Sandstugan

Fornhemmet Skylt Nr:1

Mangårdsbyggnaden är hitflyttad från gården Sand, en gård under Stafsäter vid sjön Rängens norra strand. Den flyttades till nuvarande plats ca 1920.