Tre drunknade vid Bjärka-Säby.

Ur Östgöta Correspondenten måndag 1921-06-06

– – –
En hemsk olycka i lördags under badning.
– – –
De omkomna två dekorationsmålare och en skulptör.
– – –

En sorglig olycka inträffade på lördagseftermiddagen vid Bjärka-Säby.

Tre personer, dekorationsmålarna A. W. Kahleis från Stockholm och O. Mattson från Jönköping samt skulptör T. Assar från Stockholm, vilka sedan någon tid tillbaka haft arbete vid restaureringen av Bjärka-Säby slott, hade givit sig ut i Stångån för att bada. Därvid råkade den ene av dem få kramp. De båda andra kamraterna sökte hjälpa den nödställde, som av strömdraget drogs ut i ån. Tvenne personer i land tillkommo för undsättning. Men, innan de hunno träffa nödiga anstalter, hade samtliga tre badande försvunnit under vattnet. Först senare på kvällen påträffades de döda kropparna. De hade av strömdraget förts ett stycke bort från själva olycksplatsen.

Katastrofen väckte givetvis en djup förstämning på orten. En förklaring till olyckan är att finna däri att strömmen vid ifrågavarande plats, där ån gör en skarp krök, är ganska strid. Dessutom äro stränderna branta och svåra att taga sig upp på.
De omkomna äro mellan 25 och 40 år gamla. Assar var gift, de två andra ogifta. De voro synnerligen dugande i sitt fack samt hade gjort sig kända som ordentliga och skötsamma personer.