Sturefors såg

Av Stig Jonsson

Sågen ligger i direkt anslutning anslutning till Sturefors Gård, mellan bl a smedjan och Stångån. Sågen finns fortfarande kvar men används numera bara sporadiskt.

Stående från vänster: Oskar Johansson – Arne Fridh – Birger Andersson – Erik Karlsson – Åke Pettersson – Olle Jonsson – Ivar Andersson – Helge Eriksson.

Sittande från vänster: Gunnar Frej – Sigge(Skepparn)Andersson ”Skepparn arbetade under sommarhalvåret på kanalbåtarna” – Ivarsson – Karl Fridh – Helge Wulcan – Linne Pettersson – okänd – Åke Fridh.

 

Karl Fridh anställdes 1924, vid en ålder av 33 år som sågförman vid Sturefors Fideikommiss. Karl och hustrun Gerda hade 4 barn i ålder från 7 månader till 7 år. Familjen kom från Hycklinge varifrån de vid flytten färdades med kanalbåt på Kinda Kanal medförande bohag, gris och höns. De hämtades med häst och vagn för vidare färd till bostaden i Hökhult. Familjen flyttade 1942 till Nysäterslätt där de bodde till 1967 då de flyttade till pensionärsbostad.

 

Karl Fridh var den ende som alltid arbetade i sågen, de övriga endast när det var säsong för sågning. Det sågade virket användes delvis för eget bruk men en stor del såldes, en del exporterades. Mycket virke skickades med pråmar på kanalen för vidare färd till Norrköpings hamn

 

Karl Fridh var mycket engagerad inom kommunalpolitiken samt inom hemvärnet i Vist.

Sturefors såg som den såg ut i oktober 2001