Trädgårdsarbetare

Bland mina gamla fotografier från Sturefors vill jag överlämna bifogade bild, som troligen tagits 1923 – 24 utanför den gamla trädgårdsmästarebostaden vid Sturefors slott. Den visar min far, trädgårdsmästaren (kallad ”Mäster”) August Petersson tillsammans med sina trädgårdsdrängar (som det hette på den tiden) och med sina två ”jungfrur” och därtill undertecknad Sture, som torde ha varit 4 – 5 år då. Jag kan inga namn annat än på den förste ”drängen” från höger, som hette Gunnar Markman, och möjligen den andre från vänster, som jag tror benämndes Carl-August. Min mor, Annie Petersson, som var barnmorska, kom inte med på bilden – lär ha varit på uppdrag i sin tjänst hos någon barnaföderska. Min fader avled tyvärr redan 1927, då jag var lite över 7 år. Efter honom kom en trädgårdsmästare som hette Hofvander, som sedermera flyttade till Gripsholms slott i samma befattning. Efter honom kom ovannämnde Gunnar Markman, som blev kvar hela sitt liv i Sturefors och var känd och välkänd av alla. Jag vet ej när han avled men säkert kan någon minnesgod sockenbo berätta det. Hans hustru, Berta Markman, som en tid var ”jungfru” i vår familj, överlevde honom ganska många år . Jag vet inte om bilden kan vara av något intresse för hembygdsföreningen men tycker att den i alla fall kan vara rolig att ha ur ren historiesynpunkt. Kanske kan man också få veta namnen på några av de andra personerna på kortet – säkert finns några barn eller barnbarn kvar i Sturefors eller Vist.

Sture Prebert

 

Komplettering:

Gunnar Markman avled 28/7 1972.