Runstenen vid Vist kyrka

Den enda kända runstenen i Vists socken står vid ingången till kyrkan i Vist. Den hittades 1963 under kyrkans golv i samband med uppröjningen efter kyrkbranden 1961. Stenen var trasig och sliten men lagades och ställdes upp till höger om ingången till kyrkan.

Ristningen är ofullständig och otydlig men följer den normala syntaxen för runstensristningar. Runorna är ristade i en ormslinga med ett huvud i ena änden. Med ledning av stilen anses ristningen tllhöra 1000-talets första hälft, då flertalet av landets ristningar kom till. Riksantikvarieämbetets runexpert Magnus Källström granskade stenen 2017 och målade upp ristningen.

Tolkningen av inskriften lyder enligt Riksantikvarieämbetets runtextdatabas:


hkun : þiʀ b(r)u- : suniʀ : kun(i)ta- –(t)u : —— : –(k)— –(þ)(u)- —

”Håkon och hans bröder, Gunn…s söner had…”.

Därutöver finns spår av ytterligare ett tjugotal runor.

En pampig runsten finns inmurad i kyrkväggen i Landeryds kyrka och det finns uppgifter om ett par sedan länge försvunna runstenar vid gamla bron i Hjulsbro. I övrigt finns inga kända runstenar i vår närmaste trakt.

 

Foto: Bertil Tunel 2019-12-31

Text: Bertil Tunel, 2020-12-20