Stafsäter skylt Nr:8 Persbo

Vid kartläggning av Persbo 1768 – 1769 bestod gården av till sin storlek helt olika enheter. Den större enheten (7/8), nuvarande Persbo, benämndes vid kartläggningen Persbo A och ägdes av Fredrik Ulrik Hamilton. Den mindre enheten (1/8) benämndes vid kartläggningen som Persbo B och ägdes av bonden Israel Pärsson. Någon gång mellan åren 1842 – 1849 kom hela Persbo att ägas av Johan Fredric Boy och tillhör därefter Stafsäter.        

Här låg gården Persbo B.           

Skylten är uppsatt av Stafsäter Egendom i samarbete med Wist Hembygdsförening.