Brandkåren vid Sturefors gård

Från vänster:

Karl Frid, Nils Johansson, Torsten Kaliff, Erik Waldor, Halvard Jungenfeldt inspektor o brandchef, Erik Eriksson, Birger Jönsson, Henning Thorn, Okänd, Axel Johansson.