Berättelser av Vistbor, upptecknade av Tullia Lundblad