Saab Safir nödlandar

Nödlandning 1966.Planet företedde efter landningen inga som helst skador och kan efter motorbyte åter användas.

Ur Östgöta Correspondenten onsdagen 9/4 1966

Tack vare en skicklig pilot kunde en nödlandning på ett mindre gärde mellan Norrberga och Vreta by i Vist på torsdagsförmiddagen lyckligt genomföras med en Saab Safir.
Före nödlandningen hade läraren, som tillhör Linköpings flygklubb, övat avancerad flygning med en elev. Båda kom undan olyckstillbudet utan några som helst skador. Planet buklandade perfekt. Piloten var hela tiden i kontakt med flygklubbens markpersonal och på ganska låg höjd rapporterades motorstopp.
Det fanns ingen möjlighet att klara planet till flygfältet, varför piloten snabbt fick besluta sig för att söka landa på ett litet gärde intill järnvägen. För att inte slå sönder planet och för att undvika risken att slå runt vid kontakten med det ojämna underlaget beslöt han sig för att inte använda landningsställen utan buklanda. Landningen gick också helt utan missöden.
Sedan Safiren med helikopter transporterats till Saab kunde konstateras att motorn skurit. Närmare undersökningar kommer att göras för att få fram orsaken härtill.
Planet, som var helt oskadat kan så snart det försetts med en ny motor användas på nytt.