i Stafsäter. Vid vandringen längs den engelska stigen såg vi förutom vitsippshavet även svalört, lundviol, nagelört, backskärvfrö och vätteros. Längst bort mot Stafsäter, där vi vände, överväldigades vi av massorna av stor nunneört, som stod i sin praktfullaste skepnad. Vandringen avslutades med kvällsfika vid den allmänna badplatsen i Rengen.

Den 16 maj kl 06.00 samlades 12 morgonpigga medlemmar i Sturefors slottspark för att under ledning av Mats Persson guidas i den sommarfagra parken. Bland fynden av blommor märktes bl a kungsängslilja, vårärt, vitplister, gökärt, lundviol och gulsippa. Fåglar som underhöll var bl a gök, göktyta, trädgårdssångare, svarthätta och svart-vit flugsnappare. Medhavd frukost intogs under en av de stora ekarna varpå promenaden avslutades med att beundra utsikten mot slottet från det numera fint upprustade Templet.