Bouppteckning efter Johanna Svensdotter, Källsäter 1832

 Bouppteckning efter Johanna Svensdotter i Källsätter
 
No 20
 
År 1832 den 30 Juli blef Bouppteckning förrättad efter Daglönaren Nils Perssons hustru Johanna Svensdotter i Källsätter, Vist Socken, som genom döden afled den 10 Sistl: Mars och har jemte mannen efterlämnat en Omyndig Dotter Anna Persdotter på 5te året gammal, hvars rätt bevakas af Bonden Håkan Nilsson i Seltorp, nämnde socken. Boet uppgafs af Enkomannen som framgaf följande.
 
Silfver  Banco 
1 Fingerring   24
Koppar    
1 Fat   32
Bläcksaker    
1 Qvarter, 1 Tratt 3  
1 Rifjern, 1 Ljusforma12
Jernsaker    
1 Gryta 3203:001
1 gl skaftpanna12
3 Stekpannor18
1 Brandring, 1 Eldtång4
1 Grytgrepe, 1 par grytringar, 1 gl. Kålhack6
2 Yxer12
1 Bordsknif, 2 gafflar1
1 Slängskaftnafver med borr, 1 Häkttång16
1 Änglie med orf24
1 Hammare, 1 Bandknif4
1 Stöpjern, 1 Guster6
Husgeråd och Trädsaker    
1 Bord 1608:0017
3 Stolar 18
1 Skåp 32
2 Skåp 24
1 Kista 32
1 gl Dito 4
1 Säng 8
1 Väggur01:00 
2 Mjölktråg 4
1 Kärna, 2 Ostkar 6
1 Kappe, 1 Mjölkar 2
2 Byttor 12
1 Mjölksil, 1 Soppslef 2
1 Långrock 24
1 Spinnrock 16
1 Härfvel, 1 gl Kärna 1
1 Fotbunke, 2 Ämbare 24
1 gl Stånna, 2 Skrin 6
1 Halfspann och kappe 8
1 Glaslåda, 1 gl. Kista 4
2 gl Korgar 2
1 gl Så, 1 Torkålla 2
2 Grepor 8
1 Ostämbare, 1 Holk 4
1 Såg 4
1 Wanna 8
1 Wäfstol 24
1 gl Kälke 2
1 Baktråg, 1 Stånna 8
1 Skrin 16
1 Ökstock 24
1 par gl kardor 4
1 Besman 4
Säng och Linkläder    
2 gl Madrasser 801:002
1 Kuddvar4
2 Wepor32
1 gl Lakan, 1 Sänggardin6
Den aflidnas gångkläder    
Kapprock02:00 07:0024
1 Rörandig klädning02:00 
1 Gulrandig Dito 32
2 gl Kjortlar 4
1 Hvit klädning01:0016
1 Förkläde 12
1 Cattunskläde 32
3 Mössor 8
1 Par Handskar 8
1 Par gl strumpor 2
1 Par Kängor 16
Diverse saker    
1 Par Psalmböcker 2401:0010
1 Bok12
Glaskäril6
Stenkäril16
Summa Invertarii  22:0039
Sterbhusets Skulder    
Fattigprocent  01:006
Till Nämndeman Peter Jansson i Norrberga för Begrafningskostnad01:0024  
Dessutom en fordran14:001215:0036
     
Till Rusthållaren Lorents Persson i Slättbacka: 02:0032
Till Drengen Anders i Vist Prostegård 9: 16  09:0016
Till Bonden Carlsson i Norrberga 1: 18  01:0018
Summa Skulder  29:00:0076
 
Ovanstående fattigprocent är betald quitterar
G Törnquist i Gattorp
 
Att allt är uppgifvit och ingen ting undandöljt, betygar under Edelig förbindelse
Nils Persson
NPS
 
Å den Omyndigas wägnar underskrifver
Håkan Nilsson
 
Boupptecknings och Wärderingsmän  
Wissler                    Petter Jonsson
                                nämndeman