Herrgårdsosten föddes på Bjärka-Säby

Ur Östgöta Correspondenten 2004-12-29

 

Herrgårdsosten – den svenskaste av alla – kommer från Bjärka- Säby i Östergötland!

 Det var mejerskan Kristina Löfgren på Bjärka-Säby gårdsmejeri som på 1880-talet skapade urtypen till den svenska herrgårdsosten. Det slår Jan-Öjvind Swahn fast i ”Gastronomisk kalender 2005” (Prisma).

I och för sig var det en skåning, greve Eric Ruuth på Marsvinsholm, som tog första initiativet. Han inkallade 1786 en schweizisk ostmästare som skulle förestå godsets mejeri och där starta försök att tillverka schweizerost. Den ”ruuthska” osten blev ganska läderartad och krävde lång mognadstid men blev inte desto mindre mycket populär och många herrgårdsysterier försökte använda metoden. Kristina Löfgren hade lärt sig den ”ruuthska” metoden och förfinade den på Bjärka-Säby, där hon anställdes som mejerska 1882. Hon blev framgångsrik. Bjärka-Säbyosten utnämndes vid en av de första ostutställningarna i landet till ”nationell typost” och fick namnet ”Svensk herrgårdsost”.

INGA WALLENQUIST

Utbildningen av mejerskor vid Bjärka-Säby.