Stavsäter bostadshus

 

 

 

 

 

Karta

Karta över byggnader vid godset

Denna byggnad var från början uppförd som arbetarbostad. Fyra familjer bodde här. De sista familjerna var Förkörare Axel Nilsson. Fördräng Karl Pettersson ”Kallepelle”. Fåraherde Fredrik Johansson ”Fårfrigge” samt Pettersson ”Stallpelle” Petterson var gårdens hovslagare och hästskötare. På senare år är huset ombyggt, och utgör pensionärsbostad för Conrad Ekman. Var det månde något i den här stilen som Stuarts första herrgårdsbyggnad såg ut. En pampig representativ huvudbyggnad för ett säteri.

Arbetarbostad 1989

Denna byggnad borde ha sin egen historia, men källmaterialet tryter. Huset kallas nämligen för ”hönshuset”. Mig veterligt har hönshuset fungerat som arbetarbostad i alla tider. Här bodde för övrigt på sin tid, gårdens ”klockare” Rydqvist.

Rättarvillan vid Stavsäter. Kortet taget 1994. Förr hade Stavsäters ”vällingklocka” sin plats här i en särskild klockstapel norr om byggnaden.

Trädgårdsbostaden torde tillhöra den äldre bebyggelsen, med anor från 1600 talet. Huset har sedan under den Spenska perioden erhållit sin 1700-talsprägel. Från 1920-talet har huset var befallningsmannens bostad. Huset är numera uthyrt som åretruntbostad.

Kvarnen vid Stavsäter fick en ca. 100 årig tillvaro. Året för uppförandet av kvarnen är okänt. Men genom kyrkohandlingar vet vi att 1795 gifter sig Stina Jonsdotter, bördig från Stavsäters Qvarn. 1804 firas på nytt bröllop för Stina Svensdotter från kvarnen. Sista giftermålet vid Stavsäters Qvarn firas 1863 för Clara Vilhelmina Lindal. Omkring tiden för detta bröllop torde kvarnrörelsen ha upphört, eftersom sänkningen av Flådrasjön är aktuell. Vad som finns kvar av kvarnrörelsen i dag är Kvarnstugan, här återgiven i bild. Kvarnstugan var maskinisten Kaliffs bostad.

Kvarnstugan 1989
Kvarnbäcksbron

I spåren av indelningsverket, uppmuntrade Karl XI, bl.a. för att tillgodose arméns försörjning vid förflyttning inom landet, uppförandet av gästgivargårdar och värdshus. Det var mindre truppenheter och ”brevdragare” (ordonanser) som på så sätt under kortare tid kunde få sin försörjning. Värdshusen betjänade dessutom andra vägfarande. En annan funktion var att vara bykrog för den lokala befolkningen. Om Stavsäters värdshus kommit till under 1700-talet har ej gått att kartlägga. Men om man ser till all övrig bebyggelse på sätesgården så har de flesta byggnader på Stavsäter sitt ursprung från 1700 talet. Så allt talar för att värdshuset är en kvarleva från denna tid. Värdshuset upphörde att vara värdshus omkring 1860. Därefter har byggnaden byggts om och anpassats som arbetarbostad till gården.

Stavsäter värdshuset 1989