Margareta Nilsson

vår hembygdsförenings arkivarie 2008 -

(Denna presentation av Margareta och vårt dokumentarkiv har tillkommit efter ett samtal i Bomtorpet den 26 november 2021, Text och foto: Mats Persson)

En hembygdsförening ska ha ett arkiv där material, dokument, bilder och ting från socknen, kan samlas och arkiveras. Det har Hembygdsförbundet ålagt oss och det är en av föreningens viktigaste uppgifter.

Margareta Nilsson invaldes i styrelsen 2006. Redan 2007 blev hon ansvarig för arkivet tillsammans med Hans Roos och 2008 blev hon ensam arkivarie. Hembygdsförbundet gav henne en utbildningsdag inriktad på vårt slag av arkiv. Margareta har tidigare arbetat i kyrkan och där fått utbildning för att sköta ett arkiv på en griftegård, så hon har erfarenhet av arkivarbete.

 

Många medlemmar gör ett stort arbete i det tysta för föreningen. Margareta Nilsson är en av dessa. Här är hon i "sitt" välordnade arkiv i Bomtorpet.

Då, 2008, fanns det ett rudimentärt arkiv i kyrktornet, ”Böcker i arkivet”. Det var utgångsläget för Margareta som började sortera upp materialet enligt vedertagna arkiveringsregler. Hon gjorde också en mall i Excel och började alltså att digitalisera arkivet, åtminstone som rubriker.

Material tillkommer hela tiden från medlemmar och andra, nästan på ett ”organiskt” sätt, som Margareta uttrycker det. Det är många som bidragit till arkivet. Ingen nämnd, ingen glömd.
Mycket av det som kommer in behöver inte eller ska inte tillhöra arkivet. Det är en av svårigheterna med arbetet – att skilja ut det som ska ingå i arkivet och det som lämnas utanför. Margareta har fått hjälp av Hans Hansson att välja ut vad som ska sparas av det digra material.
Det förekommer också många kopior och dupletter av originalhandlingar och ett problem blir då att hitta det som är kopierat för att inte arkivera alltför mycket.

Mitt i samtalet frågar jag Margareta: ”Vad är roligt med arkivjobbet?” Det kommer ett leende och ett snabbt svar: ”Jag tycker om att ha ordning”!
Detta, Margareta, är vi medlemmar glada och tacksamma för.

Just nu, i skrivande stund (januari 2022), arbetar Margareta med pärmar som kommit in från en medlem. Det finns sedan ännu mer inkommet som pockar på uppmärksamhet.

Bildarkivet är ett eget arkiv. Många foton finns i arkivdelen i kyrktornet. Hans Hansson har gjort ett jättejobb med att digitalisera bilder som går att se på hemsidan. Men hur mycket är digitaliserat? Margareta har ingen bra översikt över detta. Bilder finns i arkivlådor och diabilder finns i stora mängder. Hans Hansson har gjort listor över färgdior, med det finns alltså mycket kvar att göra. Det finns även en arkivdel med CD-skivor, DVD-skivor, ljudband och kassettband . Om detta har varje arkivarie en fråga: hur länge klarar dessa medier att behålla sin information?

I föreningen känner vi oss trygga med att ha Margareta som håller ordning i arkiven. Vi önskar henne god fortsättning med arbetet!