Bouppteckning efter Cattrina SvensDotter 1811

  
   

År 1811 den 2 Martii Infant sig undertecknade att förrätta Laga Bouppteckning hos Torparen välbeskedlige Hans Persson i Västra Sjöändan på Markustorps äg, Vist socken, efter hans den 6 Januari med döden afgångna kjärra Hustru, i lifstiden ärlige och Dygdesamma, Cattrina Svens Dotter, som jemte Enkemannen lemnat 3nne omyndige barn: Sonen Carl Petter, svag i sin beskaffenhet 20 år, Sven Julius 15, dottern Maja Gritta 18 års ålder.

  

Til de omyndigas rätt i aktagande infant sig Johan Lagergren Derstädes som deras der under beroende rätt bevaka.

  
   

At rätt och redit på Ed och samvete utan minsta undantag uppgifdes qvarlåtenskap förmandes Enkemannen och befants som följer:

  
   

Guld och Contante Penningar

  

fants ick

  
   

Silfer

  

1 st silferring

 

4

   

Koppar, Then, Malm, Bleck

  

1 st Bleck trat Tumlare

 

12

   

Järnsaker

  

1 st 4-kanna Gryta

1

 

1 st 2-kann Dito

 

24

1 st Stål Påtta

 

16

1 st Eldtång

 

4

1 st Kåhl hack

 

8

2 st Bra Pannor

 

16

1 st Ressel

 

4

1 st Gryt ?

 

2

1 st Han yxa

 

8

2 st Skiyr yxor

 

24

1 st Hottstång

 

24

1 st ?

1

 

2 st Spadar

 

12

En liten hand Smedie och Fihl Redskap värd

16

 
   

Åkerredskap

  

1 st Harrfv

 

10

1 st Årdre

 

8

   

Husgeråd

  

1 st gl Wäg uhr

 

32

1 st Brunt skåp m 2ne Dörr

2

 

2 st gl Bord

 

12

2 st Karmstolar

 

12

1 st Län stol

 

2

1 st gl Väfstol m behör

 

32

1 st Spin Råck

 

24

Tapeter

 

8

2 st gl Ståndsängar

 

16

1 st Vattenså

 

4

2 st Vattenämbar

 

4

1 st Sädes Lårre

1

 

3 st Ankar

 

12

1 st Backtråg

 

12

1 st Wanna

 

8

1 st gl Halfen Kappe

 

12

1 st gl Stånna

 

8

1 st Tvätt Balja

 

8

4 st Trä Skider

 

1

1 st Gryn Såll

 

4

gl Mjölk Skåhlar

 

4

1 st Spån Såll

 

2

1 st Hanqvarn

 

24

1 st gl Byck Balja

 

2

3 st Räfsor

 

6

1 st Glaslykta

 

4

1 st Betsmansvekt

 

8

1 st Saltkar och Sill

 

4

   

Sängkläder

  

1 st Fiär Kudde, gammal och mycket sönder Var

2

 

1 st gl Sängtäcke

 

12

2 st Lackan

 

24

1 st gl Säng Sparlakan, 1 st Säck

 

24

1 st Skåttkärra

 

4

2 st gl Nät

 

24

   

Kreatur

  

1 st gl Ko

10

 

3 st Får

6

 

Summa

50

35

   

Als inga Qvinskläder som kunde skrivas.

  
   

Gäld och Skuld

  

Till Högvälborne Herr Baron och Öfersten Cederhjelm på Säby

19

 

Capital:  16

  

Tre års ränta härpå: 3

  

Till Nämndemannen i Kringstorp Enligt skuldsedel af 2 de februari 18101 års ränta.

13

46

Capital: 13

  

Ränta:     –  46

  
   

Till dito för ? inrop

10

 

Till Bonden Wåleberg i Bostorp Contant

12

 

Till Torparen Petter i Högmo Contant

14

 

Till Rusthållaren Samuel Andersson i Markustorp

5

16

Till Pigan Stina Nilsdotter i Säby Contant

2

 

Till Bonden Peter i Tomesbo, Åtvid

5

16

För boupteckning i 2 ne Exemplar

 

32

1/8 dels prosent af summa inventarie fattig Prosenten qvitteras Anders G Schelin

 

3

Summa Gäld

82

17

   

At alt sammans Redeligen uppgifvits och Ingenting med vet och vilia undandolgt betygar under edelig förbindelse.

  
   

Hans Persson

  

H. P. S.

  
   

Å de omyndigas vägnar har jag icke något at ärhindra.

  
   

 Johan Lagergren

  
   

Sålunda efter upgift upetecknat och Wärderat Betygar.

  
   

Nils Christophersson

  

Nämdeman