Hur såg det ut i Löten för knappt 200 år sedan? Under vilka förhållanden levde man?

Läs nedanstående bouppteckning och möblera i tankarna stugan med de då befintliga möblerna!

BOUPPTECKNING ÅR 1821 EFTER ANDERS PEHRSSON I LÖTEN

Källa: Hanekinds häradsrätt FII-13-1819-1826 sid. 713-715.

År 1821 den 16 Juli Infant Underteknade på Anmodan att förrätta Laga Bouptekning efter Afleden Enkemannen Anders Pehrsson i Torpet Löten på Säby Säteris Ägor i Wist Soken som med döden Afled den 8 Sistledene och efter sig Lemnat en Son Torpare Petter Andersson i Grinsugan och Dötter Inga 55 år gammal, Til Vilkens Rätt i Akttagande Infante sig des Morbroder Torparen Christian Ericsson i Backfall som hennes där under Beroende rätt bevakar. Egendommen Upgafs af Sonen Petter och Befants som Fölier Nämeligen

   

Rd

  

Contanta Pänningar Guld, Silfver, Koppar Then finnes icke.

     

Husgeråd Saker

     
  

1 st Bord

 

8

   

2 st Karm stolar

 

16

   

1 st skåp

1

   

1 st hörnskåp

 

24

   

1 Coffårh?

 

32

   

1 st Stån säng

 

32

   

1 st skrin

 

12

   

5 st gamla Stånnor

 

24

   

1 st Byk balja

 

24

   

2 st Äm bare

 

12

   

5 st Ståk böttor

 

16

   

1 st kiärna

 

4

   

1 st balja

 

24

   
   

5

  

Järn Sacker

     
  

? st Grytor

1

   

Transport

1

5

  
      
      
      
   

Riksgäld

  
   

Rd

  

Transport

1

 

5

  

2 st gamla Grytor

 

12

   

2 st Bråpannor

 

12

   

2 st gamla Låck

 

4

   

1 st Järn aln

 

4

   

1 st Järn Stång

1

   

2 st Skyr Yxor

 

24

   

2 st Hanyxor

 

24

   

3 st Sågar

 

32

   

1 st Hyfvel bänk med Snickare Reskap

     
    

4

  

2 st Eng Liar

1

   

2 st gamla Skäror

 

4

   

1 st årder

1

    

1 st Kiälke

 

16

   

1 st Drag kiära

2

   

1 st Spade

 

16

   

2 st gamla Grepor

 

12

   
   

13

  

Mans Kläder

     
  

1 st grå Råck

4

16

   

Transport

4

16

19

  
      
   

Riksgäld

  
   

Rd

  

Transport

4

16

19

  

1 st Över kläd Päls

2

   

1 st Lin klädning

2

    

1 st Blå Råck och Väst

3

16

   

1 st gammal Päls

 

32

   

1 st grå Råck och Väst

1

24

   

1 st gammal Dito

 

24

   

5 st Västar

1

12

   

1 par gamla Böxor

 

32

   

1 par Snösåckar

 

12

   

3 st Vinter mössor

 

12

   

1 st Hatt

 

16

   

4 par Strumpor

1

    

1 par skor

1

16

   

1 st Spansk Rör

 

12

   

1 st Hals duk

 

24

   

3 st Lärft Siortor

1

16

   

2 st Blångarns Dito

 

32

   

Glas Kiärl

 

16

22

  
      

Säng Kläder

 

    
  

1 st Fiär Bolster Otienlig

     
     

Til Vikt

4

16

  

1 st Lang Dyna 10 skålpund a 8 skilling per skålpund

     

1

32

  

1 st Dito 3 skålpund a 8 skilling per skålpund

     

24

  

1 st gammal Dito

 

8

   

1 st Säng Täcke

1

12

   

1 st Lakan

1

   

1 st Bock

 

24

9

  

Transport

  

51

  
      
      
      
   

Riksgäld

  
   

Rd

  

Transport

  

51

  
  

Kreatur

     
  

1 st Koo

20

   

1 st Fåra

4

    

1 st Lamm

1

24

25

  
      

Utestående Fodringar

     
  

af Bonden Daniel Larsson i Gasorp Enligt Förskrifning af den 26 januari 1821

     

Capital Stort

     
      

6 ½ månads ränta Uplupen

30

    
      
  

46:09:00

30

  

Af Johan Petter i Nybordet Torpa Enligt förskrifning af den 28 December 1820 Capital

     

1 år 6 ½ månads Upplupen Ränta

     
      
 

    
      
  

22:02

5

  

Af afledne Arvid i Gatstugan Sterbhus för et Lån 22 Rd gör Rästerande 3 års Räntan

     
   

  3

  

af Joakim i Risnäs Contant

  

5

  

af Bonden Carl Eric i Göttorp Cont.

     

11

  

af sonen Petter i Grinstugan

  

16

  

Summa Inventarier

  

149

  
      

Gäld och Skulder

     
      
 

Riksgäld

  
 

Rd

Sk

R

  

Till Säby för ¼ Tunna Wete a 12 Rdr Tunnan

3

  

Dito för 3 kappar[2] korn a 8 Rdr Tunnan giör

 

36

   

Dito för 7 ½ Kanna Brän vin a 36 skilling kannan

  5

  30

  –

  

? Bokhållaren Cederberg i Cedersberg Contant

  6

  –

  –

  

Til Petter i Milangården Torpa för 15 skålpund[3] Fläsk a 5 Rdr per Lispund

     

3

36

  

Til Härads Dommaren Nils Christophersson i Kringstorp för Auktions Inrop

     

29

  

För Bouptekning i 2ne Exempelar med Värderings arfvorde

     

1

24

  

1/8 Procent Til Vist Socken Fattig Cassa

 

9

  

Summa Gäld Riksdaler

21

20

  
      

Fattig Procenten Betalt

     

Qviteras

     

And. G Schelin[4]

     

Fattig Procenten Betalt
Qviteras
And. G Schelin[4]

Att alt sam mans Redeligen Upgifvit och Ingen Ting med Vet heller
Velje Undandölgt under Edelig Forbindelse Betygar
Petter Andersson
P.A.S

Med föregående Bouptekning Förklarar vi oss til alla delar Nöjde
Christian Ericsson Inga Andersdotter
C.E.S. I.A.D.

Sålunda efter Upgift Upteknat och Wärderat Betygar
Wiren Nils Christophersson
Uptekningsmann Häradsdommare

[1] 1 riksdaler (Rd) = 48 skillingar (Sk). 1 skilling = 12 runstycken (R).
[2] 1 kappe = 1/32 tunna
[3] 1 lispund = 20 skålpund
[4] Anders Gabriel Schelin, kyrkoherde och prost i Vist 1809-1831.