Visning av utgrävningen vid Klampenborg

2009-02-05

Trots snö och gråkallt väder kom ca 65 personer för att höra och se arkeologen Fredrik Samuelsson berätta om utgrävningen av det mycket stora gravfält som finns alldeles på andra sidan vägen mitt emot Klampenborg.

Anledningen till utgrävningen är, som säkert alla de närvarande redan visste, den ändrade dragningen av Linköpingsvägen. Det är dock inte första gången som utgrävningar sker i området.

 

– På 1930-talet karterades området och sex gravar observerades. En av dessa grävdes och undersöktes. Anledningen var då liksom nu planerad ändring av vägsträckningen.

– På 1970-talet undersöktes en hålväg som finns på ytan. Anledningen var nya ledningar för vatten och avlopp. Inga gravar påträffades dock.

– 1983 och 1985 grävdes och undersöktes totalt 27 gravar. Anledningen var planerad ändring av vägsträckningen.

– På den yta som vi idag undersöker finns ca 70 gravar.

– Gravarnas utseende och form samt dess innehåll gör en datering till äldre järnålder högst sannolik, troligtvis århundradena runt Kristi födelse. 14C-proverna kommer dock att ge en mer säker datering.

 

Gravarna ligger mycket tätt och efter det att det överliggande jordlagret grävts bort m h a grävmaskin återstår det tunga jobbet att för hand gräva bort jorden kring stenarna. Det är först när detta är gjort som storlek och form av de enskilda gravarna kan urskiljas. Gravarna varierar i storlek med en diameter mellan 1,5 och 7 m. Det finns även kvadratiska och rektangulära gravar.

Gravarna är s k brandgravar. Detta innebär att den döde bränts varefter askan, ibland lagd i en urna, placerats i en grop i mitten av graven.

Utgrävningen skall vara avslutad före februari månads utgång. Det måste sägas att vintertid, för att utrycka sig försiktigt, inte är den bästa och trivsammaste årstiden för utgrävningsarbete.

I utgrävningen har ett tiotal arkeologer deltagit.

Tillägg via mail från Fredrik 090210:

”I dag har vi hittat de första riktigt fina fynden; en dräktnål och en s k lövkniv. I övrigt har vi hittat brända ben, keramik, harts och metallfragment (som måste lämnas in till konservering för att få svar på vad det är för något). De flesta av fynden kommer dock att dyka upp inomhus när vi sållar fyllningen från gravgömmorna.”

 

Fyndbilder från Hans Hansson 090830: