Årsberättelse för år 2013

 

 


 

 

Föreningen hade vid årets slut 341 medlemmar. Styrelsen har haft 7 protokollförda möten.

Årsmötet hölls i Vist församlingshem den 28/2. Före mötet sjöng Karin Elmehed med ackompanjemang av sina föräldrar på piano och gitarr. Henrik Ekman höll ett mycket intressant föredrag om vargar.
Lotteriförsäljning och kaffe med hembakta kakor.

 Från årets verksamhet i övrigt kan nämnas:

 • Årets allt annat överskuggande verksamhet var
  flytten från Tacketorp till Bjärka-Säby Fornhem av ett magasin,
  skänkt av greve Thure Gabriel Bielke på Sturefors gods. Arbetet
  genomfördes av ett 40-tal av föreningens medlemmar. I magasinet
  visas nu delar av våra tidigare ej visade samlingar.

 • Kurs i gärdesgårdshägnad genomfördes på Hjortkälla tillsammans
  med Linköpingsortens JUF.

 • Vårröjning i Bjärka-Säby Fornhem

 • Vårens kulturvandring gick till
  Kalvsveden-Håkantorp-Västerås-Lämbo.

 • Tidsresan med fjärdeklassarna i Vist skola. En tidsresa
  tillbaka 100 år i tiden i Fornhemmet med arbete och husförhör har
  genomförts.

 • Årets vårutflykt blev en resa norrut till Häfla Järnbruk, där
  vi gjorde en intressant guidad rundvandring.

 • Den traditionella friluftsgudstjänsten vid Bomtorpet med
  Frälsningsarmén och Svenska kyrkan fick flytta inomhus till Vist
  kyrka pga regn.

 • Slåttergillet i Bjärka-Säby Fornhem. Många deltog.

 • Botanisk vandring i Hjortkälla med Ingmar Carlsson. Ett
  samarrangemang med Linköpings kommun.

 • Hembygds- och hemvändardag vid Bjärka-Säby Fornhem.
  Landshövding Elisabeth Nilsson medverkade och invigde
  Tacketorpsmagasinet genom att slå in en dymmel. I samband med
  invigningen fick Ivan Thorn motta Hembygdsföreningens förtjänstnål
  för sitt engagemang o arbete i hembygdföreningen. Försäljning av
  honung, tavlor, textilier, träkonst mm. Kaffe med hembakt bröd.
  Välbesökt.

 • Våffelfest i Bomtorpet. De goda våfflorna lockade många
  besökare.

 • Som ett tack för gjorda insatser bjöds de medlemmar som under
  året hjälpt till i Bomtorpet och Bjärka-Säby Fornhem på
  smörgåstårta och dryck.

 • Vi sålde böcker, honung och lotter på Sturefors marknad.

 • Vid höstens kulturafton berättade Sune Lindgren från Tage
  Danielssonsällskapet om allas vår Tage.

 • Julmarknad i Bomtorpet med kaffe, glögg o pepparkakor.
  Lotterier och kransförsäljning.

 • 2 studiecirklar i samarbete med Studiefrämjandet:
  * Torp och gårdar i bygden
  * Växtcirkeln som verkat sedan 1955 har inventerat Vist
  hembygdflora.

 • Guidning i Bjärka-Säby Fornhem och löpande skötsel och
  underhåll av Bjärka-Säby Fornhem och Bomtorpet.

Hemsidan www.wisthbf.se har fått en ny webmaster, Mats
Persson.

Samarbetet med Svenska kyrkan, Frälsningsarmén, Vists skola, Studiefrämjandet, Leader,  Linköpingsortens JUF, Stureforsgillet är av stort gagn och värde. Styrelsen framför ett
stort tack till alla som varit med på våra olika aktiviteter. Vi ser med glädje och tillfredsställelse framåt mot ett nytt aktivt år i vår bygd.

Sturefors den 14 januari 2014.


Rune Sundström
Ordförande


Berit Bergqvist
Sekreterare


Håkan Gustafsson
Kassör


Anders Ekdahl
Vice ordförande

 

Bertil Johansson

 Margareta Nilsson

 Marie-Louise Pettersson

 Ingmar Carlsson

 

Cecilia Lindroth

Christina Gustavsson

 Greger Andersson