Nytt brunnslock i Fornhemmet

Det gamla brunnslocket hade tjänat ut och behövde ersättas av ett nytt.

Bräder av röttåligt lärkträ sågades upp av Rune Sundström i Mörketorp. Stockarna kom från Nytorp norr om Styvinge.
Träden planterades 1955 på en åker som plöjdes av Ingmar Carlsson.

Med virket klart var det dags att skrida till verket. Arbetsledare var ”Valle” Valfridsson med Ingmar Österberg och Bertil Johansson som medhjälpare.

Arbetet utfördes på kvällen den 9 augusti 2004 och avklarades på knappt tre timmar – inklusive kafferast!