Byggmästare G T Wistrand och makan Sofia Albertina fyller bägge 90 år

    

90 år fyller söndagen den 23 d:s, 1928, f. d. byggmästaren Gustaf Teodor Wistrand, Grimsmålen, Vist, och den 3 januari 1929 uppnår hans maka Sofia Albertina Wistrand, född Karlsson, samma ålder.

De gamla makarna kunde i fjol fira sextioårsminnet av sitt bröllop. Det är ett par av ”gamla stammen”, ovanligt krya, hederliga,-präktiga och allmänt aktade. Mannen har i sin krafts dagar varit verksam som snickare och byggmästare i socknen och denna verksamhet har sedan fortsatts av hans söner. Säkerligen komma de på sina högtidsdagar att bli ihågkomna av sockenborna. (okänd källa)

Se fotnot 1.

1 Gustaf Theodor Wistrand, född 1838-12-23 i Svinstad.

Sofia Albertina Carlsdotter, född 1839-01-03 i Vreta Kloster.