Granen vid Cedersberg

Granen växer i gles skog bestående av asp och gran något hundratal meter från åkermark. Granen är förmodligen Sveriges grövsta med en omkrets av 425 cm och en höjd av ca 25 m.

På våren blommar bl a blåsippa, vitsippa, gullpudra, tibast och lungört. Växtbetingelserna tycks vara goda. Alldeles intill vår gran finns stubben efter en relativt nyligen fälld dito med en diameter av ca 100 cm (innanför bark). Denna har endast ca 85 årsringar vilket borde innebära att vår gran är ca 115 år gammal [skrivet år 2000].

Granen är numera (2023) helt torr.

2024 är granen omkullfallen. Bilder kommer.