Bouppteckning efter Christoffer Wirén, Markustorp 1856

Bouppteckning uti Stärbhuset efter Nämndemannen Christoffer Wirén i Markustorp

År 1856 den 8 augusti förrättades på anmodan, Bouppteckning uti Stärbhuset efter Nämndemannen Christoffer Wirén i Markustorp, Wist Socken och Hanekinds Härad, som med Döden afled den 9. sistlidne Maji och efterlemnade sin hustru Maja Stina Jonsdotter och följande Arfvingar, nemligen: Myndige sönerne: Hemmansegaren Johan Christian Wirén i Norstad, Kettilstad socken, Rusthållaren Nils Gustaf Wirén i Tjusentorp, Grebo socken, Salomon Anders Wilhelm och Frans Alfred Wirén i Markustorp, samt döttrarne: Anna Charlotta, gift med Hemmansegaren Carl Larsson i Nord-America, hvars rätt härvid bevakades af dess faderbroder Inspectoren J. Wirén i Månestad, Wårdsbergs socken, Maja Stina, 36 år och Carolina Mathilda, 18 år, omyndiga, hvilkas rätt härvid jämväl bevakades af deras faderbroder förenämnde J Wirén, efter aflidna Dottern Lena Sofia, som varit gift med Rusthållaren Per Johan Ericsson från Kopparhult, Nykils socken, 4 dotterbarn, Sönerne: Johan Adolf, 13 år, och Per Gustaf, 7 år samt Döttrarne: Augusta Charlotta, 9 år och Sofia Mathilda, 3 år, hvilkas rätt härvid bevakades av deras Fader och laga förmyndare ofvannämnde Per Johan Ericsson, samt efter aflidna Dottren Johanna, som varit gift med Bonden Alexander Ekstrand i Norrby, Grebo socken, Två Dotterbarn, Sonen Gustaf Alfred, 3 år och Dottren Augusta Wilhelmina, 6 år, hvilkas rätt härvid bevakades af deras Morbroder och laga förmyndare Nils Gustaf Wirén. Boet uppgafs af Enkan, under eds förbindelse, på sätt som följer.

Silfer

R Banco

 

 

1 Bägare, 21 ½ lod á 1:16,

28:00:00

32

  

 

 
  

1 dito, 11 lod á 1:16,

14:00

32

    

1 dito, 9 ½ lod á 1:16,

12:00

32

    
  

2 Tumblare, 3 ¾ lod á 1:16,

05:00

    
  

1 Förläggssked

08:00

    
  

15 Matskedar, 54 ½ lod á 1:16,

72:00:00

32

    
  

2 Äldre skedar, 4 lod á 1:16,

04:00

    
  

6 Theskedar, 4 ½ lod á 1:16

 

    

1 Sockertång 1 ¾ lod á 1:16

 

16

    

1 Fickur med kedja

16:00

32

170:00:00

32

  
  
       

Koppar

      

1 Kittel, 24 marker á 32 skilling (sk)

18:00

    
  

1 dito, 25 marker á 24 do

12:00

24

    
  

1 dito, 25 marker á do

12:00

24

    
  

1 dito, 12 marker á do

 

    

1 Inmurad dito, 25 marker á do

12:00

24

    
  

1 Kruka

05:00

    
  

1 do

03:00

16

    
  

1 do

 

    

1 do

 

32

    

1 Skaftkanna

 

16

    

1 do

 

32

    

1 do

 

8

    

3 Mindre dito

 

16

    

5 Bunkar

08:00

    
  

1 Kastrull

03:00

    
  

1 Kaffepanna

 

16

    

1 Munkpanna

 

94:00:00

16

  
  
       

Tenn

      

4 Djupa fat

08:00

    
  

2 Flata dito

03:00

16

    
  

6 Flata tallrikar

04:00

    
  

Ett par ljusstakar

 

24

15:00

40

  
  
       

Malm

      

5 Ljusstakar

 

    

1 Mortel

 

16

    

3 Strykjern

 

16

05:00

32

  
  
       

Bleck

      

4 Formar

 

32

    

Halfstop, qvarter o jumfrumått

 

16

    

2 Rifjern, 1 tratt, 1 ljusform

 

32

    

1 Thebricka, 1 ljussax bricka

 

    

2 Brödkorgar

 

03:00

2

  
  
       

Jern

      

5 Grytor med 3 lock

07:00

    
  

1 Kaffepanna

 

32

    

2 Långpannor

 

16

    

6 Bråpannor

 

    

2 Eldtänger, 1 gaffel

 

16

    

1 Grytgrepe, 2 ringar

 

8

    

1 Bessman

 

    

2 Ljussaxar

 

24

    

2 Ullsaxar, 1 skräddaresax

 

32

    

3 Telgknifvar

 

12

    

2 dussin Bordsknifvar

 

    

1 Skräd- och 2 handyxor

 

16

    

4 Knutyxor

 

16

    

2 Käxlor, 1 wrete, 2 hållhakar

 

32

    

2 Mejern (?), 1 hotstång, 1 spett

 

16

    

1 Stockkedja (?)

 

    

24 Fäbindslen

 

    

13 Ängsliar

03:00

12

    
  

3 Spadar

 

16

    

2 Torfhackor

 

24

    

2 Viggar (?)

 

16

    

2 par Hoftyg, 1 Verkjern

 

32

    

6 Löfhackor

 

24

    

2 Hammare

 

12

    

Diverse smidesredskap

10:00

    
  

1 Skärknif

 

12

45:00:00

32

  
  
       

Möbler och husgeråd

      

1 Wäggur

08:00

    
  

1 Chiffoniere

20:00

    
  

1 Dragkista

08:00

    
  

1 Klaffbyrå

04:00

    
  

1 do do

03:00

    
  

1 Klaffskåp

 

16

    

1 Hörnskåp

03:00

16

    
  

3 Skåp

 

    

1 Kista

 

16

    

2 Matsäcks-skrin

 

32

    

1 Schatull med flaska

 

    

2 Sängvar

04:00

    
  

2 dito

08:00

    
  

3 Fällbord

 

    

4 Mindre bord

 

32

    

1 Säng

 

    

3 Soffor

04:00

32

    
  

2 dussin Karmstolar

04:00

    
  

1 Spegel

04:00

    
  

3 Taflor

 

24

92:00:00

24

  
  
       

Kopp och Kar

      

2 Blandkar

 

32

    

1 Köttbalja

 

16

    

2 Mindre Baljor

 

16

    

1 Fotbunke

 

24

    

1 Bykbalja

 

    

2 Wattensåar

 

32

    

1 Drickstunna med jernband

03:00

16

    
  

2 Mindre Baljor

 

    

4 Drickstunnor

03:00

16

    
  

3 Ankare

 

16

    

6 Ämbar

 

    

2 Mjölk och 2 stakbyttor

 

    

1 Tjärna, 2 bunkar

 

32

    

3 Sädes, 1 mjöllåre

05:00

16

    
  

2 Halfspann, 1 kappe

 

16

    

2 Baktråg, 1 mjöltunna

 

16

    

1 Mjölstånna

 

12

25:00:00

20

  
  
       

Säng- och Linnekläder

      

1 Fjärbolster, 42 skålpund á 32 sk

28:00:00

    
  

1 dito, 42 skålpund á 32 sk

28:00:00

    
  

1 Dyna, 10 skålpund á 32 sk

 

32

    

2 Kuddar, 5 ½ skålpund á 32 sk

03:00

32

    
  

1 Bollster, 30 skålpund á 24 sk

15:00

    
  

1 dito, 30 skålpund á 16 sk

10:00

    
  

2 Kuddar, 16 skålpund á 32 sk

10:00

32

    
  

2 dito, 7 ½ skålpund á 24 sk

03:00

36

    
  

1 dito, 6 skålpund á 24 sk

03:00

    
  

3 Madrasser, fyllda med flock

16:00

    
  

4 dito

08:00

    
  

3 Bosskuddar

 

    

10 Sängtäcken

24:00:00

    
  

8 par Lärfts-lakan

16:00

    
  

6 par Blångarns dito

08:00

    
  

8 par sämre dito

08:00

    
  

4 Bordsdukar

12:00

    
  

2 dussin Servietter

04:00

    
  

6 Handdukar

 

207:00:00

36

  
  
       

Gångkläder

      

1 Kapprock

08:00

    
  

1 Wadmalsrock

10:00

    
  

1 dito

 

    

1 Svart Wadmalsklädning

16:00

    
  

1 do dito

12:00

    
  

1 Blå do

10:00

    
  

1 do do

08:00

    
  

2 par Wadmalsbyxor

05:00

    
  

2 par Linbyxor, 1 par Sammets do

 

    

8 Wästar

05:00

    
  

3 Natt-tröjor

 

    

1 par ???, 1 par Stöflar med Galoscher, 1 par ???

08:00

    
  

4 par Ullstrumpor

04:00

    
  

2 par dito

 

    

2 Hattar, 2 Mössor

 

16

    

1 Fårpels (?)

03:00

    
  

4 Halsdukar, 12 Nattkappor

 

16

    

6 Rakdukar

 

24

    

2 par Handskar

 

24

    

24 st Skjortor

28:00:00

32

133:00:00

16

  
  
       

Kör- och åkerredskap

      

1 Enbetsvagn

20:00

    
  

1 gammal Parvagn

08:00

    
  

2 Slädar

20:00

    
  

1 Hövagn

20:00

    
  

1 Färdevagn

10:00

    
  

1 Oxvagn

08:00

    
  

3 Gödselbottnar

 

    

1 nytt Vagnunderrede med jernaxlar

 

32

    

4 nya Hjul

04:00

32

    
  

3 par Jernskodda kälkar

12:00

    
  

2 par Träskodda do

 

32

    

1 Skrynda med Häckar

04:00

    
  

2 Sladdar

 

32

    

1 Harf

03:00

    
  

3 Plogar

08:00

    
  

5 Årder

 

    

1 Myllkam

 

    

1 Häst ok

 

16

    

1 Vält

 

24

    

1 Slipsten

 

16

    

1 par Stångselar

10:00

    
  

1 par Selar med messings däcklar

 

32

    

1 par dito med jernbågar

04:00

    
  

2 Hästtäcken med jordar

 

16

    

3 Hårrep

 

    

Ryktedon

 

24

    

2 Oxok

 

32

    

1 Skärkista

 

16

    

4 Grepor

 

161:00:00

16

  
  
       

Glas och porslin

      

3 dussin Flata tallrikar

04:00

    
  

3 dussin Djupa dito

04:00

    
  

2 Fat

 

32

    

6 Aschetter

 

    

2 mindre Spillkummar

 

24

    

1 dussin Kaffekoppar

03:00

    
  

1 Porslinsfat

 

16

    

1 Skål

 

    

2 Syltskålar

 

24

    

4 Flaskor

 

16

    

1 dussin Dricksglas

 

    

4 Wattenkaraffer

 

16

    

6 Spetsglas

 

36

    

6 Buteljer

 

24

    

2 Ättikekaraffer

 

16

    

2 Sockerskålar

 

16

    

2 par Saltkar

 

12

22:00

40

  
  
       

Kreatur

      

1 Stokreatur i 5te året

166:00:00

32

    
  

1 do i 4de do

166:00:00

32

    
  

1 do 15 år

133:00:00

16

    
  

1 par Oxar

133:00:00

16

    
  

3 par Stutar á 100 Dr

300:00:00

    
  

8 Kor á 33:16 Dr

266:00:00

32

    
  

2 Tjurar á 30 Dr

60:00:00

    
  

1 Qviga

30:00:00

    
  

1 Tjur och 3 Qvigor, 1 år, á 16:32 Dr

66:00:00

32

    
  

1 Qvigkalf

10:00

    
  

1 Tjurkalf

10:00

    
  

2 Qvigkalvar

13:00

16

    
  

16 st Får á 3 Dr

48:00:00

    
  

3 suggor, 1 Galt á 10 Dr

40:00:00

    
  

13 Grisar á 4 Dr

52:00:00

########

32

  
  
       

Diverse

      

1 Tröskverk, gammalt

30:00:00

    
  

1 Jagtbössa

 

32

    

2 Rakknifvar

 

16

    

1 Sedelbok

 

16

    

4 Käppar

 

32

    

8 par Gardiner á 32 sk

05:00

16

    
  

5 Bisamhellen á 3:16

16:00

32

    
  

4 Bikupor

 

8

    

1 Pipa med silferbeslag

 

16

    

1 Linrepa

 

12

    

2 Linbråkor

 

16

    

2 Väfstolar

 

32

    

2 par Bobiner

 

32

    

1 Härfvel, 1 Nystvinna

 

12

    

7 Wäfskedar

 

    

2 Wäfspännare, 7 Skyttlar

 

16

    

2 Spinnrockar, 1 Långrock

 

16

    

1 Häckla

 

12

    

1 Hemtkorg, 3 redsel

 

    

1 Lyckta

 

24

    

3 Ostkorgar

 

32

    

5 Korgar

 

32

    

2 Spånsåll

 

16

    

1 Hemqvarn

 

32

    

5 Räfsor

 

20

    

2 Liorf

 

12

    

3 Oberedda kalfskinn

03:00

81:00:00

4

  
  
       

Bruk och utsäde

      

16 kappar Hvete á 20 sk

10:00

    
  

10 tunnor Råg á 13:16

133:00:00

16

    
  

¾ tunna Korn á 10:-

07:00

24

    
  

2 tunnor Blandkorn á 7:16

14:00

32

    
  

8 tunnor Potatis á 4:-

32:00:00

    
  

½ tunna Ärtor

 

32

    

För wekställdt bruk

41:00:00

24

245:00:00

32

  
  
       

Utestående fordringar

      

Hos Enkan Anna Catharina Wirén i Månestad, enligt revers av den 18 october 1855.

112:00:00

41

    

Ränta från den 4. april 1855

08:00

31

    
 

121:00:00

24

    

Hos inspektoren J Wirén i Månestad, enligt revers av den 14 april 1847.

48:00:00

23

    

Ränta från den 4. april 1855

03:00

34

    
 

52:00:00

9

173:00:00

33

  
       

Fastighet

      

Markustorp, ?/4 mantal krono skatte rusthåll i Wist socken och Hanekinds härad, däraf den aflidne ärft efter sina föräldrar ?/20 mantal och under äktenskapet af sina syskon inlöst 4/20dels mantal, upptages efter taxeringsvärdet till

  

823:00:00

16

  
       

Summa tillgångar Banco

  

########

21

  
       

Utom den här ofvan intagne ?/4 mantal Markustorp, eger Enkan enskildt ?/? mantal uti före nämnde rusthåll, hvilket anmärkes.

      
       

Stärbhusets skulder

      

Till rikets Ständers Bank, återstående skuld på ett under den 2 juli 1844 erhållet amorteringslån å 650 ?? rest

454:00:00

21

    

Ränta härå för 1 år, 1 mån, 6 dagar

46:00:00

43

501:00:00

26

  
       

Till Enkan Carin Persdotter i Gunnarsbo enligt revers av den ? januari 1855

300:00:00

    

7 mån, 8 dagars resterande ränta

10:00

17

310:00:00

17

  
       

Till Bokhållaren J Petersson i Cedersberg enligt revers af den 12 sistlidne maji

133:00:00

16

    

Ränta härpå för 2 mån. 26 dagar

01:00

39

135:00:00

7

  
       

Till Handlanden J. P. Holmberg i Linköping för diverse varor till begrafningen

66:00:00

32

    
       

Fattigprocent till Wist församlings fattigkassa

04:00

36

    
       

Bouppteckningsarvode

13:00

16

    
       

Summa skulder Banco

  

########

38

  
       

Behållning Banco

  

########

31

  
       

Att detta Bo med egendom och skuld är redligen uppgifvit, sådant det vid den aflidnes dödstimme befanns, och ingenting deraf uppsåtligen döljts, betygar under edelig förbindelse:

  

Sålunda efter skedd uppgift noga antecknadt och värderadt, intyga

  

E. G. Ljungqvist

G. L. Gustafsson

     

Vid denna förrättning hafva vi varit närvarande

    

J.C. Wirén

N. G. Wirén   

S. Wirén

    

A.W. Wirén    

J. Wirén

J. Petter Ericsson

    

Fattigprocenten 4 Rd 36 S Bco qvitto Fr. Rudebeck