Besök på Fornhemmet av schweiziska scouter

2011-07-25

Besöket av de schweiziska scouterna i Sverige skedde med anledning av det läger, World Scout Jamboree 2011, med 38500 deltagare som öppnades på Rinkabyfältet vid Kristianstad dagen efter besöket i Fornhemmet.

Gruppen, 18 ungdomar 13-18 år gamla plus två ledare, kom cyklande från Linköping.

Guidningen gjordes på engelska av Hans Hansson och Sven-Olof Ekström

Efter besöket i Fornhemmet fortsatte gruppen över till andra sidan ån för att se även Bjärka- Säby gamla och nya slott.

Grupp 2 tillbaka från Löten. Grupp 1 har redan börjat fika.

FIKA framför Sandgården före fortsatt cykeltur till Bjärka-Säby slott.