Stall

Fornhemmet Skylt Nr:8

Stall från gården Häradssveden belägen ca 3 km sydost om Bjärka-Säby. Det flyttades till nuvarande plats ca 1920.