Vi hälsar Dig välkommen till Bjärka-Säby Fornhem

Fornhemmet kom till på initiativ av godsägare Oscar Ekman. 

Under första hälften av 1920-talet lät han flytta de redan då gamla byggnaderna från Bjärka-Säby godsets olika gårdar till platsen vid fornhemmet. Tanken med detta var att visa en historieintresserad allmänhet hur det kunde se ut på en bondgård i dessa trakter under 1800-talets första hälft. 

Att projektet lyckades så bra, berodde i hög grad på att det genomfördes under noggrann ledning av dåvarande intendenten vid Nordiska muséet Sigurd Erixon. 

Numera disponeras Fornhemmet av Wist Hembygdsförening som bildades 1976 med syfte att rusta upp och vårda detta ovanliga kulturminne av svenskt bondeliv. 

Läs mera här: