Skyfall vållade tågurspåring vid Bjärka-Säby.

Tågurspårning. Foto Per Göransson

45 mm. nederbörd vid Bjärka-Säby, 80 mm. vid Bestorp.
Hagel stora som hasselnötter.

Ett fruktansvärt åskväder hemsökte på onsdagseftermiddagen trakten söder om Linköping och dess centrum var tydligen Bestorp, där på kort tid nederbörden uppmättes till 80 mm. medan man i Bjärka-Säby fick 45 mm. Ovädret åtföljdes av hagelskurar och hagel upp till en hasselnöts storlek noterades. Genom skyfallet, som stundtals var så starkt att man endast såg 15 meter framför sig, underminerades banvallen en kilometer söder om Bjärka-Säby järnvägsstation på en bredd av fem meter och ett med kreatur lastat tåg, som skulle anlända till Bjärka-Säby 16,48 urspårade och rev upp rälsen på en sträcka av 50 meter.

Det var en ohygglig syn som mötte Correspondentens medarbetare, då han anlände till olycksplatsen, som var belägen just där landsvägen till Brokind skär järnvägen. Loket hade kört av spåret och dragit de närmaste vagnarna med sig, rälsen var uppriven och hängde i luften och ur vagnarna höll man just på med att rädda de vettskrämda kreaturen, ett arbete, som med berömvärd energi och rådighet huvudsakligen utfördes av elever från Bjärka-Säby lantbruksskola under ledning av direktör Vieweg. På för tillfället uppförda bryggor fördes djuren ut i det fria och tjudrades vid staketet efter banan.

Tågsättet bestod av sju godsvagnar och en personvagn, vilken var kopplad sist. Närmast loket gick en tankvagn, varefter gick två öppna vagnar, varav en lastad med ved. På denna hade en täckt godsvagn lastad med fyra oxar ränt upp. De därpå följande två godsvagnarna hade också ränt in i varandra, men den sista godsvagnen och personvagnen blevo oskadade.

Djuren ombord på tåget medfördes från dagens kreatursauktion i Vimmerby. En vagn var sålunda lastad med hästar, en med oxar och två med kor och ungtjurar. Av djuren skadades endast en ko, vilken inköpts av lantbrukare Karl Svensson, Mantorp, och detta djur måste skjutas i vagnen. Övriga djur hade egendomligt nog undkommit antingen helt utan skador eller med något litet skrubbsår.

Lokföraren hade som tur var före passerandet av olycksstället bringat ner farten, annars hade en än värre olycka kunnat inträffa. Nu rände vagnarna av spåret på höger sida, men om hastigheten varit större torde vagnarna med all säkerhet ha kastat ut för den branta slänten på vänster sida.

Rälsen blev uppriven på en sträcka av omkring 50 meter och det beräknas dröja ett par dagar innan linjen blir trafikabel. Nu kör tågen från Bjärka-Säby och Bestorp ända fram till olycksplatsen, varefter utväxling av passagerare och gods sker. På onsdagskvällen uppstodo rätt avsevärda förseningar i trafiken.