Wist hembygdsförening

"Översättning" av bouppteckning 15 septenber 1766 efter avlidne torparen Nils Månsson i Västra Sjöändan i Vist s:n.

 

År 1766, den 15 september, blev efter anmodan, bouppteckning och värdering förrättad i torpet Västra Sjöändan, på rusthållet Markustorps ägor, beläget uti Vist socken och Hanekinds härad, hos Änkan, Ärliga och Sedesamma hustru Catharina Nilsdotter, vilkens man i livstiden torparen, Ärliga och Beskedliga Nils Månsson den 20 sistlidna juni genom döden avgick utan några bröstarvingar. Men haft 2:ne bröder och en syster. Äldsta brodern, som bott i Åby s:n och hetat Petter, är död. Den andra brodern Anders kom till Västergötland för 12 eller 15 år sedan om vilken ingen kunskap kan ernås. Men systern Kerstin lever och är gift med kyrkoväktaren Nils Norrbom här i församlingen.

Å den avlidne mannens sida inställde sig rusthållaren, ärlig och välförståndig, Jonas Germundsson i Markustorp.

Och uppgav Änkan, efter förut gjord varning och föreställning följande egendom:

Kontanta penningar, guld eller silver finns icke.

  Koppar    
1stgammal kittel36   
1stmalmljusstake1 37 
  Järnsaker    
1stgryta om 3316  
1stmalmljusstake 24  
2styxor2   
2stliar3   
1steldtång 6  
2sttäljknivar och en skära 6  
1stullsax 6  
1sthäckla 12  
1sthotstång2   
4stgamla navrar18  
3stdito1   
1stbandkniv och hållhake 12  
  Transp142637 
2sthuggjärn och 2 st hyvlar 16  
1stgl såg och en spade 31513
  Allehanda husgeråd    
1stvisare ur9   
1skåp med lås och gångjärn4   
1dito mindre utan lås1   
2gl kistor4   
1skrin1   
2gl bord och en stol3   
1ståndsäng116  
2gl kar3   
2baljor2   
3gl stånnor116  
1vanna och sädesskäppa1   
2stånnor och 2 st fjärdingar116  
2gamla drickstunnor2   
2baljor och ett tråg2   
   36165213
2skodda grepar 8  
1sikt och ett såll 8  
1vävstol med behör10   
1spinnrock och härvel4   
2räfsor 8  
2slagor och ett ressel 16  
1hemkvarn3   
1slipsten1   
2siltråg och 5 st skålar 12  
1så med ämbar 24  
6trätallrikar 12  
2stenfat och 4 skedar 8  
2buteljer och ett glas 16  
1psalmbok 125812
  Transp.  11025
  Åker och färderedskap    
1stskodd oxvagn40   
1skodd kälke12   
1paroskodda dito3   
1stenbets släde10   
1harv5   
1plog och årder3   
1gl hökärra116  
1mansadel och betsel9   
1kvinns dito8   
1träsadel 12  
1enbets sele1169312
  Avlidne mannens gångkläder    
1stöverklädd päls6   
1oklädd dito2   
1blågrön vadmalsrock och väst19   
1grå dito rock8   
1dito6   
1gl grön dito116  
1skinntröja och livstycke9   
2parskinnbyxor8   
1strandigt livstycke och ett par handskar116  
   612045
1parsnö sockor 24  
1stövlar6 6724
  Sängkläder    
1stbolstervar och 2-ne kuddar6   
3blaggarnslakan4   
2sängtäcken2   
1fäll6   
1handkläde 16  
2säckar 1619 
  Kreatur    
1stmörkbrunt sto i 4:de året100   
1blekröd ko60   
1röd och vit dito48   
1fjolkalv15   
2getter och 3 st kiddar30   
2getter och 3 st kiddar30   
1årsgalt12 295 
  Summa  58529
       
Sedan detta var förrättat uppvisade änkan ett testamemte, som hennes avlidna man och hon den 28 oktober 1755 sig emellan upprättat, vilket samma år den 7 november är vid häradsrätten uppvisat och påskrivet, varför nu ej någon delning kunde företagas, utan kommer samma testamente tillika med denna bouppteckning; att till häradsrättens vidare omprövande inlämnas.
     
Emellertid avföras de fattigas andel   24
För uppteckning, avskrift, skjuts  6 
D:o för värderingen  18
     8 

Att ingenting med vett och vilja vara undandöljt, som här upptagas bort, intygar under edsförbindelse

Catharina Nilsdotter

Varer rätteligen efter angivningen uppskrivet och efter bästa begrepp värderat betygar

Ingvald Johansson Christopher Nilsson i Markustorp

C N S värderingsman

Närvarande å avlidne mannens sida