60-tal djur innebrända i Vist. Explosionsartad ladugårdsbrand.

    

Ur ÖC fredag 4 mars 1960

(Utan bilder)En explosionsartad brand ödelade på torsdagsmorgonen ladugården till Vists prästgård. Praktiskt taget hela djurbesättningen – ett 60-tal djur – innebrändes tillika med maskiner samt hela det inneliggande lagret av foder. Vårdnäs brandkår var svårt hindrad av dimma och hala vägar men kom dock snabbt till platsen. Den kunde inte göra något för att rädda den övertända ladugården utan fick inrikta sig på att rädda den intilliggande bebyggelsen, bl.a. prästgården och två arrendebostäder som ligger ett 30-tal meter från den brunna ladugården.

Branden upptäcktes av en av gårdens anställda, Stig Hellman, som bor i våningen över mig berättar arrendator Olle Stedt. Han väckte mig omedelbart. Klockan var då tio minuter i fem. Jag larmade brandkåren och så rusade vi ut för att försöka rädda djuren. Men hela byggnaden var övertänd och vi kunde inte få ut mera än en av hästarna, ett sto, en ko, två kalvar och två svin. Ett av svinen och en kalv hade dock fått så svåra bränn- och rökskador att de måste nödslaktas. Av de innebrända djuren var 30 nötkreatur, 25 svin och en häst. Ett tröskverk, en halmpress samt en del mindre maskiner och redskap blev också lågornas rov liksom nära 20 ton hö, 10 ton halm och 3 ton silofoder. Troligen har siloanläggningen av betong inte tagit några större skador.

Ännu kan eldorsaken med säkerhet inte fastställas, men en teori är att en elektrisk värmelampa för smågrisarna kan vara orsaken. Värdet av det brunna uppskattas till omkring 200 000 kronor. Försäkringar torde täcka förlusterna.

Ladugården var byggd helt i trä och uppbyggd på 1880-talet. Sedan dess har den blivit ombyggs en gång. Bröderna Josef och Olle Stedt har arrenderat gården sedan 1950. Sedan i fjol står Olle Stedt som ensam arrendator till prästgården.