Stafsäter skylt Nr:2 Sörängen

Här låg torpet Sörängen mellan åren 1809 – 1917. Torpet är förmodligen äldre, fast dokumentation saknas. Torpet var dagsverkstorp till Stafsäter. Den sista boende var Karolina (Lina) Eriksson som flyttade till Stafsäter 1917.   

Skylten är uppsatt av Stafsäter Egendom i samarbete med Wist Hembygdsförening.