Bouppteckning Carl Johan Jonsson

Bouppteckning efter förre riksdagsmannen Carl Johan Jonsson i Skog

År 1917, den 9 juni, blev av undertecknade efter vederbörlig anmodan bouppteckning förrättat efter förre Riksdagsmannen Carl Johan Jonsson från Skog, i Vist socken, som avled den 10 mars 1917, och har som sterbhusdelägare efterlämnat sin efterlevande hustru Johanna Kristina samt deras son, Nämndeman Axel Richard Jonsson, hemma på stället.

Boet uppgavs av Änkan Johanna Kristina som tillsades att uppgiva det så som det vid dödstillfället befanns och uppgav det sålunda

                      Tillgångar    Kronor
 Kontanta Penningar inneliggande vid dödstillfället    500
 
       
                      Guld
1 fickur  200  
1 fingerring  35235
       
 Gammalt Silver 
1 strösockerskål  75  
1 förläggareslev  10  
1 strösked, en såssked  10  
12 matskedar, arderton teskedar  190  
1 pokal, två tumlare  25  
1 skrivställ, två ljusstakar  55  
1 käpp, en klocka  20385
       
                      Nysilver och Plater 
1 kaffeservis  30  
1 bricka, tre brödkorgar  10  
4 ljusstakar  8  
1 fruktställ med knivar  12  
24 bordsgafflar  12  
12 matskedar, arderton teskedar  21  
4 saladiärskedar, en såssked  2509550
       
                     Malm och Koppar 
8 ljusstakar  8  
4 kittlar  50  
1 gryta, sju kastruller  40   
3 kaffepannor  1750  
4 krukor  18  
2 tennfat  1214550
       
                      Köks- och Järnsaker 
2 grytor, fyra stekbasar  325  
1 munkbase, ett voffeljärn  250  
7 ugnsplåtar, två bråpannor  150  
1 köttkvarn, två bestman  3  
2 förskärareknivar, en ostkniv  450  
4 strykjärn, fyra saxar  150  
1 kaffekanna, två kastruller  225  
18 par bordsknivar  18  
3 plåthinkar, två krukor  325  
1 duschslag, två rivjärn  75  
1 oljekrus, tre skopor  1  
6 tebrickor  450  
div. mätkärl och mindre bläckmått  248
       
                      Glas och Porslin 
1 kristallvas  15  
1 kaffekanna, en tekanna  525  
2 soppskålar, fjorton fat  16  
4 spillkummar, två tillbringare  675  
125 tallrickar  2750  
36 par kaffekoppar  36  
6 assietter, fyra karafiner  975  
2 större, tre mindre glasskålar  6  
12 tallrickar av glas  3  
60 ölglas, femtio spetsglas  15  
div. glas, flaskor och buteljer  1215225
       
   Husgeråd och Miöbler i Salen 
2 byråar60    
1 soffa, en gungstol50    
1 matbord, fem mindre bord30    
1 spegel med bord75     
12 stolar36    
2 väggur, en taklampa70    
2 hörnhyllor, nio väggtavlor25346  
       
                      i Förmaket 
1 soffa, sex stolar58    
4 bord, en hörnhylla48    
4 väggtavlor16122  
       
                      i Sängkammaren 
1 byrå. en spegel12    
3 bord, sex stolar1650    
1 säng, en komod med kärl23    
4 väggtavlor, ett väggur176850  
       
                      i Kontoret 
1 skrivbord, ett mindre bord22    
1 bokskåp med böcker50    
1 hörnskåp, en chiffonier25    
1 soffa, sex stolar12    
1 väggur, en spegel10    
div. väggtavlor7126  
       
                      i Södra Gästrummet 
2 sängar35    
1 byrå, två speglar55    
2 bord, en komod med kärl12    
3 väggtavlor4106  
       
                      i Norra Gästrummet 
2 chiffonierer50    
1 säng, ett bord25    
1 vilstol, nio stolar8    
2 speglar, två väggtavlor750    
1 sneklaff, en komod1210250  
       
                      i Köket 
1 skänk, ett bord6    
1 sängbänk, en diskbänk12    
4 stolar4    
1 väckarur123  
       
                      Div. Träsaker 
2 koffertar, två kistor20    
1 vävstol med tillbehör9    
1 par varpor o bombiner225    
1 spinnvagn, en spolvagn350    
1 nystvinna, en härvel175    
1 bagarbord, två dito tråg175    
1 bykkar, en balja625    
3 stukbräden075452593925
       
                      Diverse Saker 
2 kaffepannor  750  
1 gramofon, en speldosa  30  
2 trädgårdsbord, en soffa  10  
1 kustusspruta  15  
diverse golvmattor  26  
1 klädsäng, fyra mindre korgar  125  
2 eldgafflar m.m.  19075
Summa Lösöre    2.59125
       
                      Utstående Fodringar
Innestående på Östergötlands Enskilda bank i Linköping på upp och avskrivningsräkning enl. bankens bevis av den 19 mars 1917 kapital  12590  
Å dito Bank innestående på sparkasseräkning enl. motbok No 5487 kapital 1/1  36990  
På dito Bank i hustruns Namn å sparkasseräkning enl. motbok No 7352 kapital den 10 Febr. 1917.  3.000  
På dito Bank innestående enl. följande Depositionsbevis.      
No   26,803 av den 28/5 1904 kapital  3.000  
  ”   27,636   ”   ”   23/12 1904        ”  1.000  
 ” 28,410” ”21/6 1905”  1.000  
 ” 28,569” ”3/8 1905”  1.000  
 ” 28,584” ”12/8 1905”  1.500  
 ” 29,891” ”21/7 1906”  1.000  
 ” 30,353” ”20/12 1906”  1.000  
 ” 30,623” ”13/12 1907”  1.000  
 ” 33,746” ”20/8 1910”  1.000  
 ” 33,969” ”15/2 1911”  3.000  
 ” 34,875” ”24/2 1913”  2.000  
 ” 35,686” ”14/7 1915”  3.500  
 ” 35,708” ”14/8 1916”  4.000  
   5.49639  
Innestående på Linköpings sparbank i hustruns namn å Motbok No 21421 kapital den 1 Jan. 1917.
Innestående på dito Bank å Motbok No 19,903 kapital den 1 Jan. 1917.  5.78797  
Av C. A. Hjälm, Göttorp enl. revers av den 26/3 1903 kapital  100  
Av Ernst Johan Karlsson lilla Målen av den 8 Aug. 1903 kapital2503850  
   
9 års ränta a 6%1350
Av A. G. Karlsson, Börstorp enligt revers av den 19 Jan. 1908 kapital  1.500  
Av S. O. Andersson i Klockarängen enl. revers av den 1 juli 1909 kapital  175  
Av J. W. Kristoffersson i Risnäs enl. revers av den 26 mars 1909 kapital  2.000  
Av Johan Fredrik Jonsson i Barkesved enl. revers av den 1 Sept. 1910 kapital  100  
Av Karl Alfrid Johansson i Stjernstugan enl. revers av den 24 April 1910 kapital  140  
Av K. F. Klasson, Prästgården och F. G. Gustafsson, Risnäs enl. revers av den 1 Oktober 1910 kapital  1.500  
Av A. W. Eriksson i Göttorp enl. revers av den 28 April 1913 kapital  510  
Av A. F. Andersson i Storängen enl. revers av den 3 mars 1912 kapital  100  
Av John Samuelsson i Norrberga enl. revers av den 13 Maj 1913 kapt600    
Av dito man enl. revers av den 20 maj 1914 kapital300900  
Av kronolänsmannen Birger Jarl, Linköping enl. revers av den 8 juni 1914 kapital  500  
Av A. J. Henningsson, Idingstorp enl. revers av den 15 November 1913 kapital  1.800  
Av Fabriksarbetaren Karl Oskar Johansson, Skorpa enl. revers av den 21 juni 1914 kapital  75  
Av O. F. Johansson, Paradis enl. revers av den 18 December 1914 kapital100    
Av dito man handlån40140  
Av Herr David Ekman, Ullstorp enl. revers av den 15 februari 1915 kapital  3.000  
Av Folkskollärarinnan Märtha Hansson enl. revers av den 31 Dec. 1914 kapital  1.000  
Av Carl Nilsson, Ådala enl. revers av 6 Maj 1915 kapital  2.000  
Av Wist Komun enl. revers av den 30 September 1916 kapital  3.000  
Av Nämndemannen C. O. Samuelsson i Dalshult enl. revers av den 13 mars 1916 kapital  10.000  
Av Gustaf Adolf Andersson i Opphem intecknad skuld av den 22 februari 1917 kapital  1.000  
Av Carl Gustaf Lind i Hållingstorp intecknad skuld av den 4 Jan. 1915 kapital  3.000  
Av Nils Petter Gustafssons sterbhus i Husby intecknad skuld av den 19 April 1909 kapital  1.000   
Av Hemmansägaren J. N. Pettersson i Bankestad intecknad skuld av den 1 September 1908 kapital  4.500  
Av Hemmansägaren J. A. Johansson i Hultsätter intecknad skuld av den 21 Juni 1913 kapital  2.000   
Av J. A. Petterssons sterbhus i Klampenborg intecknad skuld av den 1 Juni 1915 kapital  3.000  
Av Skomakaren K. A. Johansson i Adolfsborg, intecknad skuld av den 1 Maj 1915 kapital  1.500  
Av K. P. Andersson i Dömestorp, intecknad resterande skuld av den 14 mars 1899 kapital  81386  
Av J. M. Petterssons sterbhus i Ekliden, intecknad skuld av den 1 oktober 1909 kapital  2.000  
1 aktie i Plananders redskaps och järnaffär  10084.47252
       
                      Osäkra Fodringar 
Ingrid Sandvall300    
J. W. Stenmark34    
John Karlsson, Lillsätter29    
Aug. Pettersson, Bäckfall48    
       
                      Fastigheter i aktier
14 stycken aktier i Östra Centralbanan á 1000140    
2 aktier i Linköpings Teateraktiebolag á 10,0020    
       
                      Fastigheter
½ mantal frälse Skogs Södergård    42.000 
 
½ mantal kronoskatt Skogs Mellangård
 
1/3 mantal kronoskatt, Skogs Mellangård i Wist socken, dessa tre gemensamt taxerade till Kronor
Summa Tillgångar    129.06377
       
                      Avgångar 
Av sonen Axel Jonsson utbetalda skänkta penningar enl. av den avlidnes utfärdade gåvobrev av den 19 februari 1917      
Till Fosterdottern Fru Klara Wassberg, Kronor2.000    
Till Wist skolkassa Kronor3.000    
Till Wist Kyrkofond för underhåll av Familjegraven Kr2.0007.000  
Till inom Wist boende understödstagare400    
Att fördelas bland Gårdens arbetare och underhavande440840  
Till läkare och sköterska under sjukdomen  370  
Begravningsomkostnader enl. godkända räkningar  31250  
För inköp av gravvård till den avlidnes enl. räkning  424  
       
                      Förmyndaremedel 
Av den avlidne innehavda Förmyndareskap      
Till Allvar Leonard Andersson Sturefors enl. räkning av d. 14 mars 1917  1.23237  
Till Nils Värner Eriksson från Göttorp enl. räkning av den 31 December 1916  36620  
Till Märta Matilda från Göttorp enl. räkning av den 31 Dec. 1916  3334210.87849
Summa Behållning    118.185 28
       
Att allting är uppgivit och ingenting med vett och vilja undandolt blivit betygar under edlig förbindelse
 
Johanna Jonsson
 
härvid närvarande
 
Axel Jonsson
 
Bouppteckning och värderingsmän
 
Albert Ekdahl           G. A. Jonsson