Bouppteckning och Auctjon efter Afledene Torparen Jonas Pärsson i Hjort-Kiälle

Bouppteckning och Auctjon efter Afledene Torparen Jonas Pärsson i

Hjort-Kiälle

    

År 1810 den 29. November Infant sig underteknade uppå anmodan att förrätta laga Bouppteckning och Auctjon efter Afledene Torparen Jonas Pärsson i Hjort-Kiälle på Styfinge Ägor Wist Soken, som med Döden afled den 8tond Nyssliden October och Jamte Enkan dygdesamma Hustru Maria Lars Dotter lemnat 6 Barn älsta Sonen Petter Färdi (Färdig) Myndiga sonen Johan, Älsta Dottren Stina 31 år Dottren Anna 27 Eva 19ton Års Ålder Maria 16ton år gamel Å de Omyndigas Vägnar Instältes sig Torparen Lorents Pärsson i Börsebo som Deras Där under beroende Part Bevakar

Att Rätt och Redigt på Ed och samvete utan minsta Undantag upgafs Egendomen förmantes Enkan hvarefter förrätningen företogs;

Riksgäld Mynt RB sk. Rst

   

Guld Contanta Päningar

   

Silfver finas icke

    

1 st

Yxa

17

Mäst Rydeljus i Sturefors

1 st

Dito

13

Enkan i Huset

1 st

Dito

10

Torp Olof P: i Skeda Berg

1 st

Sten yxa

5

Befal Alström Styfvinge

2 st

Tårf yxor

12

Erik i Fredriks Dahl

1 pti

Järn Skrap

16

Mäst Krän vid Sturefors

1 st

Spade

24

Befal Alström

1 st

Dito

20

Sonen Petter

2 st

Nafrar

12

Anders i Påland

1 st

Dito

5

Lindal i Stafsätter

1 st

Vark Järn

18

Petter P: i Styfvinge

1 st

Hoftyg

10

Erik i Fredriksdal

1 st

Hug Järn

4

Jackop vid Skog

1 st

Stak hyfvel

13

Isack i Styfvinge

1 st

Glas Plog 1)

12

Dr Johan i Äbetorp

Järn Bitar

2

Magnus i Krokstorp

1 st

Kista

14

Sonen Petter

2 st

Hålhakar

18

Carl i Krokstorp

1 st

Rasp

3

Sonen Johan

1 st

Skrapa

4

Petter H: i Bostorp

Transport RB 4. 33. –

    

2)

     

Transport RB 4. 33. –

    

1 st

Rep

21

Mäst Krän

1 st

Järn Stång

18

Dito man

2 st

Grepor

24

Sonen Petter

1 st

Driks Tunna

1

Beflings Alström

1 st

Lin repa

4

Johan i Ulstämma

1:00 PM

Fiärdingar

12

Samuel i Grön Sved

1 st

Klar Flaska

4

T; Samuel i Långnäs

1 st

Halm Bäsk

4

Wiström i Fredriksdal

2 st

Stånor

8

Enkan i Huset

1 st

Strö Bårste

3

Abreham i Stenvassa

1 st

Repedon

6

Petter N: i Murtorpet

1 st

Bord Skifva

4

Erk i Labnäs

1 st

Skåp mm

16

Magnus i Krokstorp

5 st

Liorf

4

Son Petter

2 st

Meder

4

Anders P. i Nårberga

2 st

Bråkor

13

Son Petter

1 st

Kar

1

12

Erk i Äbetorp

1 st

Stånna

4

Bef Alström

1 st

Skrin

16

Erik i Fredriks dahl

1 st

Dito

24

M. Söderqvist i Sturefors

1 st

Dito

16

Dito man

1 st

Dito

24

Dito man

1 st

Skåp

12

Enk i huset

3 st

Äng Liar

39

Sonen Petter

3 st

Dito

40

Abreham i Stenvassa

1 st

Torv Lide

5

Nils i Kiälsätter

1 st

Han Qvarn

1

5

Son Petter

1 st

Gryta

45

Dito man

1 st

Bak Tråg

12

Dito man

1 st

Gryta

1

32

Petter i Braberg

2 st

Brå Panor

16

Wiström i Fredriksdal

1:00 PM

Kiälkar

7

24

Sonen Johan

1:00 PM

Dito

32

Abreham i Stenvassa

1 st

Vägur

4

24

Befal. Alström

1 st

Dito

7

4

Johan i Äbetorp

1 st

Okstake

25

Mäst Krän i Sturefors

1 st

Dito

13

Petter H. i Aspebråten

1 st

Plog årder

1

Dito man

1 st

Slip Sten

12

Carl i Krokstorp

Transport Rb 39. 24. –

   

1 st

Skier Kista med knif

34

Johan i Smehemmet

1 st

Selar

4

24

Abreham i Stenvassa

1 st

gl Dito

12

Sonen Petter

1 st

Häst Täcke

2

Abreham i Stenvassa

1 st

Harfe

3

Enkan i Äskebäcken

1 st

Sto Svart Brun

111

5

4

Dito Dito

1 st

Häst

33

16

Adrik Näsman Hjortkjäle

1 st

Koo

41

Sonen Petter

1 st

Qviga

27

1

Dito man

1 st

Koo

23

Enk i Huset

1 st

Suga

21

Miöl Söderqvist i Sturefors

1 st

Gris

3

Sonen Johan

1 st

Dito

5

Viström i Fredriksdal

1 st

Lamm

2

Petter H: i AspBråten

1 st

Fåra

5

Petter P. Styfvinge

1 st

Dito

4

28

Rydeljus i Sturefors

1 st

Lamm

2

Petter i Styfvinge

1 st

Gett

6

Gevaljer Aspelund

1 st

Båck

5

5

Lorents i Börsebo

1 st

Skåp

1

32

Torp Samuel i Långnäs

1 st

Råck

2

28

Enkan i Huset

1 st

Dito

4

Samuel i Selgsättre

1:00 PM

Böxor

1

36

Viström i FredriksDahl

1 st

Råck

40

Insp Jung Blad Sturefors

1 st

Lif Stycke

1

Nils i Kiälsättre

1 st

Vintermösse

12

Abreham i Stenvassa

1 st

Dito

3

Viström

4 st

Får Skin

4

Lorents i Börsebo

1 st

Täck

1

32

Carl i Gatorp (Statorp????)

1 st

Dito

24

Sonen Petter

1 st

Dito

42

Carl i Tanfors

1 st

Kopar Krus

1

Rydeljus i Sturefors

1 st

Skrin

3

24

Te Dr Magnus i Stafsättre

1 st

Fiärding

24

Sonen Petter

1 st

Såg

12

Dito man

1 st

Står Sickt

9

Enkan i Huset

1 st

Mjölk Sihl

2

dito man

1 st

Vägur

12

Dito man

1 st

Kårje

13

Sonen Petter

1 st

Betsel mm

16

Sonen Johan

1 st

Bord

19

Cattarina i Börsebo

1 st

Hatt

24

Sonen Petter

Summa RDr 365. 25. 4

   

Gäld och Skuld

    

Deversse Skuld til Begrafning

   

1.

     
      

10

     
      

     

Auctjon arfvode a 6: prosent Utjör

  

21.

     
      

4

     
      

     

Till Herr Capten Lilieström på Styfvinge Hus Rotebrist (?)

34.

     
      

2

     
      

1/8 dels Prosent til Vists Socken fattige af Summan

 

2

     
      

Summa gäld

    
      

58.

     
      

Fattig Procenten har jag emottagit och quiterar

 

Eric Gabr. Schelin

    

Pt

     

Sålunda på Begäran Rätterlig upteknat och auctionerat Bettygar

Nils Christopherson

    

Nämdeman

    

Lorentz Persson

    

L.P.S

     

På de omyndigas wängnar

   

B Gustaf Jons i Äskebäken