Undantagsstugan

Fornhemmet Skylt Nr:2

Ursprungligen från gården Stora Fallemo belägen en kilometer sydväst om Bjärka-Säby. Den flyttades till nuvarande plats ca 1920.