Stafsäter skylt Nr:7 Källsäter

Här låg torpet Källsäter mellan åren 1772 – 1903. Torpet är förmodligen äldre, fast dokumentation saknas. Källsäter var dagsverkstorp till Persbo. Den siste boende var Carl Cederberg som flyttade till Krontallen 1913.     

Skylten är uppsatt av Stafsäter Egendom i samarbete med Wist Hembygdsförening.