Stafsäter skylt Nr:4 Flådra

Här låg gården Flådra mellan åren 1414 – 1887. Gården köptes 1887 av konsul Oscar Ekman, då den införlivades med Stafsäter som bruksenhet. Den sist kände boende var rättaren Adolf Fredrik Wiström som flyttade 1886.                    

Skylten är uppsatt av Stafsäter Egendom i samarbete med Wist Hembygdsförening.