Bouppteckning Jonas Peter Pettersson

Bouppteckning efter Jonas Peter Petersson i Skogs Mellangård

  
  

År 1897 den 17 juli blef på begäran bouppteckning förrättad efter f. häradsdomaren, hemmansägaren Jonas Peter Petersson i Skogs Mellangård, Vist socken, som därstädes afled den 27 sistlidna juni och såsom sterbhusdelägare efterlemnat:

 

1o Son,               Nämndemanen Karl Johan

 

2o    ”       Kyrkovärden Per August

 

3o    ”       Nämndemannen Gustaf Fredrik och

 

4o dottren Klara Matilda, gift med hemmansägaren August Petersson i St. Kolaryd, Nykils socken, hvilka alla voro myndiga och tillstädes utom August Peterson i St. Kolaryd, hvars rätt bevakades af kantor A. Ryden i Nykil på grund af fullmakt.

 
  

Son Karl Johan, hos hvilken den aflidne har under de senare åren varit boende, tillsades att uppgifva boet sådant det vid dödstimman befanns, hvarefter uppteckningen företogs i följande ordning:

 
  

                      Tillgångar

    

Kronor

 

                      Fast Egendom

 

1/3 Mantal kronoskatterusthåll Skog, som enligt sednaste taxeringsvärdet upptagas till

    

7,2

0

 
        

                    Lös egendom:

 

Kontanta penningar inneliggande

    

248

21

 
        

Silfver

 

1 kaffekanna

  

30

0

   

1 gräddkanna

  

8

oo

   

3 bägare

  

20

0

   

9 st matskedar

  

36

0

   

6 st teskedar

  

10

0

   

2 st såsskedar

  

10

0

   

1 strösked

  

5

0

   

1 snusdosa

  

15

0

   

1fickur

  

5

0

139

0

 
 
   

 

 

   

                     Nysilfver

 

6 st teskedar

    

3

0

 
        

                     Malm

 

1 mortel

   

50

   

5 ljusstakar

  

3

0

3

50

 
 
   

 

 

   

                      Koppar

 

1 gryta 2,50, 3 st skaftpannor 2,50

  

5

0

   

2 kaffekokare 2,00, 1 bunke 2,00

  

4

0

   

1 kruka 3,50, 1 kittel 10,00

  

13

50

22

50

 
 
   

 

 

   

                      Köks och Jernsaker

 

1 gryta 1,00, 1 stekbase 0,50

  

1

50

   

1 skaftpanna 0,50, 1 kaffekvarn 0,25

   

75

   

1 par vaffeljern 0,25,  2 täljknifvar 0,10

   

35

   

18 par knifvar och gafflar

  

5

0

   

1 nageltång, 1 papperssax

  

 

25

7

85

 
 
   

 

 

   

                      Blecksaker

 

4 st tebrickor

  

1

50

   

3 brödkorgar 0,50, 1 gaskärl, 1 tratt 0,10

  

 

60

2

10

 
 
   

 

 

   

                      Porslin

 

2 st fat 2,00, 1 soppskål utan lock 1,50

  

3

50

   

1 achett 0,10, 33 st tallrikar 5,00

  

5

10

   

5 st små tallrikar

   

40

   

12 par kaffekoppar (en del felaktiga)

  

1

0

   

1 burk, 1 såsskål

  

 

75

10

75

 
 
   

 

 

   

                      Glas

 

2 konjackskaraffer 1,00, 2 ättikskaraffer 0,25

  

1

25

   

9 st ölglas 0,50, 2 brännvinsflaskor 0,50

  

1

0

   

25 st diverse glas

  

1

0

   

4 saltkar 0,75, 1 smörask 0,50

  

1

25

   

2 st salladachetter

   

40

   

7 st glasbunkar 0,75, 1 sockerskål 0,40

  

1

15

   
        

                      Husgeråd och möbler

 

1 chiffonier

  

10

0

   

1 skrifbord

  

8

0

   

2 skänkar

  

20

0

   

2 sängar

  

8

0

   

2 soffor

  

18

0

   

3 spelbord

  

12

0

   

1 toalettbord med spegel

  

5

0

   

2 komoder

  

6

0

   

6 klädda stolar

  

12

0

   

6 oklädda do

  

4

0

   

2 väggur

  

5

0

   

1 gungstol

  

2

0

   

1 spegel 1,50, 1 bränvinschartull 0,10

  

1

60

   

1 tobaksskrin 0,25, 1 skåp 0,25

   

50

   

1 nattstol 0,25, 1 kista 0,50

   

75

   

1 matskrin 0,50, 2 fjerfingar 0,25

  

 

75

113

60

 
 
   

 

 

   

                      Säng-Linne och Fjäderkläder

 

2 fjäderbolstrar

  

30

0

   

2 långdynor

  

8

0

   

4 kuddar

  

6

0

   

3 flockbolstrar

  

10

0

   

4 sängtäcken

  

8

0

   

3 hvita sängöfverdrag

  

3

0

   

2 sängfiltar (gamla)

  

3

0

   

8 lakan

  

8

0

   

4 örngott

  

2

0

   

2 hvita, 1 kulört bordduk

  

6

0

   

50 handdukar (en del gamla)

  

8

0

   

2 lufter fönster och rullgardiner

  

2

50

94

50

 
 
   

 

 

   

                      Den aflidnes gångkläder

 

2 öfverklädda pelsar

  

12

0

   

4 st öfverrockar

  

30

0

   

1 korderojskostym

  

15

0

   

5 st rockar

  

5

0

   

4 par byxor

  

2

0

   

4 västar 1,00, 2 hattar, 1 mössa 1,50

  

2

50

   

2 par ytterstöflar

  

1

50

   

1 par stöflar med galoscher

  

5

0

   

3 par stöflar

  

3

0

   

1 par känger, 1 par skor

  

5

0

   

6 par strumpor, 12 skjortor

  

5

0

   

1 par muddar, 1 par handskar

  

2

50

   

11 handnäsdukar

  

1

0

   

Halsdon

  

1

0

   

Diverse hvardagskläder

  

5

0

   

Diverse underkläder, gamla

  

3

99

98

50

 
 
   

 

 

   

                      Diverse

 

7 st väggtaflor 1,00, 1 termometer 0,50

  

1

50

   

1 gaslampa 0,50, 2 kläd och 1 hårborste

   

80

   

1 sedelbok, portemonä

   

25

   

2 rakknifvar

   

50

   

2 rökpipor med silfverbeslag

  

4

0

   

Gamla golfmattor

  

1

0

   

2 ljussaxar, 2 ljusbrickor

   

30

   

1 korkskruf 0,10, 2 spottlådor 0,50

   

60

   

2 eldgafflar, 1 askskopa

   

25

   

3 käppar 0,50, 1 paraply 1,00

  

1

50

   

1 snusdosa 0,10, 1 kappsäck 1,00

  

1

10

   

1 nattkärl, 2 tvättfat

   

50

   

Diverse buteljer

   

50

   

1 portfölj, 1 skinnväska

  

1

0

   

4 par glasögon 1,00, 2 sigill 0,10

  

1

10

   

1 linjal och skrifdon

   

75

   

1 cigarrmunstycke

   

25

   

1 postilla, 1 bibel

  

4

0

   

Diverse andra böcker

  

1

0

   

1 fårskinnsfäll 3,00, 1 klädhängare 0,25

  

3

25

24

15

 
 
   

 

 

   

                      Fordringar

 

af son Pet. Jonsson i Gissebo enl. revers ??/10 91

  

2,5

0

   

                      8 m. 22 d. ränta derå á 4%

  

72

77

   

”   do man enl. revers den 12/6 95

  

1 000

0

   

                      1 mån. 4 dagars ränta derå á 4%

  

3

77

   

”   do man enl. revers den 14/3 94

  

1 500

0

   

                      4 mån. 2 dag. ränta derå á 4%

  

20

33

5096

87

 
 

Insatt i Linköpings sparbank motbok No 4,323

  

2

28

   

                      6 mån. 16 dagars ränta derå á 4%

  

43

56

2,043

84

 
 

af G. V. Andersson i Äskebäcken, revers 14/9 94

  

500

0

   

                      10 mån. 2 dagars ränta derå á 5%

  

20

97

520

97

 
 

af C. G. Danielsson i Kongshult enligt intecknad revers, förnyad 1891

  

1000

0

   

                      1 år, 4 m. 14 dag. ränta derå á 5 %

  

68

61

   

af do man enl. revers den 12/6 95

  

500

0

   

                      1 år, 3 dag. ränta därå á 5 %

  

25

21

   

af do man enl. revers d. 2/3 1889

  

100

0

   

                      1 år, 4 m. 14 dagars ränta derå á 5%

  

6

86

1,7

68

 
 

af N. G. Göransson, Vist prestgård enl. revers den 20/1 94

  

1,5

0

   

                      5 mån. 26 dag. ränta derå á 4 %

  

29

33

1,529

33

 
 

Insatt på deposition å Östergötlands enskilda bank i Linköping bevis 12/6 95

  

500

0

   

                      6 mån. 16 dag. ränta derå á 3,5 %

  

9

53

   

Insatt på do bank enl. bevis d. 8/3 96

  

600

0

   

                      6 mån. 16 dag. ränta derå á 3 %

  

9

80

   

Insatt på do bank enl. bevis d. 16/12 96

  

500

0

   

                      4 mån. ränta derå á 3,5 %

  

47

83

5,776

69

 
 

Summa tillgångar Kronor

    

24,642

9

 
        

                      Skulder:

 

Begrafningsomkostnader till son K. J. Jonsson enligt räkning

    

248

21

 

Bouppteckningsarvode

  

 

 

30

0

 
 

Summa skulder Kronor

    

278

21

 

Den behållna inventariesumman utgör kronor

    

23,363

88

 
        
  

Bland handlingar företeddes:

 

Ett testamente af den 11 Jul1 1892 till förmån för dotterson Gustaf Ludvig, boende i Nord Amerika

 
  

Ett förordnande af den 29 augusti 1894 till förmån för Vists komun

 
        

Att allt blifvit riktigt uppgifvet och att inget med vilja eller vetskap är döljdt och utelemnadt, intygas under edlig förpliktelse, som ofvan

 
  

C. J. Jonsson

 
        

Vid bouppteckningen närvarande:

 
  

Pet. Jonsson  G. F. Jonsson

 
  

August Petersson gm Aug. Ryden enl. fullmakt

 
        

Sålunda vara efter uppgift noga antecknadt och värderad betygar, som ofvan

 
  

?. ?. Sjöberg                 C. G. Samuelsson

 
  

Bouppteckning och värderingsmän

 
        

§ 18

 
  

År 1907 den 7 september, vid Åkerbo, Bankekinds och Hanekinds härads höstting i Linköping blef denna bouppteckning till häradsrätten ingifven i två exemplar, betygar

 
  

                      På häradsrättens vägnar

 
  

                      Fr. Gustafsson